Armoede ook in Ichtegem dichterbij dan je zou denken

Ribbetjesfeest ten voordele van Welzijnsschakel 't Kassietje

Ribbetjesfeest ten voordele van Welzijnsschakel 't Kassietje

De Liberale Vrouwe met Durf, die op vrijdag 31 augustus uitpakken met het ribbetjesfeest t.v.v. Welzijnsschakel 't Kassietje. We zien zittend v.l.n.r. Catherine Wallyn, Odette Deprez, Luc Haelmeersch ('t Kassietje), voorzitter Agnes Deman en Marleen Daeleman ('t Kassietje). Rechtstaand v.l.n.r. Ilse Goemaere en Annie Vanhercke. Foto: Eric Vanhooren

Ichtegem - CC De Ster is vrijdag 31 augustus het decor voor een heus Ribbetjesfeest ten voordele van een goed doel. De ‘Liberale Vrouwen met Durf’ van Groot-Ichtegem zijn de organisatoren van dit smulfestijn. Van iedere lekkerbek die aan dit rijkelijk eetfestijn deelneemt gaat één euro rechtstreeks naar ’t Kassietje - Welzijnsschakel in Bekegem, Eernegem en Ichtegem.

Het idee kwam er na het vorig jaar op touw gezette ‘Feest van de Gastvrijheid’, een initiatief van de toen pas opgerichte nieuwe socioculturele vereniging ‘Liberale Vrouwen met Durf Ichtegem’, bestaande uit: Agnes Deman (voorzitter), Odette Deprez (secretaris), Ilse Goemaere (penningmeester) en de bestuursleden Catherine Wallyn en Annie Vanhercke (PR-verantwoordelijke). Het Feest van de Gastvrijheid was een kerstfeest voor eenzamen, minderbedeelden en alleenstaanden en kon op bijzonder veel bijval kon rekenen.

“Eerder had Luc Haelemeersch van Welzijnsschakel, aan ons bestuur meer tekst en uitleg gegeven over de werking van ’t Kassietje, Welzijnsschakel Ichtegem en in een berichtje dankte ik hem daarvoor en stelde voor om een ribbetjesfeest op het getouw te zetten waarvan een deel van de opbrengst naar ’t Kassietje zou gaan”, valt voorzitter Deman met de deur in huis. “Hij vond dat een supergoed idee en na bespreking in het bestuur van ’t Kassietje, kregen we zijn fiat.”

Mogen we bordje ‘Uitverkocht’ ophangen?

“Dus gingen we op zoek naar een geschikte locatie want in de sporthal konden we wegens werken niet terecht. Ons oog viel dan op CC De Ster in de Engelstraat en navraag bij het gemeentebestuur leerde ons dat vrijdag 31 augustus nog vrij was en dus hapte ik toe en nam een optie op de zaal. ’s Avonds hadden we bestuursvergadering en daar werd het voorstel ook unaniem goedgekeurd. En dus konden we aan de slag.”

De trein is precies een TGV richting recht naar je hart want de kaartjes vliegen de deur uit. “Dat kunnen we niet ontkennen, want ikzelf verkocht al ruim 200 kaarten”, zegt voorzitter Agnes Deman met trots. ”Wie er bij wil zijn zal zich moeten haasten, want er kunnen maar 250 personen in cc De Ster binnen. We zouden dus graag de resterende kaarten ook aan de man/vrouw brengen zodat we het bordje ‘Uitverkocht’ mogen ophangen en dus 250 euro kunnen schenken aan ’t Kassietje.”

Agnes lanceert dan ook een warme oproep naar haar bestuursleden om nog een extra duwtje te geven zodat het zaakje uitverkocht geraakt. Ook naar de inwoners toe die mensen die minder bedeeld zijn een warm hart toedragen, richt zij zich en hoopt dat ze naar dit ribbetjesfestijn komen en dus een kaartje kopen voor dit goed doel.

’t Kassietje, Wie zijn ze?

Velen weten echter niet welk schitterend werk ’t Kassietje in Groot Ichtegem verricht. Want ook in deze mooie landelijke gemeente is armoede veel dichterbij dan je zou denken. “Wij zijn een groep vrijwilligers die zich belangeloos inzet voor minderbedeelden, kansarmen, enz. Wij bestaan sinds 2013 en behoren tot Welzijnsschakels, een overkoepelend orgaan die mensen samenbrengt met en zonder armoede-ervaring. Een warme ontmoetingsplek en actieve schakel tussen mensen met diverse achtergronden die om elkaar geven”, begint bestuurslid Luc Haelemeersch van ’t Kassietje zijn verhaal. “De vereniging zag het levenslicht op initiatief van vzw Welzijnsschakel  en het OCMW van Ichtegem.”

“Onze naam hebben we ontleend aan de deelgemeente Eernegem, sinds vele tientallen jaren het dorp van de kasseileggers genoemd en de kassei is typerend voor onze gemeente”, pikt Marleen Daelman van ’t Kassietje in. “Ook Bekegem met zijn dorpskern en Ichtegem met de Lookhuisstraat zijn vertrouwd met het robuuste karakter van die straatkeien. De kasseiweg staat voor het hobbelige pad van het leven dat voor iedereen soms moeilijk en onstabiel kan zijn en bezaaid ligt met verraderlijke kuilen.”

“Met Welzijnsschakel ’t Kassietje willen wij in repect en vriendschap die weg samen bewandelen en meehelpen om de valkuilen te ontwijken”, vervolgt Luc Haelemeersch.”En wees er maar zeker van dat er ook armoede heerst in onze gemeente. Niet iedereen heeft het geluk zonder tegenslagen door het leven te gaan. En dan heb ik het niet alleen over mensen die financieel in armoede leven hé.”

Schaamte

“Mensen die in armoede leven zitten heel vaak opgezadeld met een serieus gevoel van schaamte en durven veel niet naar het OCMW stappen om hulp te vragen. Ja, mensen kampen nog steeds met drempelvrees en voelen zich ook minderwaardig en uitgesloten van de maatschappij”, wenst Luc nog te benadrukken. “Maar naast financiële armoede is er ook nog sociale armoede: bijvoorbeeld eenzame ouderen en mensen die gescheiden zijn en zich nauwelijks nog iets kunnen permitteren en daardoor niet meer durven buiten te komen.”

“In welbepaalde gevallen geven we financiële steun, vooral in de gevallen waar het OCMW niet tussenkomt”, legt Marleen Daelman de problematiek verder uit. Daarnaast kunnen wij vrij en onafhankelijk handelen want wij zijn geen politieke partij. Iedereen van gelijk welke kleur, rang of stand helpen wij indien nodig. Dat kan financieel zijn maar evengoed met een voedselpakket, een opbeurend bezoekje of een luisterend oor. Weet je, een luisterend oor aanbieden of een goed gesprek hebben doet soms veel meer wonderen dan financiële steun, want de mensen leren hierdoor hun eigenwaarde terug ontdekken. Vandaar dat wij de uitnodigingen voor een activiteit steeds persoonlijk afgegeven in plaats van ze in de bus te deponeren. Co,tact onderhouden is immers zeer belangrijk.”

Koken kost geld

Welzijnsschakel ’t Kassietje heeft ook zijn vaste activiteiten. Zo is er onder andere een jaarlijkse lentehappening en in de zomer een cultuuruitstap bijvoorbeeld naar het Lange Max Museum of zamelen we bruikbare kledij in ie we zelf wassen en indien nodig worden er ook kleien herstellingen uitgevoerd vooraleer we ze aan iemand geven. “Maar hoe moeilijk het sommigen ook hebben, voor niets gaat de zon op. Vandaar dat wij voor iedere activiteit één euro per persoon vragen met een maximum van drie euro per gezin’ geven Marleen en Luc nog mee. “Koken kost immers geld en als wij iets op het getouw willen zetten dan moeten we over centen beschikken. Gelukkig krijgen we een jaarlijks toelage van 500 euro van het OCMW en van het gemeentebestuur krijgen we gratis fotokopieën.”

“Maar we zijn uiteraard heel gelukkig met initiatieven genomen door verenigingen zoals deze van de Liberale Vrouwen met Durf. Een volle zaal levert ons 250 euro op en daar kunnen we heel veel mee doen”, besluiten Marleen en Luc van ’t Kassietje. “Vandaar dat we ook meteen hebben toegehapt en mee onze schouders onder dit puik initiatief zetten. Dus lekkerbekken; kom op vrijdag 31 augustus aanstaande jullie buikje dik en rond eten, want zo steun ’t Kassietje’.

Deelnemen

Deelnemen aan dit smulfestijn in cc De Ster gelegen in de Engelstraat, kost 15 euro voor volwassenen en 12 euro voor kinderen van vijf tot 12 jaar. Kaarten zijn te bekomen bij alle bestuursleden van de Liberale Vrouwen met Durf of telefonisch bij Agnes Deman op het nummer 051-58.91.43. Je kan ook storten op het nummer BE75 1030 5300 8851 met vermelding van je naam en het aantal personen die je wenst in te schrijven.

Corrigeer

Doe de stemcheck van Het Nieuwsblad en ontdek met welke partij jij het best overeenkomt.

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio