Een liberaal in hart en nieren

Oud burgemeester Gaby Van Der Cruyssen overleden

Oud burgemeester Gaby Van Der Cruyssen overleden

Om de vele 'Fransmans' (= seizoenarbeiders die in de bieten gingen werken in Noord-Frankrijk) te herdenken, wordt een Fransmansmuseum ingericht. Er wordt een film gemaakt door regisseur Marc Lybaert in samenwerking met artistiek leider Guido Willaert. De titel van de film is 'Les Godverdommes sont là'. Op de foto bemerken we van links naar rechts Marc Lybaert, schepen Walther Holvoet, Guido Willaert, burgemeester Gaby Van der Cruyssen en schepen Roger Meersseman. Foto: Foto archief Spaenhiers

Koekelare - In zijn woonplaats Oostende, is vorige week woensdag één maart, de voormalige burgemeester van Koekelare Gaby Van Der Cruyssen overleden. Hij wordt deze week in intieme kring begraven.

Gaby Van Der Cruyssen zag het levenslicht te Deurle  – Latem (Oost – Vlaanderen) op 27 juli 1929. Hij spendeerde zijn jeugd in de omstreken van Deurle-Latem en Deinze waar hij overigens ook Hugo Claus heeft ontmoet die in zijn jonge jaren nog heeft verbleven op de hoeve van de familie Vandercruyssen (van Sylvia Kristel was toen evenwel nog geen sprake …), samen met Roger Raveel, afkomstig van Machelen, die toen begon aan zijn kunstcarrière.

Gaby nam, na zijn humaniora, dienst bij de Belgische Marine. Hij studeerde in Nederland, meer bepaald in Den Helder, aan de navigatiegevechtsinformatie-school gedurende drie jaar met als specialiteit ‘Radar’.

Wereldreiziger

Na zijn studies voer hij met verscheidene Hollandse, Engelse en Belgische schepen. In die periode vertoefde hij ook regelmatig in Koekelare (Couckelaere) waar zijn goede vriend Gilbert Marcus woonde. Het hoeft geen betoog dat een marineman in uniform indruk maakte, ook op de zus van zijn goede vriend.

Na zijn huwelijk met Jeanne Marcus, in 1955 kwam vestigde hij zich definitief in Koekelare. Sinds 1956, na het verlaten van de Marine, bouwde hij de wasserij Marcus uit tot een bloeiende industriële wasserij, met een groot cliënteel aan de kust en vooral in Oostende.

Gaby Van Der Cruyssen deed van meet af aan in Koekelare, actief aan gemeentepolitiek en was achtereenvolgens gemeenteraadslid van 01/01/1965 tot 31/03/1972 en van 01/01/1983 tot 30/04/1986 en van 01/01/1995 tot ?. Hij was eerste schepen van 01/04/1972 tot 31/12/1976 en 01/06/1993 tot 31/12/1994. Gaby Van Der Cruyssen was burgemeester van Koekelare van 01/05/1986 tot 01/06/19993 en West – Vlaams provincieraadslid van 24/11/1991.

Hij trok vanaf 1956 als bestuurslid mee de kar van de liberale partij en zetelde in het arrondissementeel bestuur van 1961 tot einde 1997 en zetelde ook in het kantonaal bestuur van 1959 tot 1994. Gaby Van Der Cruyssen was ook gedurende dertig jaar voorzitter van de toenmalige PVV-afdeling Koekelare (1961 tot 1991) en werd daarna Ere-voorzitter.

In de tweede helft van de jaren negentig zei Gaby de actieve politiek vaarwel en verliet hij samen met zijn vrouw Jeanne, Koekelare voor Oostende. Na zijn ‘op pensioenstelling’ reisde hij de wereld rond en verzamelde hij allerlei ‘Wetenswaardigheden’ en ‘ Rare dingen’, die hij bundelde in een aantal boeken, die hij aan de gewone Koekelaarse burger ter beschikking stelde. Ondanks hij Koekelare ruilde voor Oostende, volgde hij steevast nog de politiek op de voet.

Gaby Van Der Cruyssen was een liberaal in hart en ziel. Hij was sedert 1946 aangesloten bij de Liberale Jonge Wacht in Deinze luisterend naar de naam ‘De Knapzak’; Hij was lid van de Liberale Partij sedert 1954, later PVV en nu Open VLD, maar was o.a. ook lid van volgende sympathiserende verenigingen: Willemfonds 1955, Liberale Middenstand Oostende, lid Beheerraad sinds 1962, ondervoorzitter vanaf 1997, het Liberaal muziek Sint Cecilia 1954; Voorzitter – stichter folkloregroep de ‘Toreadors’ 1959, stichter PVV-Vrouwen 1964, PVV–Ouden van dagen 1964 en PVV-Jongeren 1965.

Verdiensten

Gaby Van Der Cruyssen stond op 31 december 1970 zijn plaats af als eerste schepen om de eenheid in de partij niet te schaden. Na het overlijden van burgemeester Holvoet was hij de aangewezen vervanger, hij stond echter in maart 1972 vrijwillig zijn plaats af, opnieuw om de eenheid in de partij te bewaren. In 1973 deed hij vrijwillig afstand van zijn plaats als Provinciaal Raadslid om die over te geven aan de latere senator Marcel De Coster van Vladslo. Hielp zeer actief mee aan de uitbouw van een modern Koekelare.

Gaby, die de weg kende in Brussel via o.m. zijn vriend Willy Declerck, vormde samen met de gemeentesecretaris, die eveneens een modern Koekelare voor ogen had, een ideaal koppel om dit te realiseren. Het uitzicht van het huidige Koekelare werd voor het overgrote deel in die periode bepaald. Hij zorgde einde jaren 80, begin jaren 90 voor de forse uitbreiding van de nijverheidszone in Koekelare, samen met zijn vriend Aimé Desimpel, en zorgde op die manier voor veel tewerkstelling in Koekelare zelf.

Op één juni 1993 gaf hij zijn burgemeesterssjerp door aan Walther Holvoet om een overeenkomst te respecteren. Gaby stond steeds de eerste plaats op de kandidatenlijst af, niettegenstaande hij als oudste lid en uittredend burgemeester met de meeste voorkeurstemmer daar recht op had, dit weer om de eenheid in de partij te bewaren.

In 1988 kreeg Van Der Cruyssen de ‘Agora Award’ voor nieuw winkelcentrum en de uitwerking van de ‘Dorpskernherwaardering’ en in 1993 kreeg hij de Cultuurprijs van Vlaanderen voor de ombouw van een oude brouwerij tot een cultureel centrum. Dit zelfde jaar heeft hij het Fransmansmuseum in het leven geroepen.

De gemeente Koekelare telde in 1985 zo’n 7.500 inwoners en groeide einde 1993 tot zo’n 8.000 inwoners, dit door de talrijke gemeentelijke initiatieven voor nieuwbouw. In 1983 realiseerde hij drie hectare ambachtelijke zone, in 1993 15 ha en op die manier steeg het aantal werkplaatsen van 120 naar 410.

Op zijn actief staan ook de bouw van drie gemeenschapshuizen voor de fusiegemeenten, bouwde hij mee aan een bloeiend verenigingsleven in Koekelare en kreeg hij in 2000, de titel van ere- burgemeester.

En aan zijn verdiensten komt geen einde. Gaby Van Der Cruyssen was ook sinds 1974 lid van Lions Club Torhout, stichtend lid en thans Erevoorzitter van VZW De Hovaeremolen die de volledige restauratie van een graanmolen annex olieslagerij in Koekelare uit bezorgdheid voor het patrimonium voor hun rekening nam. Deze bloeiende vereniging die nog steeds actief is, werd destijds opgericht met zes vrienden om de Hovaeremolen van de ondergang te redden en in al zijn glorie te herstellen, wat bijzonder goed gelukt is. Gaby was ook actief betrokken bij de VZW Lange Max in Koekelare die de site uit WOI restaureerde. 

Corrigeer

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio