Gemeenteraad komt vanavond bijeen

Hooglede - De gemeenteraad van Hooglede komt vandaag maandag 22 oktober 2018, om 20 uur in openbare zitting in het gemeentehuis bijeen.

De dagorde van de raadszitting bevat zeven te behandelen agendapunten en ziet er als volgt uit:

  1. Definitieve vaststelling RUP Domein Vossenberg
  2. Gedeeltelijke afschaffing chemin nr. 4
  3. Budget 2019 voor de kerkfabriek Sint-Henricus
  4. Kennisname begrotingswijziging nr. 4 van de politiebegroting 2018
  5. Statutenwijziging dienstverlenende vereniging Cipal — buitengewone algemene vergadering van 14 december 2018
  6. Vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordigers voor de Buitengewone Algemene Vergadering van 20/12/2018 van de intercommunale DV WVI
  7. Kennisname ontslag vertegenwoordiger in de Bibliotheekraad
Corrigeer

Doe de stemcheck van Het Nieuwsblad en ontdek met welke partij jij het best overeenkomt.

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio