Nieuwe woonuitbreding voor 123 nieuwe woongelegenheden moet draagkracht (ook financieel) gemeente vergroten

FOTO & VIDEO. Gemeentebestuur, Sociaal Huis en personeel klinkt met partners op het nieuwe jaar

Burgemeester Patrick Lansens (SP.A) en zijn schepen en raadsleden van de Fransmansgemeente Koekelare en hun personeel met partners, tekenden afgelopen vrijdagavond in cultuurzaal De Balluchon, present voor het jaarlijkse nieuwjaarsfeestje aangeboden door het gemeentebestuur en het Sociaal Huis. Ruim tweehonderd aanwezigen klonken samen op het nieuwe jaar en wensten elkaar een ‘Gelukkig maar vooral Gezond 2018.’ Ba de plichtplegingen en het overheerlijke diner was het tijd om te fuiven. Op de tonen van de muziek en zang van Alex, Rudi & Ilse, ging ierdereen er uit de bol.

Burgemeester Patrick Lansens (SP.A) ziet de toekomst voor Koekelare rooskleurig in, want er staan heel wat nieuwe projecten in de steigers en de Koekelaarse burgervader hoopt in de toekomst de financiële draagkracht en de kaap van de 9000 inwoners te overschrijden. Daartoe moet een nieuwe woninguitbreiding met 123 nieuwe woongelegenheden, in de toekomst toe bijdragen. Foto: Eric Vanhooren

Burgervader Patrick Lansens moest meteen wegens gezondheidsredenen, Schepen en voorzitter van het Sociaal Huis: Stijn Ramboer, verontschuldigen en vroeg meteen ook één minuut stilte voor Walter Holvoet, oud burgemeester van Koekelare, die in de afgelopen week was overleden.

Walther Holvoet zetelde gedurende 18 jaar in de Koekelaarse gemeenteraad en was daarvan bijna 13 jaar schepen en 1,5 jaar burgemeester (van 1 juni 1993 tot 31 december 1995). “Walter Holvoet was iemand die zeker in de beleidsdomeinen cultuur, toerisme en feestelijkheden zijn stempel heeft gedrukt op onze gemeente”, opende Patrick Lansens zijn toespraak.

Terugblik

De Koekelaarse burgervader blikte even terug op 2017, een jaar waarin toch heel wat werd gerealiseerd, met onder andere de opening van de nieuwe dorpskern van Zande, de ingebruikname van de nieuwe krachtbalvelden, het op 25 november inrijden met de buren van Kortemark van het nieuwe fietspad langs de Kortemarkstraat, en de ingebruikname van een gloednieuwe veeg- , zuig- borstelmachine.

Afronden meerjarenplan

“In 2018, het laatste jaar van deze legislatuur, ronden we af wat in het meerjarenplan voorzien is”, ging Lansens verder. “Er komen tegen de start van het nieuwe seizoen twee nieuwe tennisterreinen op het gemeentelijk sportcentrum, de werken voor de vernieuwing van het eerste deel van de Sterrestraat, de voetpaden in de Stationsstraat en de heraanleg van enkele kruispunten in ons centrum gingen van start. Ook de bouwwerken voor de nieuwe vleugel voor de uitbreiding van de gemeentelijke kinderopvang De Buidel, namen een aanvang.”

Primeur

“Wij nemen begin dit jaar als eerste gemeentebestuur in Vlaanderen een dienstenchequebedrijf over en richtten daarvoor een EVA op, (een Extern Verzelfstandigd Agentschap) en garanderen daarmee de verdere tewerkstelling van meer dan vijftig inwoners en ook de dienstverlening aan meer dan driehonderd gezinnen”, onderstreepte Patrick Lansens. “Er komt tegen de zomer een volledig nieuwe gemeentelijke website, met een belangrijk toeristisch luik en we vernieuwen andermaal enkele meer landelijk gelegen wegen uit ons wegennet dat ruim 170 km in beslag neemt.”

“Het huidige college, daarin gesteund door de gemeenteraad, is nu al bezig met enkele dossiers (vaak zijn daar subsidies mee gemoeid )die in de eerste helft van de volgende legislatuur zouden moeten kunnen gerealiseerd worden. We maken er een erezaak van niet louter te denken in vakjes van zes jaar maar willen zorgen voor continuïteit zoals dat van een goed, modern bestuur mag verwacht worden”, aldus nog Patrick Lansens. Hij verwees daarvoor naar de aanleg van een fietspad langs de Zandestraat/Schouttetenstraat en de vernieuwing van Oostmeetstraat/Catstraat/Lekestraat, een traject van maar liefst 2,6 km. Maar ook naar de renovatie van sporthal 1 en een nieuwe site voor de technische dienst en openbare werken.

123 bijkomende woongelegenheden

Burgemeester Lansens gaf de aanwezigen nog mee dat ze dit jaar starten met een heel belangrijke operatie om Koekelare als kleine landelijke gemeente, iets groter te maken en nog wat meer draagkracht - fiscale draagkracht ook – voor de toekomst te geven. De opmaak van twee ruimtelijke uitvoeringsplannen voor maar liefst 123 bijkomende woongelegenheden, die in fases zullen uitgevoerd worden, staan in de steigers. Dat moet Koekelare toelaten op termijn, vlot over de kaap van de 9.000 inwoners te overschrijden. (Momenteel telt Koekelare 8794 inwoners).

Personeel

Voor het personeel verandert er ook een en ander. “We evolueren in de loop van 2018 naar een nieuw organigram met integratie van het Sociaal Huis in de gemeente”, stelde Lansens nog. “We zullen dan één grote familie zijn met in totaal meer dan 100 personeelsleden (ca 80 VTE). Een aantal dat steeds maar groeiende is. Logisch als je kijkt naar het takenpakket dat zeker niet afgeslankt wordt, wel integendeel, en de nieuwe diensten en voorzieningen die we van tijd tot tijd opstarten.”

In 2017 waren er onder het personeel een aantal verschuivingen. Zo werd afscheid genomen van: Celine Pannencoucke en Vanessa Bellefroid van De Buidel, Filip Decru (Openbare Werken), Conny Tommelein (De Balluchon) en Annuska Versluys (poetshulp Sociaal Huis). Kwamen in dienst: Chris Bossy, onderhoudsman van het sportcentrum; Bart Inghelbrecht, nieuw hoofd technische dienst; Lieonora Krieziu en Olga Vasilieva, schoonmaaksters voor De Balluchon en Huis Proot; Nancy Depoorter, begeleidster De Buidel; Athina Surmont, begeleidster De Buidel en Peter Nouwynck, tijdelijk werknemer Openbare Werken.

Nieuw bij het Sociaal Huis zijn: Patricia Opsomer, Greet Desmet en voor bepaalde duur Fabienne Acke (Poetsdienst); Sandra Mylle en Sulaïka Coenye (Vervangingen bij de poetsdienst) en bij de sociale dienst (vervangingen): Quanathi Staes, Lieze Verstraete en Shana Gernaey.

Corrigeer

Doe de stemcheck van Het Nieuwsblad en ontdek met welke partij jij het best overeenkomt.

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio