Gemeenteraad komt bijeen

Hooglede - De gemeenteraadsleden het College van Burgemeester en Schepen, blazen vanavond maandag 26 november 2018, verzamelen voor een zitting van de gemeenteraad. De zitting vindt plaats op de raadszolder van het gemeentehuis en begint stipt om 20 uur.

Op de agenda staan dertien punten, onder andere: de bespreking van de financiële verdeelsleutel  en dotatie 2019 van de hulpverleningszone Midwest: de bespreking van de afkoppelingswerken Gitsbergstraat, meer bepaald de akte van aankoop gronden en vestiging erfdienstbaarheid. Daarnaast komen ook de afkoppelingswerken zelf ter sprake voor wat de lastvoorwaarden en de gunningswijze betreft.

Gebruik vaste en mobiele camera’s

De gemeenteraadsleden zullen naast het goedkeuren van een aanvullend verkeersreglement op het wegverkeer in de Bollestraat, het afschaffen van voetweg 55 en de aanduiding van enkele vertegenwoordigers op de algemene vergadering van enkele intercommunales, ook debatteren en eventueel hun goedkeuring verlenen aan de vraag van de korpschef tot het verkrijgen van een principiële toestemming voor het gebruiken van vaste camera's en mobiele camera's (ANPR/ bodycam/dashcam) door de politie.

Corrigeer

Doe de stemcheck van Het Nieuwsblad en ontdek met welke partij jij het best overeenkomt.

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio