OCMW Raadzitting op 18 augustus

OCMW Raadzitting op 18 augustus

Foto: www.ocmwzulte.be

Zulte - Op dinsdag 18 augustus, op 19.30 u, komt de OCMW Raad samen in de raadzaal van het OCMW langs de Staatsbaan 148 in Zulte. Hieronder volgt de agenda van de openbare en de gesloten zitting.

Openbare zitting:

 1. Verslag openbare zitting vorige vergadering ter inzage vanaf 19 uur.
 2. Beheer- en Bestuurszaken:
 • Decreet van 19/12/2008: goedkeuring huishoudelijk reglement OCMW;
 • Decreet van 19/12/2008: overdracht van bevoegdheden aan het Vast Bureau en aan de secretaris – vaststelling van de visumplicht.
 • Ondersteuning organisatiemodel OVOSIT & LOGO in het kader van de thuiszorg;
 • Aankoop frankeermachine;
 • Stand van zaken woonprojecten.

Gesloten zitting:

 1. Verslag gesloten zitting vorige vergadering ter inzage vanaf 19 uur voor raadsleden.
 2. Sociale Zaken.
 3. Beheer- en Bestuurszaken:
 • Betaalbaarstelling verwarmingstoelagen;
   
Corrigeer

Doe de stemcheck van Het Nieuwsblad en ontdek met welke partij jij het best overeenkomt.

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio