Een job in het gemeentehuis: vacature administratief medewerker dienst burgerzaken

Een job in het gemeentehuis: vacature administratief medewerker dienst burgerzaken

Foto: Allround Photoservice Kurt

Zulte - Het gemeentebestuur van Zulte werft een (m/v) administratief medewerker C1-C3 aan voor de dienst burgerzaken. Het is een job aan het loket in een voltijds contractueel dienstverband voor onbepaalde duur (38/38)

Vereisten

Je registreert en verwerkt de persoonsgebonden gegevens van de inwoners. Ook de administratie in verband met rijbewijzen en reispassen behoort tot je takenpakket. Je verstrekt tevens inlichtingen aan de burgers over bevolkingsaangelegenheden met de nadruk op de vreemdelingenwetgeving, pensioenreglementering en verkiezingszaken. Je staat ook in voor de administratieve verwerking en registratie hiervan. Je beschikt daarvoor over een diploma hoger secundair onderwijs en een rijbewijs B.

Wervingsreserve

Er wordt een wervingsreserve aangelegd voor drie jaar, verlengbaar met twee jaar. Indien nodig kan er een preselectie georganiseerd worden.

Een gedetailleerde documentatiebundel met alle relevante info is verkrijgbaar bij Anja Rogiers, 09 280 97 27 of personeel@zulte.be.

Wie geïnteresseerd is kan zijn sollicitatiebrief met cv, kopie van het diploma en een recent uittreksel uit het strafregister,vóór 12 september 2012, aangetekend opsturen naar het College van burgemeester en schepenen, Karreweg 13, 9870 Zulte. Je kan je kandidatuur ook afgeven op het gemeentehuis tegen ontvangstbewijs.
 

Corrigeer

Immo in de regio

Auto's in de kijker

Jobs in de regio