Sp.a-Groen vraagt gemeentelijke huurbonus voor mensen die woning moeten huren op privémarkt

“Alleen eigenaars profiteren van afschaffing urbanisatiebelasting”

“Alleen eigenaars profiteren van afschaffing urbanisatiebelasting”

Als het van de oppositie afhangt, krijgt de toekomstige huurder van dit huis in de Hertevelden straks een korting van 10 euro per maand. Foto: ema

Arendonk - De afschaffing van de urbanisatiebelasting maakt niet iedereen in Arendonk eenzijdig gelukkig. Enkele gemeenteraadsleden betreuren dat dit “cadeautje van 50 euro” alleen de ongeveer zesduizend vastgoedeigenaars in het dorp ten goede komt. In de plaats stellen zij een gemeentelijke huurbonus voor.

Arendonk is vandaag nog een van de weinige gemeenten in Vlaanderen met een urbanisatiebelasting. Dat is een historische heffing die gemeente van oudsher oplegt aan haar inwoners “voor het genot van gemeentelijke uitrustingen”, zoals het verharden van de straten, de aanleg van fiets- en voetpaden en de aansluiting op de riolering. “Deze heffing brengt ons jaarlijks zo’n 250.000 euro inkomsten op, maar administratief is het telkens een enorm werk om ongeveer 50 euro per eigendom te innen”, zegt schepen van Financiën Kenny Viskens (N-VA).

Vanaf 1 januari wordt deze aloude gemeentetaks daarom afgeschaft. Iedereen blij? Gunther Hendrickx, Tom Claessen en Karolien Verbeek van sp.a-Groen hebben hun bedenkingen bij deze zogezegde lastenverlaging: ten eerste omdat andere gemeentelijke belastingen verhoogd worden of nieuwe taksen in de plaats komen, maar vooral omdat alleen vastgoedeigenaars ervan profiteren. “Inwoners die zelf geen huis hebben en een woning of appartement moeten huren, winnen er helemaal niets bij. Zij blijven in de kou staan”, zegt raadslid Gunther Hendrickx. “Vaak gaat het om mensen die het zo al moeilijk hebben. Nu worden ze ook nog eens fiscaal benadeeld.”

10 euro per maand

Daarom stelt sp.a-Groen voor om een gemeentelijke huurbonus van 10 euro per maand in de plaats te geven aan Arendonkenaren met een laag inkomen die zelf geen vastgoedeigendom hebben en een huis moeten huren op de privémarkt. De rood-groene raadsleden deden hun voorstel tijdens de voorbije gemeenteraad, maar de meerderheidspartijen N-VA en CD&V gaan daar voorlopig niet op in. “Omdat wij al heel veel andere steun en hulp bieden aan inwoners met een laag inkomen”, zegt Marina Gys (N-VA), schepen en voorzitter van het bijzonder comité voor de sociale dienst. “Zo geven we onder meer speciale onderwijscheques aan ouders die moeten rondkomen met een leefloon. Met deze cheque kunnen zij een deel van de schoolrekening, lesmateriaal of schoolboeken betalen. Ook geven we hen aan zeer goedkope tarieven een draagbare computer in bruikleen via onze laptopbibliotheek. Daarbovenop worden vele leefloners individueel begeleid via het Sociaal Huis. De aanpak van kansarmoede is een absolute topprioriteit in ons beleid.”

Corrigeer

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio