Gemeenteraad op 22 september

Gemeenteraad op 22 september

Foto: Eddy Lefevre

Zulte - De volgende gemeenteraad heeft plaats op donderdag 22 september 2011 om 19.30 uur, in het gemeentehuis in de Centrumstraat. De agenda vind je hieronder.

Openbare zitting

1. Goedkeuren verslag vergadering van 25 augustus 2011.

2. Gratis grondafstand en overname wegen- en infrastructuurwerken verkaveling Reigersvliet.

3. Vaststellen wegtracé gevoegd bij de aanvraag tot verkavelingswijziging voor gronden gelegen in Machelen, Rijksweg-Veerstraat, kadastraal bekend te Zulte, 3° afdeling, sectie A nrs. 1010K-L, 1012M, 1014G en 1017M en goedkeuren ontwerp wegen- en rioleringswerken.

4. Goedkeuren overeenkomst met en een investeringstoelage aan Waterwegen en Zeekanaal nv m.b.t. het bouwen van een aanlegsteiger voor passagiervaart langs de Leie te Machelen.

5. Kennisname van de collegebeslissing d.d. 5 september 2011 voor het dringend aankopen van een gesubsidieerd schuilhuisje om te plaatsen langs de N43, Rijksweg aan de bushalte Buitenlust (rijrichting Kortrijk) ter vervanging van het kapot gereden schuilhuisje. Goedkeuren van het financieren van deze kosten wegens dwingende en onvoorziene omstandigheden.

6. Leveren van een lichte vrachtwagen met driezijdige kipper: goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze.

7. Principieel akkoord tot de uitvoering van het tragewegenplan.

8. Vaststelling van de verhuur van de voetbalaccommodatie en –velden in de Kastanjelaan aan SV Zulte Waregem en van de voorwaarden ervan.

9. Vaststelling van de verhuur van de voetbalaccommodatie en –velden in de Petegemstraat aan Koninklijke Maatschappij Eendracht Machelen en van de voorwaarden ervan.

10. Vaststelling van de verhuur van de voetbalaccommodatie en -velden Grote Steenweg aan F.C. Olsene Sportief en van de voorwaarden ervan.

11. Vaststelling van de huur van een kantoorgebouw met bijhorend magazijn in de Karreweg 13 door de gemeente met oog op tijdelijke herlocalisatie van de gemeentelijke diensten

12. Goedkeuring definitieve overeenkomst operationele prezone (OPZ) Centrum Oost-Vlaanderen - 2010 en 2011

Aangevraagd door raadslid Philippe Van Steenberghe - Bijkomend agendapunt nr. 1

Vraag naar de stand van de herstellingen in de Karreweg, gedeelde Oudenaardestraat naar Zaubeek.
Toelichting: Een tijd geleden meldde ik dat er barsten en verzakkingen optraden in de Karreweg. De gemeente zou contact opnemen met Kruishoutem om dit probleem te bezien. Wat is er ondertussen afgesproken, of is het wachten op het masterplan voor de industriezone opgemaakt voor Veneco ? De winter staat voor de deur, en wanneer er niets zou gebeuren zal er misschien aanzienlijke schade optreden.

Aangevraagd door raadslid Patricia Den Tandt - Bijkomend agendapunt nr. 2:

Voorstel om de inwoners van Zulte te stimuleren rookmelders te kopen door middel van een gemeentelijke tussenkomst in aankoopprijs
Toelichting: In ons land zijn er jaarlijks ongeveer 12.000 woningbranden met 120 doden als gevolg. Toch heeft amper één gezin op drie een rookmelder en het is vooral de rook bij een brand die dodelijk is. Met dit voorstel wil ik de Zultenaren aanzetten tot het plaatsen van een rookalarm in huis.

Gemeenteraad november

Het College deel mee dat de gemeenteraad van november uitzonderlijk verplaatst wordt naar de derde donderdag van de maand, namelijk 17 november in plaats van 24 november.

Corrigeer

Immo in de regio

Auto's in de kijker

Jobs in de regio