“Meer dan 500 Wachtebekenaren namen deel aan de bevraging, waarvan 73 kinderen” zegt burgemeester Rudy Van Cronenburg ( Anders ). “De resultaten werden besproken op de interactieve informatiemarkt in het Cultuurhuis op dinsdag 28 mei. In de kindergemeenteraad van 16 mei zat de jeugddienst al samen met jeugd om hun visie over Wachtebeke te bespreken.”

Informatiemarkt

Afgelopen dinsdag 28 mei was er een interactieve informatiemarkt in het Cultuurhuis Safarken. De inwoners van Wachtebeke konden hierop vrij binnen en buitenlopen om de resultaten van de inspraakbevraging te bekijken. Per thema, van verkeersveiligheid tot cultuur en dierenwelzijn, was er een infostand met posters, waar de bezoekers uitleg kregen bij de resultaten. Wie nog opmerkingen of suggesties had, kon deze opschrijven op een post-it en op de poster plakken. Op deze dialoogmarkt was ook het voltallige schepencollege aanwezig: burgemeester Rudy van Cronenburg, Piet Penneman, Peter van Bambost, Eddy Heirwegh en Christine Bax. Samen met de medewerkers van de gemeente Wachtebeke, stonden zij de bezoekers bij met een woordje uitleg.

Meerjarenplan 2020-2025

“Elke gemeente maakt tijdens het eerste jaar van een legislatuur een meerjarenplan op voor de volgende 6 jaar” gaat de burgemeester verder. “Men beslist waar de prioriteiten liggen, wat men gaat doen, men voorziet de budgetten volgende de regels van de Vlaamse regering, dan worden de plannen voorgelegd aan adviesraden, gestemd in de gemeenteraad, om dan helemaal klaar te zijn voor de uitvoering vanaf begin volgend jaar.”

Corrigeer

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio