Werken windmolenpark van start

Werken windmolenpark van start

Foto: Erwin Reyskens

Gingelom - De vennootschap Greensky, waarin onder andere Electrabel en Infrabel participeren, is gestart met de bouw van een windmolenpark naast de E40 en de HST-lijn Brussel Luik. Het project telt 25 windturbines en strekt zich uit over 6 gemeenten, 4 provincies en 2 gewesten. In Vlaanderen zijn de vergunningen verleend voor 16 windturbines waarvan 9 in Landen en 7 in Gingelom. In Wallonië is de vergunning verleend voor 9 van de 13 gevraagde turbines, deze zijn gelegen in Orp-Jauche (1 turbine), Hélécine (1 turbine), Lincent (5 turbines) en Hannut (2 turbines).

De zeven turbines op Gingeloms grondgebied liggen vlak op de taalgrens: ten noorden van de E40 tussen de Stepstraat en de Hannuitstraat en ten zuiden van de E40 tussen de Abdijstraat en de Hekstraat.

“De toegangswegen naar de sites en de platformen zijn al afgewerkt, volgende week starten de funderingswerken. Midden februari beginnen de elektrische werken en in de maand juni worden de turbines opgebouwd. In september volgt een testfase en we verwachten dat alles operationeel zal zijn vanaf oktober”, zegt Electrabel-woordvoerster Geetha Keyaert.

De turbines hebben een tiphoogte van 150 meter en een diameter van 93 meter en leveren een vermogen van 2 à 3,5 megawatt. Elke turbine kan op één jaar tijd zo’n 4.500 MWh elektriciteit produceren, wat overeenkomt met het jaarverbruik van 1.300 gezinnen.  De 16 ‘Vlaamse’ turbines leveren een jaarproductie van 77 miljoen kWh, het equivalent verbruik van 22.000 gezinnen en zorgen voor een CO2-besparing van 35.112 ton per jaar. Elke turbine heeft een totaal gewicht van ongeveer 265 ton.

“Er zijn weinig regio's in ons land die geschikt zijn voor zo'n windmolenpark. In België zit je met geografische beperkingen. Vlaanderen is erg dichtbevolkt en je moet ook nog eens rekening houden met natuurgebieden en vogeltrekroutes. Het gebied hier is niet enkel dunbevolkt, het heeft ook een erg gunstig windklimaat. De statistieken tonen aan dat het er vrij constant waait, maar ook niet té hard. Bij windsnelheden van 25 m/s of meer worden de turbines immers om veiligheidsredenen stilgelegd. Ook wanneer er gevaar dreigt voor ijsvorming op de wieken zorgen sensoren ervoor dat de turbine onmiddellijk stopt. Het ijs zou anders kunnen worden weggeslingerd en schade veroorzaken. “

“We hebben geijverd om 7 in plaats van de voorziene 5 turbines op ons grondgebied te krijgen”, zegt schepen van financiën Gilbert Medart. “We krijgen hiervoor een bedrag van 12.000 euro per turbine en per jaar en dat gedurende 20 jaar. Dat komt dus neer op zo’n 84.000 euro per jaar en die kunnen we in deze moeilijke tijden goed gebruiken. Met 7 turbines in onze gemeente mogen we toch al spreken van een echt ‘park’. We zouden moeten overwegen om tegen dat alles operationeel is een naam te kiezen voor ons park.”

Corrigeer

Doe de stemcheck van Het Nieuwsblad en ontdek met welke partij jij het best overeenkomt.

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio