Kaprijke kiest "Verdienstelijke Inwoner"

Kaprijke kiest "Verdienstelijke Inwoner"

Foto: www.kaprijke.be

Kaprijke - Tweejaarlijks huldigt het gemeentebestuur, in samenwerking met de adviesraden, de inwoners die een verdienstelijke prestatie hebben geleverd. Tot 1 augustus jongstleden konden de inwoners kandidaten voordragen voor de publieksprijs “Verdienstelijke Inwoner”. Nu is het tijd om te stemmen.

Zij kregen een nominatie achter hunnaam : 

=> Lucretia Antheunis en Gilbert Van Heucke (vrijwilligers in de woonzorgcentra)
=> BIN Kaprijke (de coördinatoren van het buurtinformatienetwerk)
=> Patrick De Grom en Carla Van Durme (oprichters Lembeekse Grasduikers)=>
=> Marc Minnaert (drijvende kracht achter de rommelmarkt van de Voorstraatkermis en begrip in het Kaprijkse verenigingsleven)

Even voorstellen

Lucretia Antheunis en Gilbert Van Heucke

De woonzorgcentra Sint-Vincentius te Kaprijke en De Boomgaard te Lembeke draaien met de hulp van talloze vrijwilligers. Lucrèse en haar man Gilbert zetten zich bijna iedere dag belangeloos in om de bediening in de beide cafetaria’s vlekkeloos te laten verlopen. Je mag hen alles vragen en staan altijd klaar om anderen te helpen. Van dit kaliber maken ze ze niet meer.

BIN Kaprijke

Een buurtinformatienetwerk bestaat uit de burgers uit een bepaalde buurt, een coördinator en de lokale politie. Een buurtinformatienetwerk moet de veiligheid en de leefkwaliteit van een buurt verhogen. Alle aangesloten leden, nu 250 voor deze zone, krijgen van de politie een bericht met info over mogelijke verdachte handelingen en/of criminele feiten. De bewoners houden dan, allemaal samen, een extra oogje in het zeil. De BIN-werking van Kaprijke ging in 2018 een stapje verder en zette extra in op sensibilisering rond de thema’s veiligheid en preventie met de tweedaagse veiligheidsbeurs die doorging in het SOCK. Ook in 2019 zullen ze niet stil zitten. Op 27 september is er het eerste BIN-café. Allen daarheen! De coördinatoren zetten zich geheel vrijwillig in, en dat verdient een bloemetje.

Patrick De Grom en Carla Van Durme

Carla en Patrick zijn de oprichters van de Grasduikers, een voetbalploeg voor jongeren met een beperking. De ploeg ontstond nadat de zoon van Carla zelf wou sporten maar niet direct een club vond die de nodige aandacht had voor zijn specifieke noden. Ondertussen bestaan de Grasduikers een drietal jaar. Naast de organisatie van de sportieve activiteiten organiseren ze heel wat andere evenementen, zoals de bingo, samen naar de Rode Duivels gaan kijken en het oplopen bij wedstrijden uit eerste klasse, om de leden en de families samen te brengen en zo leuke ervaringen te laten beleven. Zo dragen Carla, Patrick en de andere medewerkers van de club mee bij aan het prikkelen van de sociale vaardigheden van de jongeren, het versterken van hun sociaal netwerk en helpen hen sterker te staan in de maatschappij. De ouders hebben bij de Grasduikers meer gevonden dan een sportploeg voor hun kinderen want tijdens de kantinemomenten zie je een heuse praatgroep ontstaan. Lief en leed wordt er gedeeld. De oprichting van de club heeft gezorgd voor het ontstaan van vele hechte vriendschappen. Patrick en Carla tonen tonnen begrip voor de jongeren en hun naaste familie en zijn twee terechte kandidaten voor deze publieksprijs.

Marc Minnaert

Marc was jarenlang de drijvende kracht achter de succesvolle rommelmarkt tijdens Voorstraatkermis en daarmee een begrip in het Kaprijkse verenigingsleven. Of je kent hem misschien omdat hij geruime tijd lid en bestuurslid was van onze actieve gemeentelijke harmonie Yver & Eendracht? Daarnaast maakte hij ook nog tijd om te zetelen in de gemeentelijke cultuurraad, steeds constructief met een luisterend oor en gefundeerde eigen mening. Vanuit die rol werkte hij mee aan de Elfjuliviering, Erfgoeddag en Open Monumentendag en maakte deel uit van de commissie projectsubsidies om samen met leden van sportraad en jeugdraad open en eerlijk alle ingezonden subsidieaanvragen te beoordelen. Tenslotte was hij jaar na jaar vroeg uit de veren op 1 januari om achter de toog de inwoners hun eerste tasje warme soep of glaasje cava van het nieuwe jaar uit te gieten op de openluchtnieuwjaarsreceptie van ons dorp. Marc heeft onlangs zijn activiteiten afgebouwd en een bekroning met de trofee van verdienstelijke inwoner zou de kers op de taart zijn.

Stememn kan via http://www.kaprijke.be/verdienstelijke-inwoners19

Wie er uiteindelijk met de prijzen gaat lopen wordt duidelijk op de hulde op vrijdag 15 november 2019 in het SOCK in Kaprijke.

 

Corrigeer

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio