Jouw mening telt voor ‘De Veiligheidsmonitor’

Lichtervelde - Vanaf half maart kan je als inwoner van de politiezone Regio Tielt waar Lichtervelde toe behoort, een vragenlijst van de veiligheidsmonitor via de post ontvangen. De veiligheidsmonitor is een bevolkingsbevraging rond enkele veiligheidsthema's.

Het gaat vooral om veiligheidsthema's. De veiligheidsmonitor is immers een bevolkingsbevraging over volgende thema's: buurtproblemen, preventie, slachtofferschap, het onveiligheidsgevoel en de kwaliteit van het politieoptreden.

De verzamelde info bevat waardevolle informatie voor de uitwerking van het veiligheidsbeleid van de politiezone Regio Tielt. “Elke mening van elke inwoner is dus van groot belang”, onderstreept Filip Feraux, Eerste commissaris van politie - Coördinator operationele steun van de PZ regio Tielt.

Als je een vragenlijst ontvangt, werd je toevallig geselecteerd via een steekproeftrekking. Deelnemen gebeurt volledig anoniem. Het terugsturen van de enquête is gratis, of je vult deze online in.

Resultaten

“De resultaten van de bevraging worden begin 2019 verwacht en zullen worden opgenomen in de verschillende beleidsplannen”, besluit Filip Feraux

Corrigeer

Doe de stemcheck van Het Nieuwsblad en ontdek met welke partij jij het best overeenkomt.

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio