”Een verscheidenheid aan activiteiten met doe-opdrachten zijn nodig om zoveel mogelijk talenten bij de kinderen te ontdekken”, aldus Kimberley, Hannelore, Emily en Chayenne.

Kleuters ontdekken hun talenten via oude ambachten van vroeger

Kleuters ontdekken hun talenten via oude ambachten van vroeger

Chayenne Denys, Emily Van der Haegen, Hannelore Callewaert en Kimberley Vanhuyse poseren trots met de kleutes van de Vrije Basissschool ‘De Revinze’ in Torhout bij mosterdmaker Piet Wostyn die dit jaar 150 jaar bestaat. Piet toonde hen hoe mosterd wordt gemaakt en maakte hen wegwijs in het mosterdmuseum.. Foto: Eric Vanhooren

Kortemark / Koekelare / Hooglede - Vier laatstejaarsstudenten bachelor kleuteronderwijs aan de Katholieke Hogeschool VIVES, Campus Kortrijk en Tielt: Chayenne Denys, Emily Van der Haegen, Hannelore Callewaert en Kimberley Vanhuyse, werkten samen aan de bachelorproef ‘Kleuters ontdekken hun talenten via oude ambachten van vroeger’. En volgens de vier toekomstige kleuteronderwijzeressen, zijn de resultaten van hun onderzoek best verbluffend en dragen oude ambachten zeker bij tot talentontdekking bij kleuters. Maar verder onderzoek is wenselijk.

Chayenne Denys uit Kortemark, Emily Van der Haegen uit Rumbeke, Hannelore Callewaert uit Gits en Kimberley Vanhuyse uit Koekelare leggen met de examens en hun bachelorproef ‘Kleuters ontdekken hun talenten via oude ambachten van vroeger’, de laatste loodjes van hun studies kleuteronderwijzeres. Ze zijn klaar om kleuters stap voor stap de wereld en vooral hun eigen talenten te laten ontdekken.

Cultuureducatie

Als bachelorproef kozen de vier meiden niet meteen voor de gemakkelijkste weg. Ze beten zich vast in het onderwerp cultuureducatie, een onderwerp waar je eugenlijk alle kanten mee op kunt. In het kader van deze bachelorproef voerden ze een diepgaand onderzoek uit in de derde kleuterklas van de Vrije Basissschool ‘De Revinze’ in Torhout en onderzochten vooral hoe ‘oude ambachten’ kunnen bijdragen om talenten bij kleuters te ontdekken.

Tijdens hun ontwerpperiode konden de kleuters gedurende twee weken kennismaken met de ambachten ‘Molenaar’ en ‘Mosterdmaker’. Twee steenoude ambachten die kunnen gelinkt worden aan de stad Torhout. “Via het aanreiken van oude ambachten in de klas, wilden we inzetten op de ontwikkeling van de totale persoonlijkheid van de kinderen”, opent de Koekelaarse studente Kimberley Vanhuyse. “Zowel hoofd, hart en handen lieten we daarbij aan bod komen. Op deze manier ontdekten de kleuters verschillende talenten.”

“Uiteindelijk werden alle activiteiten samengebundeld tot een didactische handleiding voor de leerkrachten van de derde kleuterklas die rond erfgoededucatie en talenten willen werken”, pikt Hannelore Callewaert in.

Alles omvattend onderzoek

In een eerste hoofdstuk maakten de vier studenten een kleine schets van wat cultuureducatie precies betekent. “Cultuureducatie omvat alle vormen van educatie waarbij cultuur als doel of als middel kan ingezet worden”, vervolgt Kimberley Vanhuyse. “Uit de praktijkanalyse van de Vrije Basisschool De Revinze in Torhout , blijkt dat binnen cultuureducatie, het meeste nood was aan erfgoededucatie. Daarnaast wou deze school ook inzetten op het ontdekken van talenten bij kleuters. En vanuit deze praktijkanalyse werd volgende onderzoeksvraag opgesteld: Hoe kunnen ambachten van vroeger ingezet worden om talenten te ontdekken bij de kleuters van de derde kleuterklas van de Vrije Basisschool De Revinze te Torhout?

“Om een antwoord te bieden op deze vraag hebben we heel wat informatie verzameld rond oude ambachten en talenten. Binnen deze bachelorproef werd de focus gelegd op twee oude ambachten: namelijk de molenaar en de mosterdmaker”, klinkt het bij de Rumbeekse Emily Van der Haegen. “Diverse activiteiten rond deze twee ambachten werden uitgewerkt in de klas. “Doorheen de verschillende activiteiten werkten we samen met onze handpop ‘Willy’ die als rode draad werd gebruikt om het voor de kleuters concreter te maken.”

“Tijdens onze ontwerpweken probeerden we erfgoededucatie te integreren in de klas volgens een vaste structuur. Hierbij zorgden we ervoor dat de vier culturele basisvaardigheden: het observeren, het verbeelden, het conceptualiseren en het analyseren steeds aan bod kwamen”, pikt de Kortemarkse Chayenne Denys enthousiast in. “Deze stappen werden gevolgd om de kleuters optimale kansen te geven om zich te verdiepen in erfgoed. De kinderen waren op deze manier heel erg benieuwd en voelden zich aangetrokken tot de oude ambachten die aan bod kwamen.”

“Wij zijn er in elk geval rotsvast van overtuigd dat ook kleuters het belang van erfgoed kunnen appreciëren”, stelt Hannelore Callewaert overtuigend. “Erfgoed kan dus zeker een meerwaarde bieden om als middel te gebruiken in de klas. Wij merkten ook op dat de kinderen daar eigenlijk wel zeer geboeid door waren. Hierbij is het uiteraard nodig om de activiteiten juist af te stemmen op het ontwikkelingsniveau van de kinderen.”

Uitstapjes soms niet mogelijk

“Uit ons onderzoek bleek algauw dat het niet altijd mogelijk was om bijvoorbeeld op uitstap te gaan met de kinderen met de bus. Maar erfgoed kan ook in de klas gebracht worden via de directe schoolomgeving, een voorwerp, een filmpje of een verhaal”, klinkt het bij Kimberley Vanhuyse. “Via het aanreiken van oude ambachten in de klas werd ingezet op de ontwikkeling van de totale persoonlijkheid van de kinderen. Zowel hoofd, hart en handen kwamen hierbij aan bod. Op deze manier werden heel veel verschillende talenten ontdekt bij de kinderen.”

Om talenten bij de kleuters te ontdekken, werd de visie gevolgd van Luk Dewulf, een talentcoach en auteur van onder andere het boek ‘Ik kies voor mijn talent. “Bij deze visie van het kijken naar talenten wordt vooral de nadruk gelegd op het welbevinden van de kinderen. Uit ons onderzoek kunnen we besluiten dat vooral een verscheidenheid aan activiteiten met doe-opdrachten nodig zijn om zoveel mogelijk talenten bij de kinderen te ontdekken. Hierbij zijn duidelijke afspraken en een goede voorbereiding van cruciaal belang. Op deze manier kunnen oude ambachten zeker ingezet worden als middel om talenten te ontdekken”, pikt Chayenne Denys opnieuw in.

Evolutie merkbaar

“Als we een vergelijking maken tussen de gesprekken met de kinderen bij het begin van ons onderzoek en bij de eindmeting, dan kunnen we besluiten dat er een duidelijke evolutie te zien is bij de kinderen”, weet de Gitse Hannelore Callewaert nog mee te geven. “Dit kan zowel in positieve als negatieve vorm, van een bepaald talent bekeken worden. Hiermee bedoelen we dat de kinderen heel duidelijk konden aangeven wat hun talent was, maar ook welk talent niet zo goed bij hen past.”

“Een periode van twee weken was natuurlijk wel vrij kort. Maar wij zijn er rotsvast van overtuigd, wanneer het onderzoek over een langere periode wordt uitgevoerd, je de kinderen nog veel meer zal zien groeien in hun talenten. En als leerkracht kan je ook activiteiten uitvoeren waarbij specifieke talenten voorop gezet worden”, vult Emily Van der Haegen uit Rumbeke nog aan. “Op deze manier kan er gekeken worden welke kinderen hierin uitblinken. Deze specifieke activiteiten kunnen verschillende keren doorheen het jaar worden herhaald. Zo kan er via observatie een evolutie of juist geen evolutie waargenomen worden.”

Co-teaching

En welke rol kan de leerkracht daarin nog spelen in de toekomst zo vroegen we het viertal. “Wanneer dit onderwerp verder wordt uitgediept, dan kan dit ook uitgevoerd worden bij co-teaching. Hierbij kan de ene leerkracht observator zijn, terwijl de andere leerkracht de activiteiten gaat begeleiden”, verduidelijkt Kimberley Vanhuyse wonende in de Fransmansgemeente Koekelare. “Met een deelgroep van de klas kunnen de ontwerpen worden uitgevoerd. De andere kinderen spelen ondertussen in de hoeken en maken de klassikale momenten van de ontwerpen mee. Later in het schooljaar komt het andere deel van de klas aan bod, volgens dezelfde werkwijze.”

“Uit onze data-analyse blijkt duidelijk ook wat het effect geweest is van de ontwerpen op de kinderen. Daaruit blijkt overduidelijk dat de kinderen er iets aan hebben gehad”, stelt Hannelore nadrukkelijk. “Het mooie hieraan is dat de kinderen dit ook zelf kunnen verwoorden. Op het einde van onze ontwerpweken konden de kinderen bij zichzelf aangeven: ‘ik ben een bezige bij, ik ben een mooimaker, enz. Op deze manier konden wij zien dat de kinderen een evolutie gemaakt hadden in het ontdekken van hun talenten.”

Didactische handleiding

Het resultaat van al hun ontdekkingen en activiteiten hebben ze gebundeld in een didactische handleiding die in de klaspraktijk kan gebruikt worden. Tot slot willen de vier toekomstige kleuterjuffen graag nog enkele suggesties kwijt. “Als leerkracht is het belangrijk om jezelf te verdiepen in het onderwerp vooraleer je begint. Onze handleiding kan hiervoor een inspiratiebron zijn. Hierin vindt u een volledig stappenplan die kan gevolgd worden voor zowel erfgoededucatie als talenten”, besluiten de vier in koor. “Als laatste willen we meegeven dat de handleiding een werkinstrument is. Dit wil zeggen dat wie ze gebruikt dit nog volledig naar zijn of haar hand kan zetten of naar de omgeving en/of klasgroep. Voor verder onderzoek zou eventueel een follow-up kunnen gedaan worden. Op deze manier kan men nagaan of de ontdekte talenten nog steeds dezelfde zijn of ondertussen werden gewijzigd.”

De bachelorproef wordt voorgesteld op donderdag 13 juni om 13.30 uur in VIVES Campus Tielt.

Corrigeer

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio