Ophaling restafval mogelijk in het gedrang door sneeuwval

Ophaling restafval mogelijk in het gedrang door sneeuwval

Foto: Google

Sint-Laureins - De weermannen voorspellen kans op sneeuw in de loop van de komende dagen. Indien door gladheid of sneeuwval de wegen moeilijk berijdbaar zijn, dan kan ook de ophaling van het huishoudelijk afval (restafval, PMD, papier&karton of grofvuil) hiervan hinder ondervinden.

I.V.M. heeft daarom met de ophaalfirma’s die in hun opdracht het restafval, PMD en papier&karton inzamelen in de 19 I.V.M.-gemeenten, duidelijke afspraken gemaakt over de ophaling tijdens perioden van sneeuwval of gladde wegen.

Ingeval winterweer de ophaling van afval verstoort, vragen we de inwoners rekening te houden met volgende informatie:

- De ophalers proberen bij glad weer altijd eerst de centrumstraten van de gemeente te bedienen. Deze straten zijn immers eerst sneeuw- en ijsvrij gemaakt.
- Nadien gaan de ophaaldiensten in concentrische cirkels verder werken naar de buitenkant van de gemeente. Men gaat dus steeds verder van het centrum weg, wat tot gevolg heeft dat buitenwijken en landelijke gebieden pas later worden bediend. Dit kan tot gevolg hebben dat het normale ophaaluur niet gerespecteerd wordt. Tijdig het afval buitenplaatsen (zeker in het centrum van de gemeente) is dus aangewezen.
- De chauffeur oordeelt of het veilig is een straat in te rijden. Dit verklaart waarom in sommige straten géén huishoudelijk afval wordt opgehaald, ook al gebeurt dit in andere straten wèl.
- Indien de afvalstoffen niet zijn opgehaald, neemt u deze terug binnen want er worden geen inhaalrondes voorzien. Het ophaalschema ligt dag-in-dag-uit vast en het is niet evident om extra materiaal in te zetten. Inhaalrondes inlassen bij wintergladheid zou zelfs tot een ongewenst ‘domino-effect’ aanleiding kunnen geven waardoor het hele ophaalschema in de knoop komt te liggen, juist omdat de achterstand op het ophaalschema zich overal op eenzelfde tijdstip voordoet.

De ophaler zal alles in het werk stellen om de ophaling van het huishoudelijk afval toch te kunnen realiseren. Toch primeert veiligheid boven alles, zowel voor de chauffeur als voor de beladers.

Ook u kunt een steentje bijdragen tot het welslagen van de ophaling bij slecht winterweer door het afval op gemakkelijk bereikbare plaatsen aan te bieden. Maar u kunt de ophaler nog méér helpen door de voetpaden voor uw woning sneeuw- en ijsvrij te maken. Dit is trouwens een wettelijke verplichting. De ophalers zullen u hier dankbaar voor zijn!

 

Voor meer informatie: I.V.M. op 09 377 82 11 of mailen naar ivm@ivmmilieubeheer.be  
 

Corrigeer

Immo in de regio

Auto's in de kijker

Jobs in de regio