Leopold II-straat verandert niet van naam

De naam van de Leopold II-straat verandert niet. Onafhankelijk raadslid Marleen Govaerts vroeg daarover een stemming op de raadszitting van maandagavond. Govaerts wilde, als overtuigd republikein, de herinnering aan koning Leopold II uitwissen. De voormalige koning staat bekend om zijn gruwelijk optreden in Congo.

Egide Lismond

Govaerts stelde voor de straat voortaan aan te duiden als de Leopoldstraat. Ze vond geen gehoor bij de raadsleden. Govaerts verwees naar Koksijde en Knokke waar de Leopold-straatnamen en -lanen ook in vraag worden gesteld. 'Leopold II geniet een erg twijfelachtig eer. De koning die Congo koloniseerde, was verantwoordelijk voor de massaverminking van miljoenen Congolezen. We moeten Sint-Truiden verlossen van die vreselijke straatnaam', zei Govaerts. Ze stond alleen met haar protest. 'Droevig dat er zo weinig medeleven is, een gemiste kans', besloot het raadslid.

Marie Popelinstraat

De raad keurde wel twee nieuwe straatnamen goed. Aan de Battelestraat in Velm komt een nieuwe verkaveling met acht woningen. De nieuwe weg die moet worden aangelegd, krijgt de naam 'Marie Popelinstraat', naar de stichtster van de vrouwenraad in België.

Stapelbekerveld

Voor de nieuwe weg aan het woonproject in de Grevensmolenweg wordt de straatnaam 'Stapelbekerveld'. De straat ontleent haar naam aan het toponiem voor dat perceel.

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners

Beste van Plus