Sentse sporthal in de steigers

Sentse sporthal in de steigers

Schepen Hugo Coene voor de Sentse sporthal. Foto: Emiel Tack

Sint-Laureins - De Sentse sporthal is aan een grondige opknapbeurt toe. “De zomermaanden zijn het uitgelezen moment om een noodzakelijke renovatie uit te voeren” zegt schepen Hugo Coene, bevoegd voor de Sentse beleidsplanning.

“Wat voorzien is, dient gerealiseerd te worden” is schepen Hugo Coene (Samen) van mening. “In de meerjarenplanning van de gemeente werd de renovatie van de sporthal ingeschreven. De sportzaak in Sint-Laureins is zowat een kwarteeuw oud. Na 25 jaar dringen zich een aantal noodzakelijke renovatiewerken op. We stelden regelmatig defecten vast aan de verwarmingsketel en het verbruik ligt te hoog. Het dak lekt op bepaalde plaatsen en de isolatie voldoet niet langer aan de gestelde normen. Deze veel gebruikte accommodatie, door zowel sportclubs als scholen, moet dan ook up-to-date zijn. Een doorlichting en evaluatie toonde aan dat een vijftal problemen moesten worden aangepakt.”

Half juli

Het dak van de sporthal dient dus vernieuwd. “Er werd reeds werk gemaakt van een nieuwe dakbedekking met isolatie volgens de normen” gaat Coene verder. “Er komt een andere verwarmingsketel terwijl ook de bestaande verlichting vervangen wordt door LED-verlichting. Hierdoor moet het elektriciteitsverbruik met de helft dalen. Deze zaken stonden reeds ingeschreven in het investeringsprogramma van 2018. Later dienen ook nog de douches en het sanitair gerenoveerd te worden. Het plaatsen van zonnepanelen moet de klus afronden.” Coene voorziet dat de huidige werken tegen half juli afgerond zijn. “Net op tijd om de doortocht van de Beneladiestour in Sentse op 21 juli waardig te kunnen laten plaats vinden. Sint-Laureins investeert momenteel ruim 325.000 euro in haar sporthal. 

Corrigeer

Doe de stemcheck van Het Nieuwsblad en ontdek met welke partij jij het best overeenkomt.

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio