Oppositie eist bijkomende garanties van Vlaanderen

Oversteekplaats De Route (wellicht) een stukje dichterbij

Oversteekplaats De Route (wellicht) een stukje dichterbij

Het Kaprijkse schepencollege hoopt op een snelle realisatie van een veilige oversteekplaats van De Route over de expresweg. Foto: Emiel Tack

Kaprijke - Tijdens de jongste, virtuele gemeenteraad van Kaprijke, werd andermaal grondig gedebatteerd over de realisatie van een oversteekplaats van De Route over de expresweg ter hoogte van de Vaartstraat in Kaprijke. De raad stelde een ontwerper aan die een studie moet maken van een ongelijkgrondse kruising van de expresweg met het fietspad over de oude spoorwegbedding. “Dit kan een tunnel of een brug zijn” vertelt schepen van Openbare Werken Hendrik Van de Veere (Het Kartel).

Een veilige oversteekplaats voor de zwakke weggebruiker ter hoogte van de Vaarstraat in Kaprijke. Een item dat reeds heel wat jaren op de agenda staat en net als het op- en afrittencomplex aldaar, niet gerealiseerd raakt. Twee zaken die vaak samen bekeken werden door de hogere overheden. Nu lijkt er verandering in de situatie te komen. Tijdens de jongste gemeenteraad, eentje die virtueel en volgens de e-mailprocedure werd gevoerd, stelde Het Kartel, de partij rond burgemeester Pieter Claeys, voor om vanuit het Kaprijkse gemeentebestuur zelf een ontwerper aan te stellen voor de realisatie van wat in het vakjargon “een kunstwerk” wordt genoemd. Kort na de wissel van de macht kondigde de nieuwe burgemeester in maart 2019 met enige fierhied aan dat er eindelijk een vaste, zij het tijdelijke, oversteekplaats aan De Route zou geborduurd worden. Claeys stelde hiervoor de nodige toezeggingen te hebben van de Adminstratie Wegen en Verkeer (AWV). Toen echter de nieuwe Vlaamse Regering aan de macht kwam schrapte die de plannen. Terug naar af dus.

Naar eigen zeggen wil Het Kartel in deze zaak niet bij de plannen blijven zitten en schakelt zij een versnelling hoger. “De oversteekplaats is en blijft gevaarlijk” zegt Claeys in koor met zowat heel de gemeenteraad. “Daarom willen we nu zelf het initiatief in handen nemen. We stellen voor om een ontwerp te maken, uiteraard in samenspraak met AWV, voor een vaste verbinding van De Route over de expresweg. Uiteraard rekenen we op een volledige subsidiëringen achteraf. Enkel zo kunnen we wat schot in de zaak brengen.” Net als de vorige keer zegt het schepencollege de nodige garanties te hebben van de hogere instanties. “Eens het plan er is kunnen we dit opnieuw met AWV bespreken  en hun definitieve goedkeuring vragen. Alleen zal het dan via andere budgetten betaald worden.”

Hoop op 2023

“Het te creëren kunstwerk, want zo heet zoiets nu eenmaal in vaktermen, kan zowel een brug als een tunnel worden” vult schepen van Openbare Werken Hendrik Van de Veere (Het Kartel) aan. “De financiering ervan zal uit het fietsfonds komen. Of het een tunnel of brug wordt hangt uiteraard ook wat af van de kostprijs. We hebben er in elk geval goede hoop in dat de oversteekplaats er in 2023 zal liggen.” Oppositiepartij Samen van haar kant bekijkt heel het project, dat volgens hen  niet in de gemeentelijke budgettering werd opgenomen,  met enige voorzichtigheid. “We steunen het voorstel om een ontwerper aan te stellen” reageert oud-schepen Wim De Waele (Samen). “Niemand zal ontkennen dat een veilige brug of tunnel als kruising van fietspad De Route en de N49 een absolute prioriteit is voor onze gemeente. In de vorige legislatuur heeft SAMEN hierover verschillende gesprekken gevoerd met het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) van de Vlaamse overheid. Steeds bleef het bij mondelinge beloftes. Nooit kwam het tot harde engagementen.”

Waarschuwing

Samen stuurt ook een waarschuwing uit naar de huidige meerderheid. “De keuze om de kaart te trekken van een definitieve oplossing wil SAMEN volop steunen” gaat De Waele verder. “Maar we waarschuwen ook voor de risico’s die dit inhoudt. Een kruising met de N49 ontwerpen zonder te weten hoe een toekomstig aansluitingscomplex er zal uitzien is een technisch waagstuk dat er kan toe leiden dat de plannen ooit naar de prullenmand zullen verwezen worden. Het gemeentebestuur engageert zich om 100.000 euro studiekosten te pre-financieren en rekent op 100% subsidie van de Vlaamse overheid. Men beroept zich hierbij op de mondelinge belofte van een ambtenaar van deze overheid en hoopt dat het dossier op de prioriteitenlijst van de Vlaamse regering zal komen.” Samen van haar kant vraagt een bijkomend formeel engagement van de Vlaamse regering alvorens Het Kartel een contract met een studiebureau sluit. “Een vraag die zonder motivering verworpen werd” besluit De Waele. “Omwille van het grote belang van dit dossier en de overtuiging dat een definitieve oplossing de voorkeur geniet, heeft de SAMEN-fractie het dossier goedgekeurd. We blijven aandringen dat initiatief genomen wordt om een formeel engagement van de Vlaamse regering te bekomen.”

Corrigeer

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio