Schepen Jessy Salenbien (SP.A): “Volkstuinpark vervult ook sociale rol”

Foto. Volkstuinpark ‘De Kwekerij’ officieel geopend

Voorzitter Jerome Depoorter van Volkstuinpark De Kwekerij en bestuurslid van Tuinhier Koekelare mag met zijn team met trots kijken naar wat zijn vereniging in enkele maanden tijd in de mooie Fransmansgemeente heeft gerealiseerd en heeft neergepoot, want onder ruime belangstelling werd in de Galgestraat, het volkstuinpark ‘De Kwekerij’ officieel geopend.

Joan Deceur is een van de 39 tuinierders in het nieuwe Volkstuinpark De Kwekerij gelegen langsheen de Galgestraat in Koekelare. Foto: Eric Vanhooren

We kunnen er niet meer naast kijken: de volkstuintje schieten in Vlaanderenland als paddenstoelen uit de grond. Een bevlieging voor sommigen of daadwerkelijk een hippe rage die de sociale cohesie moet verhogen of de realisatie van een ontmoetingsplaats tussen verschillende generaties en culturen hoog in het vaandel draagt. De tijd zal het uitwijzen, in elk geval creëren volkstuintjes een goede groepsdynamiek en een zelfstandig voortbestaan.

Sociale rol

Tuinieren is opnieuw hip ook bij jonge inwoners. Vraag dat maar eens aan iemand die op een appartement of in een huis woont waar geen tuintje bij is. Dan krijg je veelal als antwoord: ja moar, groenten uit eigen tuin zijn beter van smaak en kosten een pak minder dan in de winkel of supermarkt. “Vandaar dat de tuintjes in het Volkstuinpark ‘De Kwekerij’ zo fel gegeerd zijn en voor velen een ideale oplossing is om zelf aan de slag te gaan en te tuinieren, want dat levert pesticidevrije gezonde smaakvolle groenten op”, lacht een trotse voorzitter Jerome Depoorter. “Het is bovendien een sociaal gebeuren want je vindt hier altijd wel iemand om een praatje mee te maken en de beginnende tuinier kan goede raad vragen aan een ouwe rot in het vak.”

Schepen Jessy Salenbien (SP.A) juicht het project toe. “Dit is een absolute meerwaarde voor onze gemeente. En bovendien zijn we blij en fier dat hier zonder pesticiden wordt gewerkt, net zoals onze groendienst al vier jaar doet. Biologisch tuinieren is fel in trek, dus al wie hier aan de slag gaat doet op het vlak van gezondheid een goede zaak. Een win-win situatie. Ander positief punt is dat je de opbrengst van het tuinieren bij een grote oogst, eventueel kan ruilen met je buurtuiniers.” 

De organisatie van het Volkstuinpark ‘De Kwekerij’ zorgt bovendien ook voor een maatschappelijke invulling. “Zo zijn er al tuintjes gereserveerd voor scholen, het woonzorgcentrum, de STIP (Tordale) en natuurverenigingen”, zo geeft schepen Salenbien ons nog mee. “Zo heeft Natuurpunt De Ruidenberg een insectenhotel geplaatst, natuurwerkgroep De Kerkuil heeft nestkastjes opgehangen en een imker zorgde voor het plaatsen van bijenkasten. Kortom: dit mooie project wordt gedragen door een groot deel van de bevolking. Als gemeentebestuur zijn we er dan ook rotsvast van overtuigd dat dit nieuwe volkstuinenpark een mooie toekomst tegemoet gaat”, besluit schepen Jessy Salenbien.

Bloeiende vereniging

Tuinhier Koekelare werd zeven jaar geleden opgericht en telt inmiddels 341 leden. De vereniging bloeit en groeit gestadig om maar niet te stellen, dat ze uit haar voegen barst. Niet verwonderlijk als je weet dat voorzitter Jerome Depoorter en zijn bestuur, zich iedere dag keihard inzetten om hun leden met een mooi programma te verwennen.

Dit realisatie van dit nieuw volkstuinenpark is er een van. Zeven maanden na de eerste gesprekken met allerlei instanties en eigenaar, was alles in kannen en kruiken en kon de papiermolen op volle toeren draaien. Begin januari 2019 viel er goed nieuws in de bus. Tuinhier Koekelare kreeg het terrein voor tien jaar in bruikleen en ook de subsidies waren goedgekeurd. “We hebben een 70-tal tuintjes van elk een 100 m² ter beschikken en daarvan zijn er reeds 39 in gebruik genomen. En er zijn nog uitbreidingsmogelijkheden”, besluit Voorzitter Depoorter trots.

De vereniging voorziet ook nog in drie opentuindagen: 13 juli, 31 augustus en 28 september 2019, dit telkens van 13 tot 17 uur.

Interesse in een tuintje? Alle info en voorwaarden zijn te bekomen op het nummer 0475/90.65.86 of via mail naar http://jerome.depoorter@skynet.be .

Corrigeer

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio