Bevelsoverdracht in 2020

Foto. Erepompier Hector Ketels door brandweerkorps herdacht op Sint-Barbara

De Lichterveldse spuitgasten vierden onlangs het feest van hun patroonheilige Sint-Barbara. Een jaarlijkse traditie die dit jaar toch iets anders verliep dan gewoonlijk. Het brandweerkorps schonk dit jaar extra aandacht aan erepompier Hector Ketels, die begin dit jaar op de gezegende leeftijd van 106 jaar overleed. En brandweercommandant Joost Verhaeghe had nog meer nieuws in petto, want hij kondigde voor 2020 zijn bevelsoverdracht aan.

Sint-Barbara begon in Lichtervelde met een H. Mis. Brandweerlieden stapten onder begeleiding van harmonie De Burgersgilde op van de kazerne naar de kerk. Na de kerkelijke plechtigheid vond de zegening plaats van een nieuwe commandowagen en volgde de groet aan het vredesmonument.

Woningbranden sterk toegenomen

Burgemeester Ria Beeusaert (CD&V) en het voltallige gemeentebestuur boden na afloop van de plichtplegingen, het voltallige brandweerkorps een receptie aan. In haar toespraak stelde de Lichterveldse burgemeester verrast te zijn door de sterke toename van het aantal woningbranden. “Het kenniscentrum van de Civiele Veiligheid dat de cijfers berekende op basis van de interventieverslagen van ongeveer 90 procent van de brandweerzones, registreerde in 2015 zo’n 4.362 woningbranden in 2017 (de meest recente cijfers) maar liefst 6.270. En dat is toch enigszins verontrustend”, stak Ria Beeusaert-Pattyn van wal. “De oorzaak van die toename is vaak te vinden bij de vele oplaadbare toestellen zoals elektrische fietsen, hoverboards, laptops of smartphones die we thuis in het stopcontact hebben zitten en die verhogen het risico op brand!”

“Ook de manier waarop we met die toestellen en het opladen ervan omgaan, is van enorm belang voor de veiligheid”, vervolgde de burgemeester. “Het gezonde boerenverstand om stekkers uit te trekken bij onweer of wanneer we op vakantie gaan, is er tegenwoordig helaas niet meer. Er steekt heel wat in de stekker en dat verhoogd allemaal het brandrisico. We merken dat er soms toestellen worden opgeladen in een zetel of in een bed, materiaal dat heel brandbaar is. Uiteraard geen goed idee evenmin als een vest hangen aan een uplighter op $int Barbara……. En dan heb ik het nog niet eens over de dodelijke slachtoffers, dit jaar al 46!”

“Je toestellen opladen doe je best over dag, want ’s nachts wanneer je slaapt, ruik je niets en zal de geur van rook je dus ook niet wakker maken. Laad je toestellen dus overdag op, onder toezicht en ook best onder een rookmelder. Vandaar dat het gemeentebestuur meteen akkoord was om ook op het gemeentehuis rookmelders te verkopen. Ze zijn trouwens vanaf één januari 2020 verplicht op iedere bouwlaag in elke woning”, onderstreepte burgemeester Ria Beeusaert-Pattyn nog. “

BK straalpijpwerpen

Maar er viel op Sint-Barbara ook goed nieuws te rapen hoor. Zo deed het deugd aan het hartje van de Lichterveldse burgemeester als ze ontdekte day drie jonge spuitgasten: Kristof Schaep, Jens Mortelé en Vital Theys deelnamen aan het Belgisch kampioenschap ‘Straalpijpwerpen’ en meteen de titel meebrachten naar Lichtervelde. Te meer dat Vital daarnaast ook nog eens het Belgisch record brak met drie meter! Het record stond op 33,5 m en uiteindelijk gooide Vital 36,5 meter.

Nieuw materiaal

Burgemeester Ria Beeusaert-Pattyn wierp met trots ook een blik op het materiaal dat ze door de zone ter beschikking kregen. De nieuwe commandowagen, een VW Caddy is ínmiddels in gebruik en de beloofde personeelswagen vond ook zijn weg naar ons korps in 2019. “De nieuwe tankwagen Scania is voorzien voor maart 2024 en daarna duimen we voor een nieuwe ziekenwagen”, kondigde de burgemeester nog aan. De gemeente zorgde ook voor nieuwe elektrische poorten aan de kazerne en investeerde daarvoor 8.215 euro.

“Momenteel bedraagt de gemeentelijke bijdrage aan de zone 281.514 euro, een stijging van 8,25 procent, te wijten aan personeelskosten, de minder inkomsten uit de Dienst 100 en aan het feit dat de federale toelage in 2019 niet werd geïndexeerd. Op dit ogenblik bedragen de gemeentelijke dotaties ongeveer 76 procent en de federale bijdrage ongeveer 24 procent van het totale budget”, zo besloot de Lichterveldse burgemeester die er nog snel aan toevoegde dat het voor de gemeente zeker een meerwaarde betekend dat vanaf begin 2020 ook Jasper Dugardein kan ingeschakeld worden en dat Loren Verhalleman en Vital Thys dan kunnen starten met hun cursus ambulancier.

Extra ambulanciers

Ook brandweercommandant Joost Vanderhaeghe had voor de aanwezige politici en andere geïnteresseerden nog wat in petto. “We zijn op het einde gekomen van het vijfde werkjaar in de zone Midwest en het is een relatief kalm jaar geweest. Eentje met vele kleine interventies, een paar grotere branden, zoals in de Kapelstraat, en enkele zware verkeersongevallen, meestal op de E403”, vertelde Joost Verhaeghe. “Dit jaar lag de focus in de zone op brandpreventie. Vanaf één januari 2020 is de rookmelder verplicht in alle woningen. ledere brandweerman is een specialist-raadgever. Zo wordt sinds enkele jaren bij het bestrijden van wespen ook een onderzoek gedaan naar het aanwezig zijn van rookdetectoren in de woningen.”

“Dit jaar begonnen twee nieuwe aspiranten aan de opleiding brandweerman. Jammer genoeg viel één iemand uit tijdens de eerste modules, wat bewijst dat wie ongemotiveerd eraan start en de inspanningen beperkt, er zeker niet komt”, vervolgde de Joost Verhaeghe ernstig. “Jammer van de investering maar een dikke proficiat aan Jasper Dugardeyn die slaagde. Vanaf januari kan je mee op interventie. Doe zo verder opdat je in de komende jaren volwaardig brandweerman kunt zijn. Zo komt ons effectief op 32. Voor 2020 is er één persoon die het FGA heeft behaald en kan starten als aspirant.”

“Vorig jaar had ik het nog over het belang van de ambulancedienst en het in stand houden ervan. Tijdens een onderhoud met de zonecommandant hebben we bekomen dat in onze brandweerpost externe ambulanciers zullen kunnen aangetrokken worden”, vervolgde Joost Verhaeghe. “Begin 2020 zullen de functies opengesteld worden om via aanwerving te kunnen starten met de opleiding van ambulancier of als actieve inzetbare ambulancier indien in het bezit van een geldige badge.”

Herdenking erepompier Ketels

Na de diverse toespraken was het tijd om de receptie in het gemeentehuis aan te vatten, waarna het voltallige korps naar LDC De Ploeg trok, waar de brandweermannen samen het glas hieven op erepompier Hector Ketels, die 36 jaar brandweerman was en ook een halve eeuw muzikant was bij harmonie De Burgersgilde. In de gang naar rusthuis ’t Hof, hangt nog altijd een foto van Hector tijdens het bezoek van prinses Astrid aan Lichtervelde in 2011.

“Het wegvallen van erebrandweerman Hector Ketels heeft diep sporen nagelaten binnen ons korps”, benadrukte brandweercommandant Joost Verhaeghe nog. “We hebben eervol afscheid van hem genomen. Hierbij is een stukje van onze geschiedenis weggevallen. Hector was lid van ons brandweerkorps tussen 1932 en 1972. Toen hij op pensioen ging was een groot deel van ons actieve korps nog niet geboren”, besloot Joost Verhaeghe die vindt dat het moment is aangebroken om zijn laatste toespraak op het feest van Barbara af te sluiten.

Bevelsoverdracht

“Mijn eerste toespraak was in december 1998, dus als ik goed kan rekenen is dit mijn 22ste toespraak. Volgend jaar, op zaterdag 30 mei, is er de bevelsoverdracht. lk wens mijn opvolger Dirk Delameilleure veel succes en zal met plezier naar hem luisteren volgend jaar in december met het volgende feest van Sint-Barbara.”

Corrigeer

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio