Jolien Lootens: “Een misplaatste grap van één of meerdere onbekenden die mij willen raken maar de moed niet hebben eigenhandig de brief te ondertekenen”

Onbekende Vlaming(en) stunten symbolisch met Waalse gift en droppen haan, graan, eieren en brief in gebrekkig Frans bij gemeenteraadslid Jolien Lootens (N-VA)

n de tuin van raadslid Jolien Lootens (N-VA) werd door onbekenden een levende haan gedropt, Foto: IF

Koekelare - Vandaag is het de Vlaamse feestdag maar voor N-VA-gemeenteraadslid Jolien Lootens wordt dit jaar een Vlaamse feestdag die ze niet gauw zal vergeten. Het oppositieraadslid werd aan de vooravond van de Vlaamse feestdag geconfronteerd met een vreemd voorval. Een of meerdere onbekende(n) dropte in haar tuin een levende haan los, strooide graan op haar ligstoelen, liet twee bevuilde eieren achter en liet er tot slot een brief in erbarmelijk Frans achter. Een misplaatste grap of steekt er meer achter? Het raadslid vraagt de dader(s) om zich kenbaar te maken.

Jolien Lootens is naar we haar kennen niet gauw uit haar lood te slaan, maar wat haar op de vooravond van de Vlaamse feestdag overkwam, tart elke verbeelding. “Ik werd verrast door een ‘ludieke actie’ die een gulle gift van een onbekende omvatte”, steekt Jolien Lootens van wal. “Toen ik na mijn dagtaak thuis kwam liep er een prachtige haan te kraaien in de tuin. Op de ligzetels was graan gestrooid zodat de haan niet zou verhongeren en op de tuintafel lag enerzijds een gesloten enveloppe en anderzijds twee niet-propere eieren.”

Huisvredebreuk

“Meteen werd duidelijk dat het om een misplaatste grap ging, want wie mij een beetje kent, weet dat ik altijd in ben voor een grap. Of steekt hier meer achter zo vraagt Jolien zich luidop af. Dat ze een haan in mijn handen duwen net voor een gemeenteraad of op een elf juliviering, daar zou ik nog mee kunnen lachen, maar gezien het tenslotte om het betreden van een privéterrein gaat, kon ik niet anders dan de politie te vorderen en klacht neer te leggen wegens huisvredebreuk”, vervolgt het Koekelaarse N-VA gemeenteraadslid. “Zij zijn ter plaatse geweest, hebben mijn klacht tegen onbekenden genoteerd en voeren nu een onderzoek naar de plegers van deze huisvredebreuk.”

SPK

De afzender van de brief noemt zichzelf ‘SPK’. “De persoon heeft het wel degelijk op mij persoonlijk gemunt”, onderstreept Jolien Lootens. “Helaas wordt de Waalse gemeenschap geen eer aangedaan door dergelijk erbarmelijk slecht Frans neer te pennen. Bovendien gaat het om een zuivere copy-paste van Google Translate. Als Vlaming in hart en nieren, spreek en schrijf ik zelfs beter Frans, waardoor de brief volgens mij onmogelijk van een echte Waal kan komen.”

“Ik apprecieer elke attentie, maar laat mij een ding duidelijk stellen: als iemand een gesprek wil aangaan of een vraag heeft, is er zeker niet telkens een geschenkje nodig”, besluit Jolien Lootens een beetje groen lachend. “Ik roep de persoon in kwestie dan ook op om mij hierover ooit aan te spreken, zodat ik mijn respect voor zijn/haar mening duidelijk kan tonen. Bovendien vind ik het spijtig dat de persoon in kwestie, de moed niet heeft gehad om zich met naam en adres bekend te maken in de brief. Op zich schrikt dergelijk initiatief mij niet af, integendeel. Ik ben heel fier om een Vlaming te zijn en verkondig dit ook aan al wie het horen wil en ook aan diegene die het niet horen willen. Dit verhaal is een bevestiging dat we met N-VA meespelen in het Koekelaarse politieke toneel.” 

Corrigeer

Doe de stemcheck van Het Nieuwsblad en ontdek met welke partij jij het best overeenkomt.

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio