Lezersbrief

Zulte - Op de redactie van de krant Het Nieuwsblad kwam donderdag onderstaande 'open' lezersbrief binnen.

Mijnheer de burgemeester,

Mijn mond viel open van verbazing toen ik vanmiddag in het streeknieuws van Het Nieuwsblad het artikel las "Zulte wou Vlaamse Leeuw verbieden op Vlaanderen Feest"

Met de verantwoording door de heer burgemeester hemzelf dat het vlaamse feest een volksfeest moet blijven werd ei zo na beslist om leeuwevlaggen, balonnen met leeuwevlaggen, alsook het zingen van de vlaamse leeuw te verbieden.

Bij mijn weten is Zulte tot dusver nog geen faciliteitengemeente, en is de burgemeester niet van FDF signatuur, ligt onze schone gemeente nog in al haar glans en glorie langs de Leieoevers, is de spreektaal het Vlaams, en is onze gemeente rechtstreeks afhankelijk van het Vlaams parlement.

Als een Vlaamse Leeuw enkel en alleen beschouwd wordt als symbool van politieke propaganda (dixit dhr Heyerick), dan vrees ik bij deze dat we in Zulte een stap terug hebben gezet in de geschiedenis naar de tijd van de franstalige bourgeoisie, die alle macht angstvallig probeerde te behouden door alles wat ook maar enigszins naar vlaamsgezindheid rook te bestrijden, teneinde zijn politieke macht te behouden.

Gelukkig is daar ondertussen priester Daens gekomen, zijn de frontsoldaten in de eerste wereldoorlog opgekomen voor hun rechten, is Kris Peeters (partijgenoot van dhr Heyerick) voorzitter van het Vlaams parlement, was hij, evenals Yves Leterme te gast op de jaarlijkse IJzerbedevaart, dragen uw eigen schepenen mijnheer de burgemeester het geel - zwarte lint met het Vlaamse Leeuwschild , en wordt bij officiele gelegenheden verplicht om zowel de nationale driekleur als de Vlaamse Leeuwevlag uit te hangen.

uw kiezers, mijnheer de burgemeester, zijn hier geboren, als Vlaming, laat ze hun herkomst niet verloochenen, laat ze fier zijn op "hun" vrij, verdraagzaam Vlaanderen

In elk geval kom ik naar het Vlaamse Feest (zoals ieder jaar trouwens) , en ik hoop dat we gezellig samen , bij het drinken van een lekker glas Vlaams Leeuwke, hierover eens kunnen van gedachten wisselen.

Vlaamse groetjes

jo berlaen

 

Corrigeer

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio