Gemeenteraad op dinsdag 26 februari

Gemeenteraad op dinsdag 26 februari

Foto: Eddy Lefevre

Zulte - Er is gemeenteraad in Zulte op dinsdag 26 februari. Het begint om 19.30 u in het Ontmoetingscentrum in Olsene. De gemeenteraad begint met één minuut stilte voor ex-schepen Eric Vermeersch en ereburger Roger Raveel. Hieronder de agenda.

Openbare zitting

1. Goedkeuren verslag vergadering van 29 januari 2013.

2. Reglement voor het toekennen van de eretitel van ereschepen. De gemeente is nu bevoegd om dit reglement op te stellen. De titel kan worden toegekend na een periode van minstens 12 jaar schepen.

3. Reglement voor het toekennen van de eretitel van eregemeenteraadslid. Deze titel kan worden toegekend vanaf 18 jaar zetelen in de gemeenteraad.

4. Bekrachtiging tijdelijk politiereglement uitgevaardigd door de burgemeester n.a.v. begrafenis Roger Raveel.

5. Goedkeuren van reglement peter- of meterschap van gemeentelijke plantsoenen en perken

6. Aankopen percelen grond gekend ten kadaster Zulte 2° afdeling Olsene sie B deel nrs. 978/h, 985/b en 977/a groot volgens opmeting respectievelijk 258 m², 32 m² en 137 m² voor het aanleggen van een fietspad in de Karreweg in het kader van het masterplan voor het bedrijventerrein Zaubeek.

7. Herstellen middengoot dak bibliotheek. Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze.

8. Vaststelling van aanvullend verkeersreglement inzake de Lange Dreef. Er is een nieuwe verkeerssituatie.

9. Goedkeuren huishoudelijk reglement voor de vakantiespeelpleinwerking 2013. Die heeft plaats op drie locaties: op de terreinen van Chiro Machelen, in de Rijwegstraat in Olsene en aan de lagere school in de Waalstraat in Zulte.

10. Vaststelling van de vergoeding voor de hoofdanimatoren speelpleinwerking 2013. Die blijft dezelfde als vorig jaar.

11. Vaststelling van de vergoeding voor de animatoren speelpleinwerking 2013. Ook die blijft dezelfde als vorig jaar.

12. Goedkeuring gratis gebruik van gemeentelijke zaal ontmoetingscentrum Olsene door lokaal sportief talent en wielrenner Glenn De Kee.

13. Goedkeuren van het gebruikers- en tariefreglement van de gemeentelijke recreatieve voetbalaccommodatie op het domein de Raveschoot. Ook niet-Zultse verenigingen zullen die nu kunnen gebruiken. Zij betalen wel dubbel huurgeld in vergelijking met Zultse verenigingen.

14. Vaststellen van afvaardiging in de Algemene Vergadering van de Deinse Sociale Bouwmaatschappij

15. Voordracht van een bestuurder en plaatsvervangend bestuurder in de Raad van Bestuur van de Deinse Sociale Bouwmaatschappij

16. Vaststellen van afvaardiging in de Algemene Vergadering van de V.Z.W. Erkend Regionaal Samenwerkingsverband Oost-Vlaanderen (ERSV Oost-Vlaanderen)

17. Vaststellen van afvaardiging in de Plenaire Vergadering van het Regionaal Sociaal Economisch Overlegcomité (RESOC) Meetjesland, Leiestreek en Schelde

18. Vaststellen van afvaardiging in het Regionaal Forum Lokale Werkgelegenheid (gebied SERR-RESOC Meetjesland, Leiestreek & Schelde)

19. Goedkeuren van de agenda van de buitengewone algemene vergadering van Veneco² d.d. 28 maart 2013 en vaststellen afvaardiging in de algemene vergadering.

20. Voordracht bestuurders Raad van Bestuur Veneco².

21. Aanduiden van een vertegenwoordiger en plaatsvervangend vertegenwoordiger voor de kredietcommissie betreffende het fonds voor de reductie van de globale energiekost binnen Veneco².

22. Kennisname agenda algemene vergadering I.V.M. van 27 maart 2013 en aanduiden vertegenwoordiger en plaatsvervangend vertegenwoordiger in de Algemene vergadering

23. Voordracht van bestuurders in de Raad van Bestuur van I.V.M.

24. Aanduiden van 4 vertegenwoordigers en plaatsvervangende vertegenwoordigers in de algemene vergadering van TMVW.

25. Voordracht van een vertegenwoordiger in het regionaal directiecomité voor domeindiensten van TMVW.

26. Aanduiden vertegenwoordiger en plaatsvervangend vertegenwoordiger voor de algemene vergaderingen van Gaselwest.

27. Voordracht kandidaat-lid voor het Regionaal Bestuurscomité en voor de Raad van Bestuur van Gaselwest. Voordracht kandidaat-lid voor het College van Commissarissen van Gaselwest

28. Kennisname van de agenda van de buitengewone algemene vergadering op 22 maart 2013 van Figga en aanduiden vertegenwoordiger en plaatsvervangend vertegenwoordiger voor de algemene vergadering.

29. Voordracht bestuurder in de Raad van Bestuur Figga.

30. Kennisname van de agenda van de buitengewone algemene vergadering op 20 maart 2013 en aanduiden vertegenwoordiger en plaatsvervangend vertegenwoordiger voor de algemene vergadering van Westlede.

31. Voordracht bestuurder Raad van Bestuur Westlede

32. a) Aanduiden van 2 vertegenwoordigers van de gemeente in de algemene vergaderingen van de VZW Toerisme Leiestreek. b) Voordracht van bestuurder in de Raad van Bestuur VZW Toerisme Leiestreek

33. Aanduiden vertegenwoordiger en plaatsvervangend vertegenwoordiger scholengemeenschap Schelde-Leie.

34. Aanduiden van afvaardiging in algemene vergadering Centrum voor Basiseducatie Leerpunt Gent-Meetjesland-Leieland vzw.

35. Aanduiden van de leden van de gemeentelijke adviesraad ‘Lokaal Overleg Kinderopvang’

36. Aanduiden van de Zultse vertegenwoordiger en plaatsvervanger voor het beheerscomité en aanduiden van de Zultse vertegenwoordiger in de technische commissie van de IV Burensportdienst Leiestreek tijdens de bestuurslegislatuur 2013-2018

37. Aanduiden van afvaardiging in algemene vergadering Rattenbestrijding Oost-Vlaanderen.
 

Corrigeer

Doe de stemcheck van Het Nieuwsblad en ontdek met welke partij jij het best overeenkomt.

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio