Burgemeester Karl Bonny: “Rust in organisatie is teruggekeerd”

FOTO. “2018 wordt jaar van u en mij, het jaar van ons allen”

De Klokkeput – die door het technisch personeel van de gemeente – prachtig werd aangekleed, vormde afgelopen vrijdagvond het decor voor de traditionele nieuwjaarsbijeenkomst met een optreden van partyband Bluf en huldiging van enkele personeelseden van de gemeente Ichtegem.

De gemeentelijke nieuwjaarsbijeenkomst voor mandatarissen, personaliteiten en personeel, stond in het teken van Walt Disney. Een concept bedacht door Annelien, de communicatieambtenaar en de cultuurdienst en uitgewerkt door het personeel van technische dienst. En dat het in de smaak viel bij het personeel, zie je op deze foto. Foto: Eric Vanhooren

Burgemeester Karl Bonny (CD&V) mocht naast de talrijke personaliteiten en personeel, ook tal van bijzondere gasten op deze traditionele nieuwjaarsbijeenkomst die in het teken stond van het thema Walt Disney, verwelkomen. Onder hen: Belle en het Beest, Tinkerbell, Sneeuwwitje, Pocahontas, Assepoester, Esmeralda, Mickey en Mini Mouse, Peter Pan, Alice in Wonderland, Aladdin, Rapunzel en Robin Hood.

Nieuwjaarswensen

Burgemeester Karl Bonny wenste iedereen namens het gemeentebestuur een gelukkig en vooral een gezond nieuw jaar. “2018 werd uitgeroepen tot het jaar van de merel, in China wordt 2018 het jaar van de hond, Europa riep 2018 uit tot het jaar van het cultureel erfgoed, de VN liet weten dat in tegenstelling tot andere jaren 2018 geen bijzonder thema of actiepunt krijgt“, stak burgemeester Karl Bonny van wal.

“Maar wat wordt 2018 voor onze gemeente”, vroeg Karl Bonny zich luidop af en stelde een resem mogelijkheden voorn gaande van: het jaar van onze straat met vriendelijke buren , goede voorzieningen en marcherende handelszaken tot het jaar van onze scholen, jeugdlokalen, sporthallen en sportterreinen, kinderopvang, verenigingen, mantelzorgers en zorg voor onze zwakkeren in de samenleving en nog zoveel meer. Kortom het jaar van u en mij, het jaar van ons allen! Want ieder jaar moeten wij voor onze plaatselijke samenleving ons beste beentje voorzetten, zonder verzwakking, met aandacht voor alle beleidsdomeinen”, vervolgde de Ichtegemse burgervader.

Robin Hood

“Vorig jaar heb ik hier vanop deze zelfde plaats een krachtig signaal gegeven, een signaal die op korte termijn een positief gevolg had. Ondertussen zijn wij een jaar verder en ik mag gerust zeggen dat de rust is teruggekeerd in onze organisatie en dat er verdorie hard is gewerkt, terug met goesting om er iets moois van te maken”, aldus Karl Bonny. “Onze organisatie werd versterkt met enkele uitstekende mensen op verschillende departementen. Neem het mij niet kwalijk dat ik toch naar één iemand de loftrompet zwaai, hoewel hij dit niet graag zal hebben. Maar hij heeft de organisatie opnieuw in goede banen geleid zoals het hoort en heeft gewerkt op een manier die ik graag zie:  eenvoudig, zonder franjes, zonder stemverheffing, maar tussen zijn volk met een open geest en een zicht op de toekomst. Ik vraag dan ook een staande ovatie voor de Robin Hood van onze gemeente: waarnemend secretaris Dimitri Decock”, zo stelde Bonny, waarop een oorverdovend applaus losbarstte.

Burgerbetrokkenheid & burgernabijheid

“Als bestuur moeten wij onszelf ook permanent in vraag stellen. Wat kan er beter? Een belangrijk begrip in de volgende jaren wordt burgerbetrokkenheid, burgernabijheid. Maar dit vergt tijd en een andere manier van besturen.”

De Ichtegemse burgervader gaf nog mee dat de gemeente binnenkort een nieuwe website gaat lanceren, maar ook dat ze actief zal zijn op facebook en twitter. “De sociale media zijn één middel om de betrokkenheid te verhogen, zeker naar informatie en inspraak toe. Dit gebeurt reeds bij grote openbare werken, ruimtelijke plannen zoals rups en prups, adviesraden die moeten worden geconsulteerd bij bouw van nieuwe bibliotheken, sporthallen of jeugdcentrum. Maar we kunnen en moeten hierin verder gaan”, klonk het bij Karl Bonny. “We dienen als gemeente op zoek te gaan naar mensen uit alle lagen van de bevolking. Ook naar diegenen die in de samenleving doorgaans onzichtbaar blijven, zoals ouderen, eenzamen en mensen met een beperking. Hoe meer inwoners bij een project betrokken worden, hoe groter de collectieve kennis en ervaring waarop je kunt terugvallen en hoe effectiever het project, omdat het wordt gedragen als een coproductie. Het samen doen en beslissen moet de nieuwe manier van besturen worden! Zo wordt de inwoner niet enkel consument van de gemeentelijke diensten maar voelt hij zich ook gezien het opgenomen engagement, verantwoordelijk voor wat gerealiseerd wordt.”

Einde legislatuur

Karl Bonny wierp ook een blik op de nabije toekomst. “Ja, 2018 is ook het einde van de zes jaarlijkse legislatuur. Een aantal mandatarissen zullen verdwijnen en nieuwe zullen komen, maar jullie blijven en zijn de rode draad in het beleid op langere termijn. Met deze huidige verjongde ploeg kunnen jullie de toekomst met vertrouwen tegemoetzien”, zo besloot burgemeester Bonny. “Mocht ik jullie volgend jaar, hier vooraan, niet meer kunnen toespreken, wat ik niet hoop – want ik voel mij nog jong en gezond – bedank ik jullie voor de fijne samenwerking. Weet echter dat ik er vanop welke plaats dan ook, steeds zorg zal voor dragen dat jullie belangen als personeel voor het bestuur op de eerste plaats komen! Pas dan kan men een echt goed beleid voeren.

Corrigeer

Doe de stemcheck van Het Nieuwsblad en ontdek met welke partij jij het best overeenkomt.

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio