Naast de senioren kunnen tal van andere actoren beroep doen op het minibusje

Nieuwe minibus luisterend naar de naam ‘Wesley’ voor Sociaal Huis

Het Sociaal Huis heeft een nieuw minibusje luisterend naar de naam Wesley in gebruik genomen.Wesley genaamd naar de nummerplaat van het busje, is een gesponsord minibusje met acht zitplaatsen. Het staat ter beschikking van de lokale scholen en senioren, de kinderopvang, de Stip Tordale, het woonzorgcentrum en de eigen werking van het Sociaal Huis. Het is een laagdrempelig project dat zorgt voor een aanvullende mobiliteit voor diverse bevolkingsgroepen waaraan 45 lokale handelaars en ondernemingen hun steun verleenden. Foto: Eric Vanhooren

Koekelare - Schepen van Sociale Zaken Stijn Ramboer (SP.A) was maandagavond 23 september een zeer gelukkig man. Maar liefst 45 lokale handelaars en ondernemers hebben er met hun gulle sponsoring voor gezorgd dat het Sociaal Huis van Koekelare het project ‘minibus’ dat een jaar eerder op het jaarlijks overleg met de scholen, voor het eerst ter sprake kwam, mee vorm gegeven. Tijdens de bedankingsavond werd 2500 euro verdeeld onder vier goede doelen die elk het mooie bedrag van 833,33 euro mochten incasseren..

“Mobiliteit is in Koekelare immers een hot item momenteel, zeker als je weet dat de Fransmansgemeente van oudsher zeer karig is bedeeld op het vlak van openbaar vervoer. Het is een zaak van belang voor iedereen: van de schoolgaande kleuter tot de oudste inwoners van onze gemeente”, opende schepen Stijn Ramboer (SP.A) bevoegd voor sociale zaken de avond. “Het ter beschikking stellen van een minibus luisterend naar de naam ‘Wesley’ (wegens nummerplaat, nvdr), 8 inzittenden plus 1 bestuurder, is een aanvullende manier om bepaalde mobililteitsnoden lokaal en zeer laagdrempelig in te vullen. Koekelare leeft niet alleen, het is ook een zeer warme gemeente zo zei hij tegen Wim van de firma Special Ad, die instond voor het binnenhalen van de gulle schenkers.”

Tal van gebruikers

Waarvoor zal ‘Wesley’ gebruikt worden? “De minibus zal vooreerst een welgekomen uitbreiding zijn voor onze seniorenprojecten zoals bijvoorbeeld ‘De Gezellige Tallore’. Alle senioren die een beroep willen doen op ons vervoer van en naar de Tallore kunnen met het busje er naartoe gebracht worden”, gaf schepen Ramboer ter verduidelijking mee. “Ook de gemeentelijke diensten, waaronder de Buitenschoolse Kinderopvang De Buidel en het woonzorgcentrum Meunyckenhof, het project De Stip van Tordale en de lokale scholen allemaal zullen kunnen gebruikmaken van ons busje en dit tegen een zeer voordelige kostprijs, die berekend is op de te voorziene kosten van verzekering, bijstand, de occasionele poetsbeurt en het geregeld onderhoud.”

“We maken ons sterk dat deze partners, net als wij het busje/Wesley vaak zullen gebruiken en dat het vaak in het straatbeeld zal te zien zijn, zodat het voor jullie als sponsors ook een mooie return geeft”, stelde Schepen Ramboer als slot.

Na de diverse toespraken werd een cheque van 2500 euro verdeeld over de vier goede doelen (elk 833,33 euro, nvdr): De Stip Tordale, een dienstverlenende instelling die mensen met een beperking in eigen gemeente ondersteunt om hun talenten te ontplooien; Het G-voetbal voor mensen met een beperking; vzw Koekegoed, een vereniging die jongeren en volwassenen met psychische problemen helpt; en Indigo een instelling dat jongeren met een beperking bijstaat.

De gulle schenkers stelden in het kort elk hun bedrijf en/of zaak voor en gaven de reden op waarom ze dit nobel project steunen. Daarna werd er geklonken op dit mooie en hartverwarmende initiatief en het succes van het minibusje.

Corrigeer

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio