Mooie blijk van waardering voor de klusjesman Patrick Goethals en zijn rechterhand Jeroen Audenaert

Klusjesdienst Sociaal Huis scoort uitstekend

Klusjesdienst Sociaal Huis scoort uitstekend

De klusjesdienst scoort in een uitgevoerd tevredenheidsbevraging uitsteken. Op de foto van links naar rechts: Stijn Ramboer (voorzitter), Ann Van der Veken (secretaris), Shana Gernaey (diensthoofd), Patrick Goethals en Jeroen Audenaert. Foto: Eric Vanhooren

Koekelare - De klusjesdienst van het Sociaal Huis in Koekelare, behaalt mooie resultaten. Dat blijkt uit een onlangs afgenomen enquête bij alle klanten van de klusjesdienst van het Sociaal Huis. De dienst behaalt over de ganse lijn een uitstekende score en dat is vooral een mooie blijk van waardering voor de klusjesman Patrick Goethals en zijn rechterhand Jeroen Audenaert.

Sinds dag één is Patrick Goethals de vaste klusjesman van dienst, al wordt hij sinds vorig jaar ook op de piekmomenten bijgestaan door een vaste vrijwilliger: Jeroen Audenaert.

Tevredenheidsenquête

De klusjesdienst van het Sociaal Huis werd in januari 2007 opgericht en knapt klusjes op voor diegenen die door beperking, ouderdom, ziekte of sociale omstandigheden niet (meer) in staat zijn zelf de woning of de tuin te onderhouden.

Dit jaar hield het OCMW-bestuur na eerdere bevragingen bij de klanten van de poetsdienst in 2015 en de maaltijddienst in 2016, een tevredenheidsenquête bij 50 klanten van de klusjesdienst. Deze werd uitgevoerd door vrijwilligers. “De enquête omvatte de periode van januari 2016 tot en met mei 2017 en werd opgesteld volgens zeven thema’s: ‘onthaal en dienstverlening’, het diensthoofd, de klusjesman, de klusjes, de prijs, ‘communicatie en briefwisseling’ en ‘meldingen en klachten’. Tot slot was er ook een algemene tevredenheidsmeting met een score op tien”, steekt OCMW-voorzitter Stijn Ramboer van wal.

Heel mooie resultaten

De resultaten na analyse van de bevraging zijn gunstig. “Ja, want uit de analyse blijkt duidelijk dat de klanten meer dan tevreden zijn”, benadrukt OCMW-voorzitter Stijn Ramboer. “Als een van de sterkste troeven kwam de vriendelijkheid en behulpzaamheid van de klusjesman naar boven. Zeer hoog scoorde ook het hoge werktempo en de vakbekwaamheid van de klusjesman. Als één van de weinige werkpunten komt de soms lange wachttijd naar boven eer een klusje door de dienst kan worden aangepakt. Tijdens het groeiseizoen neemt het tweewekelijks onderhoud van de tuinen namelijk heel wat tijd in beslag, vandaar de soms iets wat langere wachttijd.”

“Bij de algemene tevredenheid vinden we opnieuw mooie scores. De administratieve begeleiding en het diensthoofd, de maatschappelijk werker die de dienst begeleidt, haalt 8,5 op 10. De kwaliteit van het geleverde werk scoort 8,7 op 10, de prijs 8,3 en de klusjesdienst in het algemeen een dik verdiende 8,7 op10. Mooie resultaten die hartverwarmend zijn voor de hele dienst”, besluit een bijzonder fiere en tevreden Stijn Ramboer.

Wie denkt een beroep te kunnen doen op de klusjesdienst van het Sociaal Huis neemt hiervoor best contact op met het diensthoofd Shana Gernaey (vervangster van Sofie Bonny) op het nummer 051 59 15 59 of via http://sofie.bonny@sociaalhuiskoekelare.be .

 

Corrigeer

Immo in de regio

Auto's in de kijker

Jobs in de regio