Ireen De Pauw vertelt hoe het begon

Chiro Pollyanna is 50 jaar jong

Chiro Pollyanna is 50 jaar jong

Foto: Emiel Tack

Wachtebeke -

Chiro Pollyanna is vijftig geworden. Reden genoeg voor het jonge volkje om een stevig uit de bol te gaan. Voor de gelegenheid vertelt eerste leidster Ireen De Pauw, die de groep in 1958 oprichtte, aan Wachtebeke Blogt hoe het allemaal begon.

'In 1958 kende de jeugd van Wachtebeke als enige ontspanning de wekelijkse bijeenkomst in het patronaat. Kinderen die nog lager onderwijs genoten, werden er op zondag opgevangen door de onderwijzeressen van Wachtebeke. Marie-Louise Celie, Hilda Celie, Frieda Van Assel, Lea Van Bambost en Cecile Van Hoecke stonden wekelijks klaar'.
 

'Het zlfde jaar moest mijn zus, Annie De Pauw, stage lopen in een jeugdbeweging in het kader van haar opleiding tot Maatschappelijk Assistent. Onderpastoor Marcel Van Leuven was de proost van het patronaat. De komst van mijn zus was dan ook de nieuwe wind die positieve ideeën meebracht. Iedere zondag was ze op post, tot die ene keer dat ze ziek werd. De onderpastoor vond dan maar dat ons gezin iemand anders ter vervanging moest sturen. Met zes dochters in huis hadden we keuze genoeg!'


'Omdat ik lid was van de V.K.S.J. (Vrouwelijke Katholieke Studerende Jeugd) in de school in Zelzate waar ik studeerde was de jeugdbeweging voor mij niet vreemd. Ik kwam dan ook enthousiast terug thuis van mijn eerste namiddag met de lieve kinderen van het patronaat.  Daarna is het allemaal razend vlug gegaan. Mijn zus verdween na haar stage en ik bleef. Onderpastoor Van Leuven was vroeger in Beveren proost geweest van de Chiro en hij miste deze jeugdbeweging op zijn nieuwe parochie Wachtebeke.'

Opleiding


'Frieda Van de Voorde, eveneens lid van V.K.S.J. in het pensionaat in Wachtebeke, werd aangesproken om te komen meehelpen. Wij werden voor onze opleiding naar een Chiro-leidstersbivak gestuurd in Gijzegem. We hadden -helaas- nog geen uniform. "Geen kosten maken op voorhand”, dacht de onderpastoor. "Als er niets van komt, hebben we ook geen uniformen aan ons been." Hij vond echter een oplossing. We trokken op met ons uniform van de V.K.S.J. Een witte bloes, met donkerblauwe das en rok op Chirobivak... ledereen keek naar ons alsof we gedeserteerd waren uit een of andere vreemde volksgroep. Ons enthousiasme was snel gekoeld. We konden onderpastoor Van Leuven wel verwensen!'


'We hoorden er duidelijk niet bij in de opleiding. Maar goede zielen zijn er overal. De leidster die naast ons sliep, kwam ons stiekem haar reservebloezen geven, zodat we 's anderdaags bij de vlaggegroet al heel wat minder opvielen. We leerden alles over de Chiro in een recordtempo. Op het einde van onze opleiding zongen we reeds: "Blijf naast mij waken in de strijd, jouw reinheid geeft mij kracht."

'Pastoor Perquy liet mij roepen en steunde mij bij de oprichting van de Chirogroep "Maria Onbevlekt Wachtebeke". De vlag werd gewijd in de zomer van 1959 en we legden onze geloften af. We droegen met fierheid onze banieren mee, zingend door het dorp, en de mensen kwamen bewonderend aan de deur staan. Wij droomden van eerlijkheid, deugd en trouw, want deze idealen stonden ook in ons vaandel. Een onberispelijk gedrag, geen jongens en zuiver van geest! Van de liefde hadden we alleen nog maar wat gezien in de cinema PAX rechtover ons huis.'


'We werden ook fel gesteund door de burgerij uit Wachtebeke. Kinderen die geen uniform konden betalen of niet mee mochten op bivak omdat dit te duur was, gingen mee op kosten van de sponsors. Ik herinner mij Kamiel Zaman, Clara Coppens, de gezusters Bracke, mevrouw Roets, Margriet Van Mossevelde en haar broer. Namen om nooit te vergeten. De groep chiromeisjes groeide en ook de leidstersgroep werd groter. Lea L'Ecluse, Francine Gysel, Laurette Chalmet, Sibylle De Pauw, Cecile De Pauw en Micheline Wouters kwamen er bij.
Op 14-jarige leeftijd moesten onze kinderen afscheid nemen van de Chiro en werden ze verplicht een keuze te maken. Ofwel trokken ze naar de B.J.B. (Boerenjeugdbond) ofwel naar de V.K.A.J. (Vrouwelijke Kat

Corrigeer

Doe de stemcheck van Het Nieuwsblad en ontdek met welke partij jij het best overeenkomt.

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio