Kandidaten gezocht voor de gemeentelijke adviesraden

Kandidaten gezocht voor de gemeentelijke adviesraden

Foto: if / rr

Kaprijke - Dit jaar worden alle adviesraden opnieuw samengesteld. Het gemeentebestuur is op zoek naar kandidaten die in één of meerdere adviesraden willen zetelen. Ook de huidige leden van de adviesraden kunnen zich opnieuw kandidaat stellen.

Dankzij de gemeentelijke adviesraden krijgen zowel verenigingen als individuele inwoners inspraak in het gemeentelijk beleid. De adviesraadsleden geven het gemeentebestuur advies over hun specifieke beleidsdomein. In Kaprijke zijn er ondertussen negen adviesraden:

- adviesraad land- en tuinbouw;
- adviesraad leefomgeving;
- adviesraad lokale economie;
- adviesraad personen met een beperking
- cultuurraad;
- jeugdraad;
- lokaal overleg kinderopvang;
- seniorenadviesraad;
- sportraad.

Wie de komende jaren graag wil meewerken aan het beleid van de gemeente, kan zich eenvoudig kandidaat stellen via het online formulier op www.kaprijke.be/kandidaat-adviesraden, en dit uiterlijk tot en met zaterdag 10 augustus 2019. Men kan zich ook mondeling komen aanmelden aan de onthaalbalie van het administratief centrum. Onze medewerkers helpen je graag verder.

Iedereen kan lid worden van één of meerdere adviesraden en er gaat geen selectieprocedure aan vooraf.

Corrigeer

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio