Thema’s als euthanasie, orgaandonatie en je lichaam aan de wetenschap schenken, werden uit de taboesfeer gehaald

Sociaal Huis pakt uit met gids 'Zoals ik het wil' omtrent een waardig levenseinde

Sociaal Huis pakt uit met gids 'Zoals ik het wil' omtrent een waardig levenseinde

Organistors van de infoavond rond Zorgplanning: voorzitter Stijn Ramboer van het Sociaal Huis en schepen Jessy Salenbien, bevoegd voor senioren; met in hun midden gastsprekers notaris Eveline De Vlieger en dokter Aleander Moeyaert. Foto: Eric Vanhooren

Koekelare - Het Sociaal Huis organiseerde in cultuurzaal De Balluchon, een boeiende informatieavond rond zorgplanning, euthanasie, orgaandonatie en je lichaam na overlijden schenken aan de wetenschap, werden er besproken. Maar ook successieplanning en fiscale aangelegenheden bij een overlijden kwamen aan bod. Tal van aanwezigen hadden na afloop een of andere vraag voor de gastsprekers.

Een 70-tal mensen tekenden present en luisterden geboeid naar de uiteenzetting van dokter Alexander Moeyaert en notaris Eveline De Vlieger. Het was de bedoeling van het Sociaal Huis om de aanwezigen wegwijs te maken in de wereld van zorgplanning en netelige onderwerpen als onder andere euthanasie, uit de taboesfeer te halen.

Tal van mogelijkheden

Uit wat dokter Alexander Moeyaert naar voor bracht kunnen we onthouden dat aan vroegtijdige zorgplanning doen, heel nuttig is en heel veel ellende kan voorkomen. “Het verhoogt o.a. de autonomie van het individu, het bied de mogelijkheid om dingen ter sprake te brengen, het creëert duidelijkheid tussen zorgverlener en patiënt en tussen zorgverleners onderling”, klinkt het bij dokter Moeyaert. “Maar het vermijdt ook ongewenste opnames en behandelingen en conflicten en meningsverschillen.”

Dokter Moeyaert had het ook nog over de vijf soorten wilsverklaringen (de negatieve wilsverklaring, de wilsverklaring euthanasie, de verklaring inzake orgaandonatie, de verklaring inzake de ter aardebestelling en de verklaring betreffende het schenken van je lichaam aan de wetenschap. Daaromtrent vind je alle documenten terug op de website van Leif West-Vlaanderen-Levenshuis (http://www.levenshuis.be/leif/ of in de gids ‘Zoals ik het wil’, uitgegeven door het Sociaal Huis Koekelare.

Euthanasie

Dokter Moeyaert ging ook dieper in op het onderwerp ‘euthanasie’. Wat is dit eigenlijk precies, levenseindebeslissingen, hoe dien je dat aan te vragen: via een actueel verzoek of via de wilsverklaring euthanasie, wat zijn de wettelijke voorwaarden waaraan moet voldaan worden, enz.

LEIF is een open initiatief van mensen en verenigingen die streven naar een waardig levenseinde voor iedereen, waarbij respect voor de wil van de patiënt voorop staat. Het wil op een laagdrempelige wijze via informatieverstrekking, adviesverlening, consultatie en sensibilisatie ondersteuning bieden bij het uitklaren van de vele vragen rond het levenseinde.

Successieplanning

Na de leerrijke en boeiende uiteenzetting van dokter Moeyaert, kwam notaris Eveline De Vlieger van Ichtegem, onder de noemer ‘Fiscaalvriendelijk Sterven’; de aanwezigen wegwijs maken in het kluwen van wetten en andere obstakels betreffende successierechten en successieplanning. En dit zowel in het burgerlijk recht als in het fiscaal recht.

Zo had ze het ondermeer in het burgerlijk recht over wie erft er wat en hoe kunnen we onze erfenis in de gewenst richting sturen. Inzake fiscaal recht had de notaris het over de Erfbelasting zoals de successierechten nu wordt genoemd en over de aangifte van de nalatenschap. Zo is er nu de mogelijkheid om vanaf één september 2018, erfovereenkomsten te sluiten.

Ook had ze binnen het kader van de successieplanning  over het wijzigen van het huwelijkscontract, de schenking(en), de gesplitste aankoop (ouders vruchtgebruiker, kinderen blote eigenaar), het testament (grootouders naar kleinkinderen), enz.

Tot slot had de notaris het ook over de Zorgvolmacht, het doel: beheer goederen mogelijk ook na intreden onbekwaamheid, hoe de procedure voor de vrederechter en de bewindvoering vermijden en over het geven van een volmacht aan partner, kind(eren), een vertrouwenspersoon.

Gids 

Na afloop kon het publiek vragen stellen aan de twee moderators en reikte voorzitter Stijn Ramboer en secretaris Ann Van der Veken van het Sociaal Huis, de gids ‘Zoals ik het wil, gids voor een waardig levenseinde’ uit aan de aanwezigen.

De gids bevat 42 pagina’s en is onderverdeeld in vijf hoofdmoten: Bij leven en welzijn, bij overlijden, Na overlijden, een checklist en tot slot enkele nuttige bijlagen zoals: verklaring van laatste wilsbeschikking inzake wijze van teraardebestelling, wilsverklaring euthanasie, negatieve wilsverklaring of levenstestament, verklaring van orgaandonatie, enz.

De gids is gedrukt op 250 exemplaren en wordt voor de burger die dat wenst, gratis beschikbaar gesteld aan het onthaal van het gemeentehuis en het Sociaal Huis.

De gids zal ook digitaal ter beschikking zijn op de website en er zullen eveneens een aantal exemplaren beschikbaar worden gesteld bij de lokale begrafenisondernemers.

Corrigeer

Immo in de regio

Auto's in de kijker

Jobs in de regio