Andy Vermaut vanuit Istanbul: “Ik dank de 'Keizer van Koekelare' voor zijn demarche maar ben niet onder de indruk

Koekelaarse burgervader eist 100.000 euro schadevergoeding van Andy Vermaut

Burgemeester Patrick Lansens trekt naar de rechtbank en eist 100.000 euro schadevergoeding van Andy Vermaut, wegens laster en eerroof. Foto: Eric Vanhooren

Koekelare - De Koekelaarse burgervader Patrick Lansens (SP.A) trekt naar de rechtbank en eist een schadevergoeding van 100.000 euro van oud Koekelarenaar en politicus Andy Vermaut, wegens laster en eerroof. “Ik heb een dik vel maar dit tart alle verbeelding! Eind dit jaar zetel ik 24 jaar als burgemeester van Koekelare en heb dit nooit eerder meegemaakt. De grens van goed fatsoen is nu schromelijk overschreden”, klinkt het bij Patrick Lansens. Klokkenluider Andy Vermaut die de kat de bel aanbindt is niet onder de indruk zo zegt hij vanuit Istanboel, er komt zelfs een tweede brochure!

Opschudding alom vorige week in het gezellige en levendige dorp van de Fransmans. Oud inwoner Andy Vermaut nu wonende in Diksmuide, liet onder de noemer de ‘Keizer van Koekelare’, een brochure verspreiden van twaalf bladzijden waarin hij burgemeester Lansens serieus op de korrel neemt en met pakken modder gooit naar de man die al 24 jaar aan het roer staat. Vermaut spreekt zelfs van fraude en corruptie.

Gesjoemel, belangenvermenging & fraude

Volgens Vermaut liegt de Koekelaarse burgervader over zijn inkomsten, maakt hij zich schuldig aan belangenvermenging en zou hij o.a. ook de regels aangepast hebben om zelf een groter huis te kunnen bouwen. Vermaut liet 3.731 exemplaren drukken en verspreiden in Koekelare en zette zonder verpinken een video van 18 minuten waarin hij de uitgegeven brochure integraal voorlas op zijn persoonlijke Facebookpagina. Met andere woorden hij nagelt de Koekelaarse burgervader met vuufdumers aan de schandpaal.

Het verwondert dan ook niemand in Koekelare dat burgemeester Patrick Lansens woedend is en reageert op deze volgens de burgemeester laag-bij-de-grondse beschuldigingen.

Patrick Lansens: “Volgens Vermaut strijk ik bepaalde geldsommen op om niets te doen, pleeg ik fiscale fraude, heb ik zowat in mijn eentje de elektriciteitsregie verkocht uit eigenbelang en om mijzelf te verrijken (een dossier uit 1996!), heb ik hetzelfde gedaan met de verkoop van het gemeentelijk rioleringsnet (2008) en heb ik  gesjoemeld bij een vergunning (2012) naar aanleiding van de bouw van mijn nieuwe woning. Vermaut meent zich ook te moeten moeien in aangelegenheden die 100 procent tot de privésfeer behoren, waarmee een grens van goed fatsoen schromelijk overschreden werd. Daar bovenop uit hij ook nog eens tal van beledigingen.”

Ik stap naar de rechter

“Met ontzetting nam ik kennis van de totaal lasterlijke beschuldigingen, die Andy Vermaut recent over mij verspreidde via zijn pamflet dat hij in vele Koekelaarse brievenbussen liet verspreiden en dat hij nadien ook nog eens op zijn Facebookpagina plaatste in voorgelezen versie”, fulmineert Patrick Lansens. “Dit document omvat een aaneenschakeling van halve waarheden en hele leugens. Het werd doelbewust uitgegeven op vier maanden vóór de gemeenteraadsverkiezingen, duidelijk met als enig doel mij en mijn politieke partij in diskrediet te brengen.”

“Ik wil het hierbij niet laten, gelet op de ongeziene laaghartige en laffe aanval. Daarom wordt eerstdaags een burgerlijke procedure opgestart voor de rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen, afdeling Veurne, waarin een schadevergoeding wordt gevorderd van Vermaut van 100.000 euro”, vervolgt Patrick Lansens. “Iedere eurocent, die ik uit deze procedure overhoud, zal ik schenken aan een goed doel, ik zal daarvan het bewijs leveren. Het moet duidelijk worden dat dergelijke omgangsvormen niet kunnen geduld worden."

Dik vel maar dit is er ver over

“Ik ben eind dit jaar 24 jaar burgemeester van Koekelare. In die 24 jaar heb ik mij met hart en ziel ingezet voor onze gemeente. Ik heb mij daarbij nooit bezondigd aan onwettelijke of laakbare praktijken. Ik denk dat ik op dat vlak ook een goede reputatie heb, in Koekelare en ver daarbuiten. Ik heb in die 24 jaar ook geleerd om iets te verdragen, mijn vel is bij wijze van spreken behoorlijk dik geworden. Maar er zijn grenzen”, klinkt het bij de burgemeester die de vele mensen bedankt voor de steunbetuigingen die hij de jongste week heeft ontvangen.

“Mijn fractie en ikzelf laten ons niet ontmoedigen en zullen meer dan ooit klaar zijn voor de komende verkiezingen. Voor sommigen zijn wij te groot geworden en zijn alle middelen blijkbaar goed om ons ‘een kopje kleiner te maken’. Het gonst van de geruchten in Koekelare dat er hier nog een andere politieke tegenstrever achter zit maar aangezien ik dat momenteel niet kan bewijzen zal ik ook niemand aanvallen, anders ben ik geen haar beter dan Vermaut”, besluit burgemeester Lansens.

Geen recht op antwoord gekregen

Zoals de deontologische regels het voorschrijven peilde ik naar een reactie bij Vermaut zelf, maar de man kreeg ik niet meteen te pakken want hij vertoeft nog tot aanstaande vrijdag in Istanboel.

Vermaut is niet onder de indruk van burgemeester Lansens en de gerechtelijke procedure die hij tegen zijn persoon wil opstarten. “Ik heb de brochure uitgegeven in het algemeen belang. Ik heb in Koekelare meer dan 40 jaar van mijn leven gesleten en ben nog elke week meerdere keren in Koekelare. Ik heb daar ook nog een zoontje die er school loopt”, steekt Vermaut van wal. “De politiek van Koekelare laat ik niet los. Ik meen dat ik er veel meer van weet dat heel wat mensen die mij nu aanvallen.”

“Ik heb twee kinderen: Sarah en Bram en wij zijn nog altijd op Koekelare gericht want je blijft daarmee verbondenheid voelen. Vanuit die verbondenheid vond ik het noodzakelijk om de mensen te informeren”, vervolgt de oud Koekelarenaar. “Ik heb destijds na het artikel ‘Wie werkt verdient loon naar werken’ over Patrick Lansens, van 17 februari 2017, verschenen in een regionaal weekblad, gevraagd of ik een recht op antwoord mocht sturen, inzake de verdiensten van Patrick Lansens; maar daar kreeg ik nooit een antwoord op.”

“Ik had bij de Vlaamse overheid geïnformeerd en stelde zo vast, dat wat Lansens in de krant vertelde, niet overeenkwam met de reële cijfers”, stelt Vermaut nadrukkelijk. “Hij zegt dat ik bruto cijfers met netto cijfers verwar in de Krant van West-Vlaanderen. Maar dat klopt niet. Ik verwar dat niet. Ik vraag me af hoe het komt, dat je bij zo'n verdienste aan zo'n klein netto bedrag komt”, gaat Andy Vermaut verder. “Dan zag ik dat hij zijn extra inkomsten bij Infrax en de inkomsten bij SCK, er niet bij had vermeld.

Geen andere politici bij betrokken

Burgemeester Patrick Lansens vermeldt in zijn persbericht dat het gonst van de geruchten in Koekelare en dat er een andere politieke tegenstrever achter zit, maar dat hij niemand zal aanvallen gezien dit nog niet bewezen is. “Het is de burgemeester die dat beweert, maar er is daar niks van aan. Er zijn daar geen andere politici in betrokken”, klinkt het bij Vermaut. “Wel had ik de komst van dit boekje al maanden vooraf aangekondigd. Ik krijg nu zelfs tal van anonieme telefoontjes om mij uit te schelden. Ik heb zelf met het weinige geld dat ik maar heb, een inspanning gedaan om alles uit te zoeken, voor het algemeen belang van iedereen in Koekelare”, benadrukt Vermaut.

“Mijn politieke analyse zit de burgemeester en zijn aanhangers – die mij ondertussen dagelijks uitschelden – hoog”, onderstreept Vermaut. “Wat houdt hem tegen om zelf een flyer uit te delen en een repliek te geven op elk punt.  Ik vind dat ik nochtans aan fairplay doe. Eric Huyghe en Frans Verhelst konden zich bij de vorige verkiezingen niet meer verdedigen wanneer hij drie dagen voor de verkiezingen een folder in de bus dropte”, stelt Vermaut onomwonden. “Ik zorg voor fairplay en geef hem  vier maanden voor de verkiezingen nog alle mogelijke kans om zich nog te verdedigen.”

Vermaut vind het ook volstrekt normaal dat hij een videoboodschap op facebook heeft geplaatst. “Ik heb slechts een stuk van de folder voorgelezen en op de pagina van de vereniging ‘Opbouw Koekelare’ gezet en dit alles omdat de folder om onverklaarbare redenen op enorm veel plaatsen niet is bedeeld, terwijl ik een contract had gemaakt voor 3731 bussen”, geeft Vermaut in zijn mail nog mee. “Dat is de reden waarom ik een stuk heb voorgelezen. Tot op vandaag weet ik nog altijd niet hoe het komt dat zo'n groot stuk van Koekelare de folder niet in de bus kreeg.”

Alle zin voor realiteit verloren

Burgemeester Patrick Lansens start een procedure en eist va   n jou een fiks bedrag wegens jou forse uitlatingen en beweringen. “De burgemeester eist 100000 euro. Dat bewijst dat de Koekelaarse burgervader alle zin voor realiteit heeft verloren”, aldus Andy Vermaut. “Toen ik in elkaar werd geslagen in 2011, kreeg ik drie procent invaliditeit toegekend en heb ik en zal ik uiteindelijk wellicht nog geen 6000 euro krijgen, terwijl ik meer dan 70 dagen in het ziekenhuis heb gelegen! Die man is mij achteraf op Facebook beginnen verwijten voor vuile jood en voor van alles en nog wat. Ik denk dat ik zelf mijn ziekenhuiskosten nog niet zal kunnen betalen met de vergoeding die ik zal krijgen. Vergelijk dat eens met elkaar?”

Tweede boekje

“Ik laat mij niet verder intimideren door die man en werk volop aan een tweede boekje die ik ook over gans Koekelare wens te verspreiden. Dat is mijn volste recht en hij heeft ook het volste recht om daarop te reageren”, wuift Vermaut alle kritiek weg. “Een politicus moet wat oppositie kunnen verdragen, anders moet je een andere stiel kiezen en niet aan politiek doen.“

“In het uitgegeven boekje heb ik nochtans het bewust artikel van in het weekblad afgedrukt. Het mag voor de neus van de mensen liggen en velen geloven het nog niet. Als dat geen bewijs is, dat het niet goed gesteld is, met onze democratie, dan weet ik het niet meer. Het is daarom misschien beter dat de burgemeester wacht tot hij ook dat boekje heeft gelezen. Dan kan hij twee zaken samen doen”, lacht Vermaut. “Ik ben verwonderd over hoe het er in Koekelare aan toe gaat. Het is mijn plicht als burger om dit te doen, omdat niemand het anders durft te doen. Ik doe dit voor het algemeen belang en ook enkel voor het algemeen belang. Het feit dat ik niet meer in Koekelare woon en toch nog voor Koekelare opkom, bewijst dat ik echt voor het algemeen belang ga.”

“Veel mensen reageren naar mij toe ook positief. Toen ik in de week van de verdeling elke dag in Koekelare kwam, werd ik de hele tijd gefeliciteerd door iedereen. Ik neem de verantwoordelijkheid op voor mijn daden. Enkel op Facebook, achter hun computer, daar durven ze me verwijten. Als ik diezelfde mensen langs de straat tegenkom, knikken ze vriendelijk goedendag. Ongelofelijk”, besluit een vastberaden Andy Vermaut.

Corrigeer

Doe de stemcheck van Het Nieuwsblad en ontdek met welke partij jij het best overeenkomt.

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio