Het bleek een werk van lange adem maar sinds gisteren is de fietsverbinding tussen Wachtebeke en Moerbeke een feit. “We hebben de ambitie om op Oost-Vlaams grondgebied een sluitend netwerk van fietssnelwegen te realiseren” vertelde gedeputeerde Peter Hertog (Sp.a) ter gelegenheid van het infietsen van het stuk fietssnelweg tussen Wachtebeke en Moerbeke. “Niet dat dit fietspaden zijn waar je per definitie snel moét fietsen. Nee, het zijn paden waar de fietser zijn winst haalt uit het feit dat hij of zij niet moet stoppen voor het gemotoriseerde verkeer. Op plaatsen waar reguliere wegen het fietspad kruisen, krijgt de fietser voorrang. Tussen beide gemeenten hebben we met het Axelsvaardeken, de Heidestraat en de Keizershoek drie van dergelijke kruispunten. Met de opening van het nieuwe stuk fietspad over de oude spoorwegbedding kan er nu 4 kilometer lang non-stop gefietst worden.”

Natuurlijke begroeiing

Het betonnen pad is drie meter breed en maakt deel uit van een ruimer traject tussen Zelzate en Sint-Gillis-Waas. “Om het volledige traject fietsklaar te krijgen moeten er nog drie ontbrekende schakels aangelegd worden” gaat Hertog verder. “Op Moerbeeks grondgebied hebben we de doortocht langs het vroegere spoorrangeerstation van de suikerfabriek. In Wachtebeke moet de oude spoorbrug over de Langelede nog dit jaar omgebouwd worden en dient de verbinding gerealiseerd te worden via het Kloosterbos met de fietstunnel aan Arcelor Mittal.” Het nieuwe fietspad voert de gebruikers langsheen het Heidebos. Een passage die in samenspraak met Natuur en Bos zorgvuldig werd uit uitgetekend. “In de resterende ruimte in de oude spoorwegbedding, naast de fietsweg, werd een zone voor ruiter- en mountainbikerecreatie voorzien” besluit de gedeputeerde. “De noordzijde zal een natuurlijke begroeiing krijgen als overgang naar het bos en heidegebied.” De aanleg van het pad werd uitbesteed voor een bedrag van ruim een half miljoen euro. Een som waarvan de Vlaamse overheid 209.000 euro subsidieert.

Corrigeer

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio