Foto. Gemeentebestuur, mandatarissen & ruim 200 personeelsleden klinken op het nieuwe jaar

Afgelopen vrijdag 10 januari stond cultuurzaal De Balluchon op zijn kop. Burgemeester Patrick Lansens (SP.A) klonk samen met zijn schepencollege, mandatarissen en ruim 200 personeelsleden op het nieuwe jaar, waarvan sommigen er ook al bij waren in het magische jaar 2000, waar toen door sommigen werd beweerd dat de wereld ging vergaan! De Koekelaarse burgervader wenste nu 20 jaar later, alle aanwezigen namens het gemeentebestuur, een gelukkig, succesvol en vooral een gezond 2020!

Het gemeentebestuur met in het midden Ann Van der Veken, die gehuldigd werd voor haar 25 jaar trouwe dienst bij het OCMW en links van haar Jean-Pierre Vanoverbeke en rechts van haar Danny Vandepoele, die nu genieten van een welverdiend pensioen. Foto: Eric Vanhooren

Burgervader Patrick Lansens had het in zijn toespraak over het speciaal jaar 2020, toch wat het cijfer betreft en wees erop dat de tijd rijp is om het nieuwjaarsfeestje in een nieuw jasje te steken. “De klassieke formule van receptie en aan tafel dineren, zetten we opzij en kiezen we voor een variante, een walking diner. Zo krijgt iedereen de kans om bij een hapje en een drankje eens rond te gaan bij wie men wil om een praatje te slaan. Als afsluiter is er een stand met lekkere Belgische frietjes, geserveerd met een kippenboutje en een frikandel. Als toetje een heerlijk dessert. En als slotakkoord is er een optreden van Alex, Rudi & Ilse”, verduidelijkte Patrick Lansens de nieuwe aanpak..

Meerjarenplan

De beleidsmensen in de Fransmansgemeente hebben veel energie gestopt in de opmaak van het meerjarenplan voor de periode 2020-2025. Het is een leidraad voor het beleid van de komende jaren en legt in grote- en minder grote lijnen vast wat Koekelare te wachten staat. Het meerjarenplan is een instrument dat jaarlijks kan bijgestuurd en verfijnd worden tot een budget voor het daaropvolgende jaar.

Het bestuur heeft een reeks maatregelen genomen om de gemeente financieel gezond te houden en er werden nieuwe opties genomen en tot slot werden de vele projecten die op stapel staan, geraamd en gespreid over de komende zes jaar.

En om met de deur in huis te vallen, het gemeentebestuur breidt in 2020 het personeelskader uit, zodat alles naar behoren kan blijven functioneren. De maaltijdcheques voor ‘alle’ personeelsleden wordt vanaf dit jaar opgetrokken van vijf naar zes euro per gewerkte dag en in 2020 wordt werk gemaakt van een volledig nieuwe site voor de technische dienst en de dienst openbare werken. Die komt naast het nieuwe recyclagepark. “De bestaande depot openbare werken langsheen de Belhuttebaan verdwijnt en daar komt een nieuw woonproject”, vertelt burgemeester Lansens aan de aanwezigen. “Daarnaast willen we in het voorjaar de werken finaliseren van het geklasseerde deel van het gemeentehuis. Dat zal na voltooiing gevierd worden met een grootschalige drink voor alle inwoners op het marktplein. En de plannen voor verschillende andere projecten zullen dit jaar verder op punt gezet worden om vanaf 2021 gerealiseerd te worden.”

Viering & uitwuiven personeelsleden

Zoals de traditie het al jaren wil, werden ook nu weer enkele personeelsleden in de bloemetjes gezet en/of uitgewuifd. Zo werden Marleen Barra van de poetsdienst van het OCMW (afwezig wegens val met de fiets en beenbreuk tot gevolg) en Ann Van der Veken, directeur Welzijn en Gezin bij het OCMW, werden gevierd voor 25 jaar trouwe dienst. Marleen kwam in dienst op 16 februari 1994, Ann Van der Veken op 16 mei 1994. Ann volgde Lucien Maene op die veertig jaar lang als OCMW-secretaris fungeerde. Ann is sinds één augustus 2018 Directeur Welzijn en Gezin bij het OCMW, dit ingevolge de integratie van gemeente en OCMW.

Daarnaast werden drie personeelsleden uitgewuifd wegen het bereiken van de van de pensioengerechtigde leeftijd. De eerste in het rijtje is geboren en getogen Koekelarenaar Danny Vandepoele. Hij kwam in dienst op 26 januari 2009 en werkte bijna elf jaar bij de groendienst. Danny was meestal goedgezind, maar wanneer Club Brugge een match verloren had was hij ’s anderendaags pisnijdig en had hij dus wat meer tijd nodig om weer op zijn positieven te komen. Danny ging op 31 december 2019 met pensioen.

Ook Johan Derieuw werkte 19 jaar als onderhoudsman op het gemeentelijk sportcentrum en ging op 1 mei op pensioen. Hij kwam op één juli 200 in dienst bij het gemeentebestuur in vervanging van wijlen Pol Vandooren. Johan die sinds 1987 woont in de verkaveling Nieuwenhove, sukkelde de laatste jaren van zijn loopbaan met zijn gezondheid. Hij wou zijn job opnieuw opnemen maar omwille van medische redenen lukte dit niet meer en ging met pensioen.

Laatste in het rijtje is Jean-Pierre Vanoverbeke. Hij kwam in dienst op 1 september 1980 onder het bewind van wijlen burgemeester Louis Jonckheere en werkte dus net geen 40 jaar als administratief medewerker en ambtenaar ruimtelijke ordening. Zo’n slordige vijfduizend bouwaanvragen werden door hem behandeld. Hij kwam dus met de ganse bevolking in contact. De slogan ‘Koekelare kent zijn mensen’ is hem zeker perfect op het lijf geschreven. Jean-Pierre neemt zijn resterend verlof op en gaat op 31 augustus 2020 op rust.

Corrigeer

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio