“Ik zal het hier wel een tijdje uithouden!” En hij hield woord

Burgemeester Karl Bonny zit twintig jaar in het zadel

Burgemeester Karl Bonny (CD&V) kent ondertussen al lang het klappen van de zweep. Hem zullen ze in de politiek geen smoelen meer moeten leren trekken; na 20 jaar in het zadel zittend. Reikhalzend kijkt hij uit naar de gemeenteraadsverkieizngen van zondag 14 oktober 2018, want zoals hij zelf zegt: "Mijn werk is nog niet af en ik zou er graag nog zes jaartjes bijdoen." Foto: Eric Vanhooren

Ichtegem - Toen Karl Bonny (CD&V) in 1998 toenmalig burgemeester Gilbert Debreuck (SP.A) opvolgde en ging plaatsnemen in de burgemeestersstoel, liet de Eernegemse advocaat van zijn tong rollen dat hij het op die stoel wel een tijdje zou uithouden. En jawel…….. hij hield woord, want Karl Bonny draagt ondertussen twintig jaar de burgemeesterssjerp van Groot-Ichtegem. En Karl gaf Ichtegem de afgelopen twee decennia een nieuw gelaat, ja zelfs een grondige facelift. Hij ziet het dus best zitten om er nog eens zes jaar bij te doen, want zijn werk is nog niet af, zo liet hij toch doorschemeren tijdens de viering van afgelopen donderdag 15 maart.

Beroepshalve is Karl Bonny advocaat. Karl is geboren op 7 maart 1958 in Oostende, maar woont al zijn hele leven in Eernegem. Hij is de fiere vader van twee zonen die luisteren naar de naam :  Laurent en Maxim, ondertussen al 30 en 33 jaar oud. Karl Bonny woont samen met Nancy Debruyne.

Beide zonen volgen in de voetsporen van hun vader, want zowel Laurent als Maxim studeerden rechten. Na een periode aan de balie gingen beide zonen naar het bedrijfsleven. Laurent zoekt zijn heil in de verzekeringswereld en specialiseerde zich in fiscaal recht, terwijl Maxim zich nuttig maakt bij een dienstverlenend bedrijf voor overheidsbedrijven en zich vooral focust op notariële zaken. Maxim woont in Oostende, kocht onlangs bouwgrond in Gistel terwijl Laurent gebouwd heeft in het Oost-Vlaamse Sint-Amandsberg. Tot daar de vergelijking vader –zoon relatie.

Op politiek vlak dient Karl zich geen zinsbegoochelingen te maken, want geen enkele van zijn zonen treedt in zijn voetsporen van de politiek in Groot-Ichtegem. Een opvolger voor Karl zit er dus voorlopig niet in. Maar zeg nooit nooit nietwaar.

“Ik heb nog geen kleinkinderen, maar daar kijk ik natuurlijk wel reikhalzend naar uit” vertelt Karl Bonny tussen twee glazen cava in. “In 1983 – dus ondertussen toch al 35 jaar - begon ik hier mijn advocatenpraktijk en maak ook al 30 jaar deel uit van de gemeenteraad. Tijden veranderen zo ook het ambt van Burgemeester. Een burgemeester vroeger had nog een job en het beleid werd grotendeels aangebracht en uitgestippeld door de secretaris. Nu kan dat niet meer, en is de job van burgemeester, een fulltime opdracht geworden.

“Vroeger werd er ook nog ’s avonds vergaderd maar ook dat is nu verleden tijd. De inwoners verwachten op vandaag volledige beschikbaarheid en engagement ook van de schepenen. Trouwend de verantwoordelijkheden zijn ook veel groter geworden dan pakweg veertig jaar geleden. Maar in vergelijking met vroeger staat daar nu natuurlijk wel een aangepaste vergoeding tegenover.”

“Maar politiek is vergankelijk, vandaag ben je burgemeester en/of schepen, maar zes jaar later krijg je van de inwoners je C4 bij manier van spreken of val je door de vorming van een andere coalitie, totaal uit de boot. Dus gezien een politiek mandaat niet eeuwig duurt, ben ik verplicht advocatenpraktijk draaiende te houden, zodat ik iets heb om op terug te vallen mocht mijn politieke carrière in het slop raken. Een goed evenwicht vinden tussen politiek en beroep is de boodschap”, benadrukt Karl Bonny eerlijk.

Wielertoerist pur sang

Maar dat geldt uiteraard ook voor zijn enige passie: het veloke! “De fiets dat is mijn leven en mijn enige hobby waar ik tijd voor heb en maak”, vervolgt Karl. “Elke zondagmorgen probeer ik met een groepje vrienden te gaan fietsen. Dat groepje draagt de naam ‘de slechte moaten’! Waarom? “Omdat we elkaar soms wel proberen de loef af te steken en proberen er iemand af te rijden. (lacht) Als ik soms beweer een hardrijder te zijn dan kijken sommigen nog verbazend net of ik kom van een andere planeet. Ja, als ze mijn postuur bekijken dat komt dat misschien bij velen ongeloofwaardig over, maar toch is het zo. Ik ben trouwens ook al enkele kilo’s kwijtgespeeld maar toch nemen ze me nooit aux serieux. En dan zeg ik ze dat ze het maar eens aan mien ‘slechte moaten’ moeten vragen.”

“Het tempo ligt bij het fietsen – net als in de politiek – soms nogal aan de hoge kant en daarom zou ik voor het fietsen toch minstens één maal in de week moeten gaan trainen om in het spoor te blijven van mien ‘slechte moaten’. Veel is op zondagochtend afhankelijk van de vorm van de dag en/of wat politiek of familiaal op het programma stond op zaterdag. Als het op zaterdag tot diep in de nacht uitloopt, dan weet ik dat het op zondagmorgen niet veel soeps zal zijn. En dan durf ik soms wel eens bezweet op een gouden jubileum aankomen.”

Politieke microbe

Van wie Karl heb jij de politieke microbe te pakken gekregen of geërfd? “Ja, dat kan niet anders zijn door mijn vader Maurits, de laatste gemeente ontvanger van voor de fusie”, antwoordt Karl meteen. ”Op woensdagnamiddag durfde hij mij als kleine bengel al eens meenemen naar het gemeentehuis. En dan mocht ik daar rond ravotten en als niemand keek of om en rond was , durfde ik al eens in de stoel gaan zitten van de toenmalige burgervader in de oude raadszaal. Ik hoorde er ook zeer veel verhalen en anekdotes vertellen.”

“En thuis was het ook allemaal politiek wat de klok sloeg. Het was toen in de politiek immers een veel woeliger periode met vaak spanningen, ja….. zelfs heftige discussies met af en toe een heuse scheldpartij. Dat hoorde er blijkbaar bij, net zoals de vele splitsingen van partijen. Ik luisterde als knaap naar al die bikkelharde verhalen. En dat moet aan de basis gelegen hebben van mijn interesse in de politiek.”

“Tijdens mijn legerdienst net na de afronding van mijn advocatenstudies sloot ik mij in 1982 aan bij de plaatselijke afdeling van de CVP. Dat jaar waren er ook verkiezingen en ik weet nog heel goed dat er nog één plaats open stond op de lijst, de 17de plaats en die nam ik in, hoewel ze me vertelden dat dit geen ideale plaats was voor mij. Maar achteraf hoorde ik wel dat ze wat schrik hadden van mij. Ze vreesden dat deze jonge advocaat het één en ander zou eisen. Het gebeurde vroeger wel vaker dat er afspraken gemaakt werden en dat bepaalde mandaten vooraf verdeeld werden. Dus dachten ze dat ik meteen roet in het eten zou strooien.”

“Onterecht natuurlijk, want die verkiezingen liepen slecht af voor de CVP. De partij verzeilde op de oppositiebanken en dat was geen pretje. Meteen daarna vroegen ze me om op de provincielijst te staan en werd ik verkozen. Dat was voor mij het begin van mijn politieke carrière”, klinkt Karl enthousiast. “Uiteindelijk werd ik in 1998 burgemeester want vooraf was er gesproken met Gilbert Debreuck die beloofde dat hij na drie jaar de sjerp zou afstaan, een normale zaak in veel gemeenten, maar een unicum in Ichtegem, gezien er afspraak gemaakt werd tussen twee verschillende partijen (de toenmalige SP en CVP, nvdr). Op papier stond de overdracht gepland op 1 januari 1998, maar door administratieve formaliteiten sleepte dat toen een aantal maanden aan. Maar Gilbert Debreuck hield zijn woord en zo nam ik als jong politiek veulen in de burgemeestersstoel plaats. Ik heb hem er altijd voor gerespecteerd.”

Gemeente kreeg ander gelaat & zwak voor kermissen en circussen

Ik verklap geen zwaarwichtig geheim als ik vertel dat Karl Bonny altijd al een zwak heeft gehad voor kermissen en circussen. De vermoedelijke oorzaak voor dat fenomeen is waarschijnlijk te zoeken bij de circusfamilie Dagraed, die altijd kwam overwinteren bij de ouderlijke woning. “Ja, dat zou wel eens kunnen, want ik ging daar helpen met het onderhoud van de attracties”, vertelt Karl met een lachje om de mondhoeken. “ Weet je…… Ik ben dikwijls in het gemeentehuis een beetje het voorwerp van spot daarover. ZE noemen me dan ook geregeld de kermis- en feestburgemeester. Maar daar stoor ik mij niet aan, want ik vind dat een kind naar het circus moet kunnen gaan en er dieren moet kunnen aan het werk zien.”

Karl Bonny kan bogen op tal van mooie momenten in zijn 20-jarige carrière als burgemeester. Hij gaf immers samen met zijn schepen Ichtegem in al die jaren een totaal ander gelaat, dus horen mooie momenten daar als feestburgemeester zeker bij. Zo denkt hij met heimwee terug aan de stoet ter ere van zijn burgemeesterschap, de dorpskernvernieuwing en de aanleg van het Kasseileggersplein in Eernegem met de reus Mutse en hoe de bevolking daar in meeleefde, Eernegem als dorp van de Ronde in 2006, de erkenning als straffe gemeente in 2017 na een maandenlange enquête in het Nieuwsblad en de overwinning in de Challenge van de Vlaamse Gemeenschap bij de doortocht van de Ronde van Frankrijk…. Trouwens toen het Kasseileggersplein een feit was deed het in Eernegem de ronde dat burgemeester Karl Bonny met de fiets over het Kasseileggersplein reef naar zijn nieuwe vlam, zijn huidige partner Nancy Debruyne. Anekdote nog eens dik in de verf gezet door cultuurambtenaar Antoon Naert, die tijdens de viering van ‘20 jaar Burgemeester Karl Bonny’, dit verhaal nog eens uit de archieven opdiepte en tijdens de schitterende powerpresentatie nog eens op het huidig personeelsbestand – tot groot jolijt van de aanwezigen – losliet.

Maar Bonny zorgde onder andere ook voor de vernieuwing van de Zuidstraat het fietspad Zedelgemsesteenweg en Leugenboomstraat, de bouw van het nieuw administratief centrum met bibliotheek en onderdak voor Kind en Gezin en de tweede fase van de Engelstraat, de vernieuwing van de kerstverlichting in de drie deelgemeenten, de vernieuwing van de Sint Bertinuslaan en Koekelarestraat met de ronde punten getooid met  Duriez beelden, de Moerdijkstraat, de dorpskernvernieuwing van Bekegem, de polyvalente zaal de Klokkenput, het Heilig Harplein en de aankoop en aanleg van huize Anne Mahieu en tuin, de uitbreiding begraafplaats Eernegem en nog zoveel meer.

Werk nog niet af

Met WIT realiseerde burgemeester Karl Bonny onder andere het nieuw dienstencentrum in het CC De ster, terwijl ook de straten in Bekegem  en een aantal in Eernegem en Ichtegem werden vernieuwd via rioleringsprojecten.  Het masterplan Stationsput werd opgestart en wordt thans uitgewerkt. Een nieuwe staande wip werd opgericht in de parkzone en de derde fase van de ambachtelijke zone in Eernegem werd goedgekeurd.

Straks wordt een nieuwe bibliotheek in Eernegem geopend in residentie Capri en een aantal trage wegen werden in ere hersteld. Er werd geïnvesteerd in informatica en informatiekanalen. De sporthal in Ichtegem zal volledig gerenoveerd en uitgebreid worden dit jaar en er wordt ingezet op het milieu via het burgemeestersconvenant met allerlei milieuvriendelijke maatregelen, met o.a. het invoeren LED verlichting.

De Lookhuisstraat werd geklasseerd en gerenoveerd. De ontvangstmogelijkheden op het sportcentrum Ichtegem werd vernieuwd in samenwerking met de sportclubs (krachtbal, voetbal en schutters staande wip, nvdr).

Het dossier huize Anne Mahieu diende echter teruggefloten te worden. De raming van 2.000.000 euro voor een horeca zaak was niet te verantwoorden. Tot was er  de  vernieuwing begraafplaats Ichtegem, de Bruwiersite (bibliotheek, dienstencentrum en serviceflats) lijkt hetzelfde lot te ondergaan .  De voorlopige raming die tegen de 10.000.000 euro aanloopt zal serieus moeten herbekeken worden. “Dit kan de gemeente niet dragen. Er zijn vele andere zaken die prioritair zijn zoals de vernieuwing van de Kortemarkstraat en de A. Coussenstraat, de vernieuwing van de markt en omgeving in Ichtegem, het onderhoud van wegen en fietspaden, een nieuw containerpark, een  dringende uitbreiding van de kinderopvang in Eernegem en de jeugdsite, het onderhoud van de gebouwen, de belastingdruk die zeker niet mag verhogen, een echte feestzaal met podium voor toneel en optredens (aanpassing De ster); zijn projecten die meer dan nodig worden aangepakt en voor mij ook veel belangrijker zijn”, benadrukt de Ichtegemse burgervader.

Maar uiteraard heeft Karl Bonny in de afgelopen 20 jaar ook minder prettige zaken meegemaakt. Zo ondermeer een Rally ongeval in Bekegem waar twee doden en een zwaargewonde gevallen zijn. En er was die fameuze aankoop van het Klooster in Eernegem door een schepen, ondanks mijn streven naar politieke correctheid. Als mandataris moet je elke belangenvermenging vermijden. En dit nadat eerder door het schepencollege beslist werd het klooster aan te kopen om er het gemeentehuis in onder te brengen.

Veiligheid

Het werk voor Karl Bonny is nog niet af, zo geeft hij zelf aan. “Ik wil er graag nog zes jaar als burgervader bijdoen vooraleer ik de fakkel doorgeef. Mijn voornaamste zorgen zijn veiligheid en verkeersveiligheid. Als het regent sneeuwt of stormt, kan ik door mijn ervaring inschatten wanneer het problematisch wordt. Als het blijft regenen dan word ik daar ’s nachts veelal wakker van. Niemand komt graag wakker met natte voeten! We hebben al een aantal risico’s weggewerkt, maar er zijn nog een aantal hot-spots waar het slecht kan aflopen. Gelukkig liggen de noodplannen klaar”, besluit Karl Bonny overtuigend. “De politiek is vergankelijk zoals ik al vertelde maar ik ga er in ieder geval nog eens voluit tegenaan voor de komende zes jaar.”

Een slotvraagje om af te ronden, wat zijn volgens jou de criteria waarover een goede burgervader dien te beschikken? “Oh…… ik denk dat je een ijzersterke gezondheid moet hebben, stressbestendig zijn, luisterbereidheid tonen, over goed en trouw personeel beschikken want alleen kan je geen gemeente besturen, correct antwoorden naar de burger en geen valse beloften doen en vooral dag en nacht paraat staan”, klinkt het vastberaden bij Karl Bonnie die reikhalzend uitkijkt naar de opening van de vernieuwde straten in Bekegem op zaterdag 21 april; de opening van de nieuwe bib in Eernegem, de ontvangst van de Jumbo Run van  het Dominiek Savio instituut op zaterdag 18  augustus met het circus als thema; de opening van de sporthal van Ichtegem en de verkiezingen op zondag  14 oktober. 

Corrigeer

Doe de stemcheck van Het Nieuwsblad en ontdek met welke partij jij het best overeenkomt.

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio