Koekelare telt nog slechts vier kolonies huiszwaluwen

Mobiele ‘Zwaluw’-box informeert bezoekers over het reilen en zeilen van de diverse zwaluwfamilies

Patrick Claeys van de Werkgroep De Kerkuil vzw, staat in voor de opvolging van de zwaluwkolonies in de Fransmansgemeente. Bij hem kun je ook terecht met al je vragen wat betreft de zwluw. Foto: Eric Vanhooren

Koekelare - Wie een bezoek brengt aan het Lange Max Museum (LMM) of de cafetaria wordt op de site verrast bij het zien van de ‘zwaluw’-box die er staat opgesteld. Een ‘zwaluw’-box is een overdekte stand met allerlei nuttige informatie over zwaluwen. Het Regionaal Landschap IJzer en Polder en de natuurwerkgroep Kerkuil zijn de initiatiefnemers.

“Dit is de eerste keer en is eigenlijk een mobiel en tijdelijk informatiepunt waar passanten op een originele en eenvoudige manier informatie ontvangen over zwaluwen, zoals de soorten zwaluwen die bij ons voorkomen alsook hun leefomstandigheden. Maar we willen vooral mensen aanmoedigen om de huiszwaluwen met rust te laten”, weet Patrick Claeys (foto) van Natuurwerkgroep De Kerkuil vzw ons te vertellen. “Deze zwierige zomergasten vinden er onder dakrand een veilige thuishaven en huizen er ook dit jaar. Het vertrouwde gekwetter weerklinkt ook op de terreinen van LMM en de omgeving.”

Vier kolonies huiszwaluwen

Te Koekelare is Natuurwerkgroep De Kerkuil vzw actief in het opvolgen van ondermeer de huiszwaluwen. “Daar nu anders gebouwd wordt dan vroeger, varkensstallen nu afgesloten worden omwille van het luchtzuiveringssysteem en gewijzigde landbouwmethodes is het voor zwaluwen moeilijker geworden om een nestplaats te vinden en voldoende voedsel te vinden voor de jongen”, vervolgt Patrick Claeys. “Boerenzwaluwen komen meer en meer voor bij particulieren waar ze nest maken in paardenstallen. Huiszwaluwen zoeken huizen of gebouwen op met een bredere dakoversteek en een ruwe muur, want een goede aanhechtingsplaats voor de modder is noodzakelijk bij de bouw van het nest.”

“In Koekelare nemen we maar vier kolonies huiszwaluwen meer waar, samen logeren ze op elf locaties. Wat eigenlijk niet veel is”, duidt Patrick Claeys nog. “En dat is heel jammer, want buurgemeente Kortemark bijvoorbeeld, heeft sedert 2008 geen huiszwaluwen meer.”

Om deze zwierige acrobaten onder de aandacht te brengen bij groot en klein zijn aan de buitenzijde van de box grote informatieborden aangebracht over de huiszwaluw, boerenzwaluw en gierzwaluw. “De deur van de box is steeds geopend en binnen vind je er informatie over de aantallen in de streek, zijn er voorbeelden van kunstnesten, kan je een folder verkrijgen en kunnen kinderen zwaluwen tekenen op een bord”, geeft Patrick Claeys, die in Koekelare sinds kort Georges Pollentier als voorzitter van KALM (Koekelaarse adviesraad leefmilieu) heeft opgevolgd, nog aan.

Stijging

De laatste jaren is er een stijging geweest van het aantal broedgevallen van de huiszwaluw, mede het informeren van huiseigenaars, door de steun van lokale bewoners die toelaten dat de zwaluwen mogen nestelen bij hen en omdat er kunstnesten mochten opgehangen worden, waarvoor dank. “Huiszwaluwen kan je alleen helpen in en nabij een bestaande kolonie. Het ophangen van een kunstnest huiszwaluw is enkel zinvol als er al andere huiszwaluwen in de omgeving wonen”, besluit Patrick Claeys. “Weet je dat huiszwaluwen met jongen, tot 9000 insecten vangen per dag! Voor boerenzwaluwen is vooral een permanente toegang tot de stal en een rustig hoekje van belang, tijdens de periode dat ze bij ons vertoeven.”

In de mooie Fransmansgemeente Koekelare worden boerenzwaluwen niet geteld, want er is geen subsidiesysteem zoals in de buurgemeenten wel bestaat. Hierdoor zijn ook geen cijfers bekend. Gierzwaluwen daarentegen komen wel voor te Koekelare. Vorige zomer was er zelfs geregeld een groep van zes te horen in de lucht. Het lokaliseren van de nestlocaties is sedert vorige zomer lopende. Wist je dat gierzwaluwen dagelijks tot 20.000 insecten vangen?

Bij de realisatie van de ‘zwaluw’-box in 2016 kreeg Natuurwerkgroep De Kerkuil vzw steun van het Regionaal Landschap Westhoek en Vogelbescherming Vlaanderen. De ‘zwaluwen’-box wordt elk jaar in een andere gemeente geplaatst binnen het werkingsgebied van Natuurwerkgroep De Kerkuil vzw. Dit jaar en voor de eerste keer is Koekelare aan de beurt.

Meer info

Voor vragen, informatie over zwaluwen of het melden van nestelende zwaluwen, is Patrick Claeys de contactpersoon voor Natuurwerkgroep De Kerkuil vzw. Hij is te bereiken via http://zwaluwenkoekelare@gmail.com . De ‘zwaluwen’-box staat er nog tot eind september.

Corrigeer

Doe de stemcheck van Het Nieuwsblad en ontdek met welke partij jij het best overeenkomt.

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio