Vlaams geld voor transformatie bedrijventerrein Zaubeek

Vlaams geld voor transformatie bedrijventerrein Zaubeek

Robrecht Bothuyne, Vlaams volksvertegenwoordiger en schepen van Kruishoutem Foto: Robrecht Bothuyne

Zulte - Het bedrijventerrein Zaubeek is meer dan 200 hectare groot en ligt gedeeltelijk in Kruishoutem en Zulte. Dat bedrijventerrein krijgt nu een grondige face-lift. Met de toezegging van 874.407,5 euro door Vlaams minister van leefmilieu Schauvliege voor de nodige rioleringswerken is de financiering van dit project nu rond. In totaal zullen Zulte, Kruishoutem en Waregem 2.736.242 euro investeren. Niet minder dan 1.747.757 euro daarvan wordt door Vlaanderen betaald.

Vlaams Volksvertegenwoordiger en Kruishoutems schepen Robrecht Bothuyne (CD&V) is blij: 'Met goede argumenten hebben we minister Schauvliege van het belang van dit project kunnen overtuigen. En we konden niet alleen minister Schauvliege overtuigen. Eerder werd ook Minister-president Kris Peeters bereid gevonden te investeren in dit project. Hij zegde toe 60% te subsidiëren van de 1.131.286,84 euro die nodig is om de wegen en bermen in en rond het bedrijventerrein her aan te leggen.'

Ambitieus project

De bedrijventerreinen zijn in de jaren ’80 en ’90 gecreëerd en zorgen voor duizenden regionale jobs. Maar de rioolinfrastructuur, de wegen, de parkeervoorzieningen en de groenzones waren dringend aan vernieuwing toe. Daarom namen de gemeentebesturen van Zulte en Kruishoutem de intercommunale Veneco onder de arm. Die werkte een masterplan uit voor de herinrichting van de hele zone. Dit plan werd eveneens voorgelegd aan de bewoners en bedrijfsleiders en geniet de steun van de bedrijvenvereniging Zaubeek.

Bothuyne: 'Zo wordt voorzien in een van de rijweg gescheiden fietspad langs de Karreweg, vanaf het kruispunt Karreweg-Oudenaardestraat/Olsensesteenweg tot in de Gentse Heerweg (grondgebied Waregem). Zo kunnen duizenden werknemers op een veilige manier met de fiets naar het werk.'

Fietspad

Daarenboven besliste Zulte het fietspad langsheen de Waalstraat door te trekken richting centrum, tot aan de spooroverweg. Voor de aanleg van dit fietspad kan de gemeente Zulte een beroep doen op het Fietsfonds van minister Crevits.

Naast de aanleg van fietspaden worden de zoomwegen heraangelegd met uniforme opritten en grasstroken en, waar nodig, in grasbetontegels. Zo ontstaat een groen bedrijventerrein, met een aantal afgebakende zones waar vrachtwagens kunnen parkeren.

Meer dan 100 bedrijven

De rioleringswerken zullen een belangrijke impact hebben op de waterhuishouding. Door het afvalwater van de meer dan 100 betrokken bedrijven gescheiden op te vangen, kan dit worden gezuiverd alvorens het in de beken en rivieren terechtkomt. Er komt een Droog Weer Afvoer in de Olsensesteenweg, in de Karreweg, in de Leenbeekstraat en in de Meirestraat. Eveneens komt er een PersLeiding en Pompstations in de Olsensesteenweg en in de Karreweg en Meirestraat.

Vlaams volksvertegenwoordiger Bothuyne: 'Ondertussen lopen er ook gesprekken met de provincie om dit bedrijventerrein uit te breiden. Vele bedrijven vragen om zich hier te komen vestigen.. Nieuwe werkgelegenheid creëren is hierbij het doel. De komende jaren moet dit een concrete realisatie worden.'

 

Corrigeer

Doe de stemcheck van Het Nieuwsblad en ontdek met welke partij jij het best overeenkomt.

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio