De deur stond open in De Sterrebloem in Meigem

De deur stond open in De Sterrebloem in Meigem

Foto: www.desterrebloem.be

Deinze - Zondagmorgen had in de ervaringsgerichte school De Sterrebloem een interessant infomoment plaats. Geïnteresseerde ouders werden er onthaald in de beweegruimte van de school met een tasje koffie of een glaasje water. In de eerste plaats werd uitgelegd dat de school zich bevindt onder de koepel van de Fopem (Federatie van onafhankelijke, pluralistische en emancipatorische methodescholen) en binnen de scholengroep van de Vlom. Binnen de Vlom bevinden zich nu vijf scholen. De hoofdschool is De Buurt in Gent, een school die al 30 jaar bestaat en die het team en bestuur met raad en daad bijstaat waar nodig.

Vervolgens werd duidelijk gemaakt dat het team van deze ervaringsgerichte school, verschillende pedagogen hoog in het vaandel draagt en dus niet enkel werkt volgens een pedagogie zoals vb. Freinet of Montessori. Ronkende namen als Van Parreren, Piaget en Feuerstein werden kort toegelicht. Daarbij werd ook de dagelijkse werking in de verschillende leefgroepen uitgelegd. In de voormiddagen worden de kennisvakken aangereikt, terwijl er in de namiddagen vooral gewerkt wordt met projecten of thema's. Die projecten kiezen de kinderen samen, in overleg. Indien de leerkrachten bepaalde onderwerpen hierdoor dreigen te missen, dan wordt er door hen een thema bepaald en wordt op die manier toch elk leerdoel bereikt.

Na de uitleg over de praktische zaken op school, zoals de voor- en naschoolse opvang; de maaltijden en tussendoortjes, kwam de vraag of de kinderen op deze school wel voldoende worden voorbereid op de secundaire school. Dit is een vraag die bij elk info-moment wordt gesteld en waar ouders blijkbaar zeer bezorgd over zijn. Op De Sterrebloem worden de eindtermen van de OVSG nagestreefd. Dit zijn dezelfde eindtermen als de eindtermen op stadsscholen of gemeentescholen. Aan kennis zullen deze kinderen dus zeker geen gebrek hebben. Dit wordt immers ook gemeten aan de hand van gestandaardiseerde toetsen.

Daarnaast zullen de kinderen echter extra vaardigheden ontwikkeld hebben, zoals verantwoordelijkheid nemen voor de eigen taken, een goede planning maken, leren onderhandelen, afspraken maken en je daaraan houden, zorg dragen voor jezelf en de anderen, e.d . Deze vaardigheden leren ze al vanaf de kleuterklassen en zijn vaardigheden die hen zelfs als volwassenen nog van pas zullen komen.

Wie er zondagmorgen niet kon bij zijn, maar toch aangesproken wordt door deze aanpak kan eens surfen naar www.desterrebloem.be of mailen naar info@desterrebloem.be .
 

Corrigeer

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio