Coöperatief: Toekomst of verleden?

Praatshow over toekomst van veilingen

Sint-Truiden - Voor de vijfde keer organiseerde Sudiekring Guvelingen (StuGu) in de Academiezaal een druk bijgewoonde nieuwjaarsvergadering Fruit. Het thema was ‘Coöperatief: toekomst of verleden?’

Aan de praatshow ging een uitgebreide voorbereiding vooraf. Leden Luc Dirix en Luc Bels bezochten Gerhard Dichganz, CEO van VOG, in Zuid-Tirol. In de Academiezaal werd hij met een aantal vragen geconfronteerd.

De VOG is een samenwerkingsverband tussen veilingen. Van dertig coöperaties ging men in Tirol naar een paar. Aan het gesprek namen nog een vijftal afgevaardigden uit de sector deel.

Voorzitter van de Studiekring en moderator Eddy Leclère schetste de evolutie van de veilingen en de handel in de voorbije decennia.
 
Aanbod verdeeld 
 
Na het centraliseren van het aanbod via de simultaanverkoop in de crisisjaren ’90, begonnen de administratieve verkopen een hoofdrol te spelen in de fruithandel. Zijn de prijsafspraken dan nog gebaseerd op een enkele klokverkoop of richten de klokdrukken zich op de vele directe of individualistische prijsafspraken tussen de teler en de koper? 
Aan de rechtstreekse verkoop zijn voordelen verbonden. Er kan een meerprijs zijn en als die er niet is, is er het wegvallen van een aantal kosten zoals het ter beschikking stellen van verpakkingsmateriaal door de koper en het wegvallen van het  commissieloon.
    
Handel gecentraliseerd 
 
Op de moment dat het fruitaanbod verdeeld geraakt, wordt de handel meer en meer gecentraliseerd. De verkoop van vers fruit verschoof van de detailhandel naar de grootwarenhuizen. De aankoop van  deze enorme hoeveelheid fruit gebeurt slechts door enkele inkopers. Het maken van prijsafspraken onder de inkopers zelf is dus doenbaar.
 
Coöperatieve gedachte
 
Om het aanbod te centraliseren ontstonden de veilingen en ontstonden ook telersverenigingen en kleinere samenwerkingsverbanden van telers verzameld rond een sorteerbedrijf met handelsactiviteiten. De coöperatieve gedachte van weleer is verdwenen. Heeft een coöperatief nog zin? Dat was het thema van de bijeenkomst. Maar een afdoend antwoord kregen de telers niet.
 
Directeurswissel
 
Naast het aansnijden van bovenstaande problematiek werden ook de directiewissels bij PCFruit en in de Tuinbouwschool voorgesteld 
 
Corrigeer

Immo in de regio

Auto's in de kijker

Jobs in de regio