Gezocht: Info over Eerste Wereldoorlog in de Leie- en Scheldestreek

Gezocht: Info over Eerste Wereldoorlog in de Leie- en Scheldestreek

De werkgroep Eerste Wereldoorlog van POLS Foto: Eddy Lefevre

DEINZE/DE PINTE/SINT-MARTENS-LATEM/GAVERE - Op 31 januari jl. kwamen een twintigtal geïnteresseerden, verzamelaars en heemkundigen samen in de Guldepoort in Machelen om er een streekproject te bespreken i.v.m. de Eerste Wereldoorlog. Ook cultuurschepen Thomas Van Ongeval van Nazareth was naar de Leiegemeente afgezakt. De projectvereniging Platform Omgeving Leie Schelde (POLS) wil namelijk een aantal van die gebeurtenissen terug onder het voetlicht brengen tegen de herdenking honderd jaar WO I in 2014-2018. Daarom is POLS op zoek naar alles wat met de Eerste Wereldoorlog in onze regio te maken heeft.

Het project wordt mee begeleid door Fien Danniau en Giselle Nath van de vakgroep geschiedenis van de Gentse universiteit. Vooral Toerisme Vlaanderen ziet nogal wat potentieel in het streekgegeven.

Wat deden uw (over)grootouders tijdens de Eerste Wereldoorlog?

Dit jaar wordt een omvangrijk onderzoek verricht, waarvoor de vereniging een kleine ondersteuning krijgt in het kader van plattelandsontwikkeling (LEADER).

Onder de noemer ‘Wat deden uw (over)grootouders tijdens de Eerste Wereldoorlog?’ doet men in eerste instantie een oproep aan de inwoners van de zes POLS-gemeenten Deinze, De Pinte, Gavere, Nazareth, Sint-Martens-Latem en Zulte.

In 2014 zal het 100 jaar geleden zijn dat de Eerste Wereldoorlog begon. Niet alleen in de Westhoek, maar ook in onze streek had de oorlog het dagelijks leven stevig in zijn greep. Tijdens de laatste weken van de oorlog werd hier bovendien aan de Leie en de Schelde nog zwaar gevochten en vielen duizenden slachtoffers. De intergemeentelijke vereniging POLS wil in samenwerking met de gemeenten van het gebied graag de herinneringen verzamelen om die tegen 2014 op een serene manier te presenteren.

Gezocht: verhalen, foto’s, brieven, documenten, voorwerpen …

Coördinator Stefaan De Groote: ‘Was uw overgrootvader of grootvader een soldaat tijdens de Eerste Wereldoorlog? Wat deed uw grootmoeder om in die moeilijke jaren te overleven? Misschien hoorde u als kind verhalen over de Eerste Wereldoorlog. Laat het ons weten! Wij zoeken foto’s, brieven, kaartjes, medailles, documenten, voorwerpen, en verhalen. Het kan misschien een plaats krijgen in een museum, maar u hoeft dit niet af te staan. Het is ook interessant om over een digitale afbeelding te beschikken.

Heeft u in uw (familie)archief zulke zaken of kan u herinneringen of verhalen navertellen, dan zouden wij het erg op prijs stellen, indien u deze objecten en kennis ter beschikking wil stellen van het project. Wij gaan met de grootste zorg met uw erfgoed om en hebben geen enkele commerciële intentie.”

Neem contact op met de cultuurdienst van de gemeente

Geïnteresseerden kunnen zich wenden tot de cultuurdienst van Deinze, cultuur@deinze.be of één van de vijf andere POLS-gemeenten, De Pinte, Gavere, Nazareth, Sint-Martens-Latem en Zulte, of contact opnemen via wereldoorlog.pols@gmail.com of 0499/589920.

Corrigeer

Doe de stemcheck van Het Nieuwsblad en ontdek met welke partij jij het best overeenkomt.

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio