Toneelkring Wilt Van Gheeste zorgt ervoor dat de 900 bezoekers kennismaken met de oorlogsmiserie van toen

FOTO. Lange Max vuurde 100 jaar geleden totaal verrassend eerste kanonschot op Duinkerke af (Deel 2)

De Koekelaarse toneelkring Wilt Van Gheeste onder het voorzitterschap van Tom Pollentier, voor de gelegenheid in de rol van boer Vandevelde, zorgde ervoor dat het zeer talrijk opgekomen publiek, dewelke de oorlogsmiserie nooit hebben gekend, toch kennis maakten met het vele oorlogsleed dat de mensen toen op hun bord kregen: soldaten die met ernstige verwondingen terugkwamen of het zelfs niet overleefden en sneuvelden aan het front. Of het voedsel dat gerantsoeneerd werd en waar sommigen munt probeerden uit te slaan, om nog maar te zwijgen van alle andere ellende die de oorlog met zich bracht. Talrijke oorlogsverhalen werden op schitterende wijze door hen verteld en uitgebeeld. Laat het dus overduidelijk zijn wereldleiders: op jullie schouders rust de zware verantwoordelijkheid de wereldvrede te bewaren en een einde te maken aan al dat zinloos geweld die er op vandaag spijtig genoeg nog heerst. Het is immers altijd iemands kind, papa en/of mama die sneuvelt Denk daar maar eens goed en ernstig over na, zodat anno 2017 er niemand meer op de vlucht hoeft te slaan voor het vele oorlogsgeweld.

Corrigeer

Immo in de regio

Auto's in de kijker

Jobs in de regio