Gemeenteraad bijeen

Hooglede - De gemeenteraad van Hooglede komt morgen maandag 24 oktober op het gemeentehuis in openbare zitting bijeen. (Aanvang 20 uur). Op de dagorde staan zeven agendapunten, wat doet vermoeden dat de gemeenteraad op een drafje zal afgehandeld worden, tenzij de oppositie roet in het eten strooit.

Na akteneming van de eedaflegging van Pepijn Coolman die na het ontslag van OCMW-voorzitter Erwin Delbeke, als opvolger binnen het OCMW als raadslid zijn plaats inneemt; dienen de raadsleden zich ook nog te buigen over Budget 2017 voor de kerkfabriek Sint-Henricus, de aanâssing van het meerjarenplan 2014-019 en de budgetwijziging 2016.

Voetpad Gitsbergstraat

Staan verder ter behandeling op de agenda: het goedkeuren van het GRUP Oude Steenbakkerij en de aanleg – na aanpassing van de plannen - van een vrijliggend fietspad in de Gitssbergstraat. Tot slot dienen de raadsleden al dan niet nog hun goedkeuring te verlenen aan een aanhangsel inzake de samenwerkingsovereenkomst Stad-Land-schap, vermeldende onder andere: de toetreding van alle gemeenten uit de regio Tielt en de verhoging van de structurele bijdrage van de provincie West-Vlaanderen en aan de ondersteuning die het gemeentebestuur wil verlenen aan de actie Tutti-Frutti, ten behoeve van de basisscholen die als doel heeft kinderen kennis te laten maken met een gevarieerd fruitaanbod, zo veel mogelijk gestoeld op streekeigen en seizoensgebonden soorten.

Tutti Frutti geeft scholen de mogelijkheid om elke week een vaste fruitdag in te lassen. De school sluit hiervoor een contract af met een handelaar voor een bepaalde periode, aan een vaste prijs per leerling. Elke basisschool en BuSO-school die voor minstens 30 weken en voor een bedrag van minstens 6 euro per leerling een abonnement afsluit, komt in aanmerking voor een terugbetaling van 4 euro per leerling. Het aanvragen van de subsidies gebeurt via het e-loket van het Agentschap Landbouw en Visserij van de Vlaamse overheid (ALV)

Indien de raadsleden instemmen zal de gemeente Hooglede aan de gemeenteschool en aan de scholen van de andere schoolbesturen op haar grondgebied die er om verzoeken, en die instappen in het Tutti-Frutti project en het fruit via een handelaar laten leveren, de meerkost boven 6 euro per leerling per jaar dragen met een maximum van 1,5 euro per leerling per jaar.

Corrigeer

Doe de stemcheck van Het Nieuwsblad en ontdek met welke partij jij het best overeenkomt.

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio