Bevoegd schepen Michaël Vandemeulebroecke: ‘De gemeenteraad keurde in de laatste zitting twee agendapunten ter bevordering van de verkeersveiligheid unaniem goed. In de komende maanden wordt ingezet op de verkeersveiligheid van zowel bestuurders van gemotoriseerde voertuigen als zwakke weggebruikers.’

Groeneweg en Stenemolenstraat

Een eerste ingreep heeft betrekking op het kruispunt van de Groeneweg met de Stenemolenstraat in Olsene. Schepen van mobiliteit en verkeersveiligheid Michaël Vandemeulebroecke: “De huidige situatie met een zeer breed en ruim kruispunt werkt soms conflictsituaties in de hand. De snelheid ligt hier vaak te hoog en bestuurders nemen de bocht te ruim.” Het insnoeren van het kruispunt en een rechtere aansluiting van de Stenemolenstraat op de Groeneweg, moet de verkeersveiligheid vergroten. Daarnaast worden ook groenelementen geïntegreerd bij de heraanleg. Het voorstel werd positief onthaald door de omwonenden tijdens een infomoment.

Graevestraat

De gemeenteraad keurde ook een aanvullend verkeersreglement met betrekking tot de Graevestraat in Olsene goed. Deze verbindingsweg tussen het kruispunt van de Centrumstraat en de Grote Steenweg met de Heirweg wordt nog voor het najaar afgesloten voor verkeer. Het huidige autoverkeer op deze smalle verbindingsweg zorgt soms voor onveilige situaties. “De Graevestraat is populair bij voetgangers en fietsers. Deze beslissing moet de verkeersveiligheid voor hen daar verbeteren,” zegt schepen Vandemeulebroecke. Het afsluiten van de Graevestraat voor doorgaand autoverkeer zal meer ruimte creëren voor voetgangers en fietsers.

Corrigeer

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio