Primeur voor Vlaanderen: Gemeentelijke plantsoenen en perken zoeken peter of meter

Ex-milieuschepen Stijn Van de Wiele Foto: ELZ

Zulte - Op de gemeenteraad van dinsdag 26 februari zal een reglement gestemd worden over het onderhoud van plantsoenen en perken door particulieren of verenigingen. Zulte realiseert daarmee een primeur in Vlaanderen.

Op het grondgebied van de gemeente Zulte is veel openbaar groen aanwezig. Dit wordt grotendeels onderhouden door het gemeentelijk personeel van de groendienst. Doordat het aantal groenzones nog in aantal toeneemt en het onderhoud arbeidsintensiever wordt door de steeds strenger wordende milieuwetgeving, neemt de druk toe op de groendienst.

Nog tijdens de vorige legislatuur gaf het toenmalige CD&V bestuur opdracht aan de administratie de mogelijkheden te onderzoeken en een voorstel voor te bereiden voor het inschakelen van buurtbewoners voor het onderhoud van groenzones, al dan niet met een vergoeding à rato van het geleverde werk. Ook in zijn verkiezingsprogramma engageerde CD&V zich om dit peter- en meterschap verder vorm te geven. Het nieuwe gemeentebestuur neemt dit idee over en brengt het dinsdag op de gemeenteraad ter goedkeuring. De realisatie van dit project wordt een primeur in Vlaanderen.

Milieuschepen Michaël Devriendt (N-VA): ‘Wij willen hiermee de burgerparticipatie stimuleren. De peters of meters, dat kunnen personen of verenigingen zijn, werken samen met een groencoach en krijgen daarvoor een kleine onkostenvergoeding. Zij zullen geregeld, met eigen materiaal, een stukje groen onderhouden. De bomen worden wel verder onderhouden door de groendienst.’

Gemeenteraadslid en ex-milieuschepen Stijn Van de Wiele: ‘CD&V Zulte is tevreden dat hun beleidsvoorstel door het nieuwe bestuur wordt bevestigd én uitgevoerd, en zal dan ook instemmen met dit voorstel.’

 

Corrigeer

Doe de stemcheck van Het Nieuwsblad en ontdek met welke partij jij het best overeenkomt.

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio