Yves Defour had een sterke hand in het uitzicht van het huidige Koekelare

FOTO. Gemeentebestuur en personeel wuiven hoofd technische dienst uit

Sinds één april 2017, is Yves Defour, hoofd van de technische dienst in Koekelare met pensioen. Hij werd afgelopen donderdagnamiddag door het gemeentebestuur, het technisch personeel, vrienden en familie en voormalig secretaris Robert Goethals, die Yves aanwierf, uitgewuifd.

Yves Defour met rode pull over de schouders, geeft de sleutels van zijn kantoor door aan zijn opvolger Bart Inghelbrecht, dit onder het toeziende oog van burgmeester Patrick Lansens en schepenen en tal van collega"s en vrienden.. Ook voormalig secretaris Robert Goethals die hem veertig jaar geleden aanwierf als de oud schepenen van openbare werken Roger Meersseman, Gabri*en Dejonghe, alsook oud schepen Paul Defoort, hielden eraan aanwezig te zijn en Yves meet uit te wuiven. Foto: Eric Vanhooren

Veertig jaar geleden maakte Yves Defour, die toen nog bij zijn ouders woonde in Oostende en afgestudeerd was als landschapsarchitect, in Koekelare zijn intrede. Het was toenmalig secretaris Robert Goethals die de jonge landschapsarchitect  naar Koekelare haalde om er de technische dienst te leiden.

Vier burgervaders versleten

Yves, versleet in die veertig jaar spreekwoordelijk vier burgemeesters en tal van schepenen van openbare werken. Hij werkte onder de burgemeesters Louis Jonckheere, Gaby Van der Cruyssen, Walther Holvoet en Patrick Lansens. Het was burgemeester Jonckheere die Yves op 21 maart 1980 in vast dienstverband benoemde.

Het dorpsgezicht van Koekelare is zonder enige zweem van twijfel door zijn toedoen zeer grondig gewijzigd. Hij tekende met veel enthousiasme heel wat groenprojecten en speelpleinen, maar ook tal van maquettes voor de projecten waar de gemeente zich voor engageerde, zoals: Zurelande, De Brakkegrond, De Wallaart en  Nieuwenhove.

Yves Defour was onder andere ook betrokken bij de vele nieuwe verkavelingen, de diverse dorpskernvernieuwingen, de buitenschoolse kinderopvang De Buidel, de restauratie van de Brouwerij, de oprichting van het Fransmans museum, de oprichting en vernieuwing van het Käthe Kollwitz museum, de site Pyck, De Balluchon, de renovatie van Huis Proot, de bouw van een tweede sporthal en vorig jaar nog het nieuwe recyclage park.

In alle watertjes gewassen

Na enkele jaren voornamelijk als landschapsarchitect gewerkt te hebben, werd zijn takenpakket stilletjes aan uitgebreid en werd hij diensthoofd van de technische dienst in Koekelare.

Zijn bevoegdheid strekte zich dan ook uit over heel wat domeinen. Zo had hij de eerste twintig jaren de groendienst, openbare werken, containerpark…..,gebouwen en milieu onder zijn bevoegdheid.

Als hoofd van de technische dienst geeft hij leiding aan en coördineert hij de werking van de dienst wegen en waterlopen, de groendienst, de dienst gebouwen en het gemeentelijk depot. Deze dienst staat ook in voor alle materies i.v.m. de nutsmaatschappijen, zoals Infrax, De Watergroep en Proximus.

Yves Defour was ook elke winter de verantwoordelijke voor de strooidiensten. Bijgevolg werd de man in die functie vele nachten uit zijn bed gebeld om de strooidiensten op gang te brengen. Maar tal van Koekelarenaars passeerden bij de hem op het bureau de revue, om een kapvergunning aan te vragen of om aan een of ander probleem een oplossing te bieden. 

De Groene Lente

In de jaren ’80 ontstond in het dorp van de Fransmans, het animatieproject ‘De Groene Lente’. Ieder jaar richtte Yves een wedstrijd in waaraan alle Koekelaarse scholen aan deel namen en mooie prijzen konden winnen. Ieder jaar keken de scholen en hun leerlingen reikhalzend uit naar deze prestigieuze wedstrijd. Tevens zag ook de boomplantactie eind jaren tachtig het levenslicht.

Voor het project ‘de Groende Lente 89’ en de ‘boomplant-dag’ bekwam de gemeente  Koekelare tweemaal een nationale ereprijs en één eervolle vermelding. Een eervolle vermelding voor ‘verfraaiing met groen’ werd ook nog aan de gemeente Koekelare toegekend.

Door het ontvangen van deze eerbewijzen mocht landschapsarchitect Yves Defour, hoofd van de groendienst, een pluim op zijn hoed steken. Tevens was dit ook onrechtstreeks een huldebetoon aan het personeel van de groendienst van Koekelare.

Milieuraad

Dat Yves Defour een beetje van alle markten thuis is  en het manusje van alles is, leiden we af uit het feit dat de man ook heel wat jaartjes secretaris was van de milieuraad. Na de benoeming van Jeroen Vandermarliere als milieuambtenaar, kwam hier een einde aan, maar bleef Yves lid van de raad. Zijn ambt evolueerde en het werk groeide steeds aan. Zo creëerde de gemeente in 2005 een nieuwe functie van milieuambtenaar, dit om Yves taken ietwat te verminderen en de werkdruk te verlichten. Jeroen Vandermarliere was de eerste milieuambtenaar van Koekelare, taak die hij vijf jaar vervulde, waarna hij in 2010 opgevolgd werd door Robrecht Hindryckx, nog steeds in die functie in dienst.

Projecten

Dat Yves Defour in die veertig jaar Koekelare een grondige facelift heeft laten ondergaan, hoeft geen betoog, integendeel…… Yves heeft in heel veel vernieuwende projecten, zijn stempel weten te drukken. Hij hielp mee aan de technische kant en de administratieve mallemolen die bij een nieuw project komt kijken en was ook mee verantwoordelijk voor de eindafwerking.

Enkele van die projecten zijn onder andere: het oud containerpark, diverse verkavelingen die hij uit de grond stampte en mee heeft helpen realiseren, de vernieuwing van de vernieuwde dorpskernvernieuwingen, de realisatie van de buitenschoolse kinderopvang de Buidel, de restauratie van de Brouwerij, de oprichting van het Fransmans museum, de oprichting en vernieuwing van het Käthe Kollwitz museum, de realisatie van de site Pyck en cultuurzaal De Balluchon, de renovatie van Huis Proot, de bouw van de tweede sporthal en verleden jaar nog de realisatie van het nieuwe recyclage park.

Gedurende zij veertigjarige loopbaan, werkt hij ook nauw samen met heel wat schepenen van openbare werken en werden heel wat wegeniswerken tot een goed einde gebracht. Ook tal van nieuwe fietspaden werden aangelegd en/of vernieuwd. Ook op het vlak van groenaanleg had hij een hand en werkte nauw samen met de schepenen van groenbeleid voor het aanplanten en het onderhoud van parken, straten en pleinen. Tijdens zijn vele werkjaren in de gemeente heeft Yves de gemeente zien openbloeien tot een volwaardige groene gemeente.

Door zijn toedoen ontstond er een volwaardige technische dienst en is deze dienst geleidelijk aan opgewaardeerd met tal van nieuwe materiaal enerzijds en een uitgebreid wagenpark anderzijds. Bovendien werd de technische dienst verder uitgebouwd met tal van vakbekwame stielmannen en arbeiders. En tot slot zag in 2005, naast een volwaardige groendienst en dienst openbare werken, ook een milieuafdeling in Koekelare het levenslicht.

En nu…..

Nu Yves op pensioen is, vragenvelen zich af of deze bezige bij, niet in het spreekwoordelijke lege gat gaat terechtkomen. Maar wie Yves heel goed kent, weet dat de man nog altijd zijn dagen goed zal gevuld zien.

Yves heeft immers een zwak en een hart voor fotografie. Jaren heeft Yves bij elke feestgelegenheid, openingen en/of andere activiteiten, zijn fototoestel ter hand genomen en duizenden foto’s gemaakt. Hij nam foto’s voor de gemeente en voor ge gemeentelijk infoblad de Roepsteen. Hij zal al enkele jaren zoet zijn om al deze analoge foto’s te digitaliseren. Ook met de vrijwilligers van de archeologisch-historische kring De Spaenhiers waarvan Yves al jaren technisch adviseur is, zal hij verder blijven meehelpen.

En alsof dat allemaal nog niet genoeg is, zal Yves nog geregeld in Koekelare te zien zijn, om mee te werken aan de verdere uitbouw van een milieuvriendelijk Koekelare; of een reisje ondernemen naar Portugal en/of La Douce France.  En we mogen ook zijn echtgenote Isabelle niet vergeten, die hij op regelmatige tijdstippen zeker zal soigneren en in de watten leggen.

Corrigeer

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio