De Onze-Lieve-Vrouw-Geboortekerk kerk van Overslag is een prachtige ruimte” zegt Wachtebeeks schepen Piet Penneman. “Je vindt er naast prachtige glasramen ook een heel mooie vloer. Nu de kerk ontwijd wordt, moeten we op zoek naar een nieuwe invulling voor het pand. Onder de noemer ‘Kerk in het Midden’, maakte ze vorig jaar deel uit van een onderzoek waarbij de provincie Oost-Vlaanderen samen met Vormingplus en de inwoners van Overslag op zoek gingen naar mogelijkheden hiertoe. Uit het onderzoek bleek dat de kerk een sociale functie moet blijven bekleden. Wat dat exact zal worden is nog niet helemaal duidelijk. In elk geval werd duidelijk dat de mensen van Overslag van hun kerk houden en dat ze er het liefst een sociaal-culturele invulling aan geven. Tegen het eind van het jaar zullen de ideeën getoetst worden aan de financiële haalbaarheid ervan.” Tijdens de viering werden niet enkel afscheidnemend pastoor Laureyns en diaken André De Meyer in de bloemetjes gezet. Alle parochiale vrijwilliger kregen letterlijk een bos bloemen overhandigd. Tot slot volgde een uitgebreide receptie in De Zwarte Ruiter.

Corrigeer

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio