Al vijftien jaar een succesverhaal dat maar blijft bloeien en groeien

FOTO. Uitbreiding & renovatie BKO De Buidel een streling voor het oog maar vooral een tweede thuis voor de kids

Het was meer dan hoogtijd dat de succesvolle BKO De Buidel die al een tijdje uit zijn voegen barstte, zou gerenoveerd worden. En gezien er telkens meer kinderen aanwezig waren dan door de toeziende overheid toegelaten, zette het gemeentebestuur meteen ook het licht op groen voor een forse uitbreiding. Een investering van 900.000 euro! En jawel….. vijftien jaar na de eerste officiële opening van De Buidel, werd afgelopen zaterdag de renovatie en de uitbreiding van de totaal vernieuwde kinderopvang officieel ingehuldigd. Een streling voor het oog en een tweede thuis voor de kindjes die er worden opgevangen.

Voortaan kunnen er 180 kinderen in De Buidel opgevangen. Een project is uitgegroeid tot een tweede thuis voor de kindjes die er dagdagelijks worden opgevangen, werkelijk een streling voor het oog waar buurgemeenten enkel maar met een jaloerse blik kunnen op neerkijken. “Ik wil alvast tekenen om opnieuw kind te zijn. Wat een verademing bij in mijn kindertijd”, liet een van de genodigden zich zaterdag ontvallen. Hier ontbreekt werkelijk niets aan.”

BKO De Buidel was vijftien jaar terug (bij de opstart van het project) met zijn 1.000 vierkante meter oppervlakte waarvan 600m² nuttige speelruimte met daarnaast nog eens een mooie ruime unieke buitenspeelruimte; toen al het grootste opvanginitiatief in de Houtlandregio! Maar algauw bleek dat die gekozen optie niet voldeed voor vraag en aanbod.

Succesverhaal

“De Buidel is een succesverhaal geworden zonder voorgaande”, onderstreepte burgemeester Patrick Lansens bij de recente inhuldiging. “Bij de opening in december 2003 werden meteen gemiddeld 62 kinderen per dag opgevangen. Na één jaar werking bedroeg het jaargemiddelde 82 kinderen per dag, na vijf jaar was dit 101 per dag en na tien jaar 122. Vandaag is dit cijfer nog fors gestegen en klokken we af op 181, met uitschieters tot zelfs 244 kinderen per dag! Op de drukste naschoolse momenten worden meestal 130 tot 150 kinderen en sommige dagen zelfs meer, gelijktijdig opgevangen. 635 gezinnen doen op heden een beroep op de diensten van de BKO! Gezien we niet meer voldeden aan de vergunningsplicht van Kind en Gezin die destijds een vergunning verleende voor de opvang van 130 kinderen, drong een oplossing voor het overtal zich op.”

Uitbreiden was de enige mogelijke oplossing. “Ja, maar dat is gemakkelijker gezegd dan gedaan”, onderstreept burgemeester Lansens. “Een oplossing was maar in zicht toen het gemeentebestuur een nabijgelegen stuk grond kon overkopen van politiezone Polder. En daar gingen ook enkele serieuze vergaderingen aan vooraf, maar het is ons uiteindelijk gelukt.”

“Er werd veel overleg en inspraak gegeven aan de dagelijkse leiding van De Buidel. Hun ervaring en inzicht legden de noden en uitdagingen bloot om te kunnen inspelen op de huidige marktsituatie”, pikt afscheidnemend schepen Carole Himpens (SP.A) in. “Hun inzicht gestoeld op de praktijk, opende voor het gemeentebestuur, de poort om toekomstgericht een juiste beslissing te nemen.”

“Een architect werd aangesteld om op basis van alle gegevens een project uit te werken dat aansloot op de bestaande gebouwen. Wat volgde en uiteindelijk gerealiseerd is geworden is een nieuwbouw van 400 m² - inbegrepen 200m² speelruimte, met overkapping naar het bestaande gebouw”, vervolgt schepen Himpens. “Binnen de BKO verhuist de administratieve ruimte van de verdieping in het huidige gebouw naar het gelijkvloers in de nieuwbouw, dichter bij het onthaal; de verzorgingsruimte die te klein blijkt in het huidige gebouw, komt in de nieuwbouw; de rust- en slaapruimte komt in de uiterste uithoek van de nieuwbouw, veel rustiger gelegen en de vestiaire, die veel te klein is met het huidige aantal kinderen, wordt ontdubbeld (er is ook een vestiaire in de nieuwbouw).”

“Daarnaast worden in het bestaande gebouw enkele interne verbouwingen gedaan om de werking te verbeteren. Zo worden de huidige slaap-, rust- en studieruimte samengevoegd tot één groot lokaal en de huidige administratieve ruimte wordt een lokaal voor het personeel. De huidige verzorgingsruimte en (te kleine) personeelsruimte worden samengevoegd tot een afzonderlijke keuken met berging. Deze werken starten begin 2019 als de nieuwbouw goed en wel in gebruik is genomen, zodat niet tot sluiting moet overgegaan worden”, besluit een fiere schepen Carole Himpens.

In De Buidel werken negentien personeelsleden, maar binnenkort komen er nog twee personeelsleden bij. Na het officiële gedeelte waar accordeonist Marino Punk het publiek trakteerde op heel wat deuntjes van vroeger en nu, was er in de namiddag ook opendeur en daar kwam heel wat volk op af.

Corrigeer

Doe de stemcheck van Het Nieuwsblad en ontdek met welke partij jij het best overeenkomt.

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio