Op zoek naar nieuwe kandidaat-pleeggezinnen

Gemeentebestuur & Sociaal Huis Koekelare gaan voor Pleegzorglabel

Gemeentebestuur & Sociaal Huis Koekelare gaan voor Pleegzorglabel

Stijn Ramboer (Voorzitter), Quanathi Staes (Maatschappelijk werker), bijgestaan door Louagie Melanie (van Pleegzorg West-Vlaanderen) gaan op zoek naar meer pleeggezinnen in Koekelare, want daar is nood aan klinken ze in koor. Foto: Eric Vanhooren

Koekelare - De gemeente Koekelare en het Sociaal Huis engageren zich om pleegzorggemeente te worden en het pleegzorglabel te behalen. Ze willen dit bereiken door ondersteuning te bieden aan Pleegzorg West-Vlaanderen en door pleegzorg in de gemeente meer bekend te maken op een laagdrempelige manier.

“We willen onder andere de actieve pleeggezinnen uit onze gemeente bijstaan en op zoek gaan naar nieuwe kandidaat-pleeggezinnen”, steekt Stijn Ramboer (SP.A), voorzitter van het Bijzonder Comité voor de sociale dienst van wal. “We richten onze sensibiliseringsactie dit jaar op de speelpleinwerking (onder voorbehoud, gezien  Corona-crisis) en organiseren een informatieavond over Pleegzorg op dinsdag 23 maart 2021 om 19u30 in de Balluchon te Koekelare. Op die avond neemt Melanie Louagie, medewerkster van Pleegzorg West-Vlaanderen, de aanwezigen mee in het verhaal van Pleegzorg. Na haar uiteenzetting volgt er ook nog een getuigenis.”

“In Koekelare zijn er op dit moment veertien pleeggezinnen en vier pleeggasten, waar wij als gemeentebestuur en Sociaal Huis, alvast heel trots op zijn”, stelt Stijn Ramboer overtuigend. “Maar dit is bijlange nog niet genoeg en daar willen we ook effectief iets aan doen.”

Diverse soorten pleegzorg

Er zijn tal van soorten pleegzorg zo lezen we in de persnota. Er is onder andere de Ondersteunende pleegzorg: het gezin vangt een pleegkind of plaaggast (volwassene met een beperking en/of psychiatrische problematiek) op voor zolang als nodig: een paar dagen/weken/maanden of af en toe tijdens weekends en vakanties). Dankzij de ondersteuning van een pleeggezin kunnen ouders die het moeilijk hebben genieten van een adempauze of kan een pleegkind of pleeggast even in een andere omgeving verblijven dan in een instelling. Je hebt daarnaast ook de Crisispleegzorg: staat paraat wanneer een pleegkind of pleeggast dringend een opvangplaats nodig heeft. Vaak kunnen de pleegkinderen of pleeggasten na korte tijd weer terug naar huis. 

Naast de twee voorgaande vormen van pleegzorg kunnen ouders ook een beroep doen op Perspectiefzoekende pleegzorg. Wanneer ouders de zorg even niet meer aankunnen, kan een pleeggezin de nodige rust brengen voor een pleegkind of pleeggast. Perspectiefzoekende pleegzorg duurt meestal enkele maanden. Als een terugkeer naar huis toch niet mogelijk blijkt, wordt er gezocht naar een langdurige oplossing of gebruik maken van Perspectiefbiedende pleegzorg. Dat is het geval wanneer een pleegkind of pleeggast langer dan een jaar in een pleeggezin woont. Een pleegkind kan soms vele jaren in een pleeggezin verblijven, zelfs tot wanneer het op eigen benen gaat staan.

Meer dan 1.000 pleeggezinnen

West-Vlaanderen telt op vandaag meer dan duizend pleeggezinnen en dat voor ruim 1.250 pleegkinderen – en gasten. “De vraag naar pleegzorg blijft alsmaar groeien om kinderen, jongeren en volwassenen een thuis te bieden, zowel voor tijdelijk als voor langdurige opvang. Ook in Koekelare hebben we nood aan extra pleeggezinnen. Vandaar dat we onder andere deze infoavond in De Balluchon organiseren”, besluit Stijn Ramboer, die hoopt veel volk over de vloer te krijgen op dinsdag 23 maart 2021 in De Balluchon. Aanvang 19u30.

Lees meer over pleeggezin op http://www.pleegzorgvlaanderen.be en stel uw huis en hart open voor kinderen, jongeren of volwassenen die door allerlei omstandigheden niet thuis kunnen wonen.

In de bibliotheek van Koekelare vind je ook het boek ‘Voor altijd mijn kind’ van Nancy Leysen. Dit is een boek met eigen verhalen van ouders met kinderen in pleegzorg.

Heeft u nog vragen? Aarzel dan niet en contacteer het Sociaal Huis Koekelare. Dat kan door contact op te nemen met voorzitter Stijn Ramboer op het nummer 0485-63.92.65 of via mail naar http://dhr.stijn.ramboer@gmail.com. Ook bij maatschappelijk werker Quanathi Staes kun je terecht. Je kan haar bereiken op het nummer 051-23.24.50 of via mail naar http://quanathi.staes@koekelare.be .

Infoavond

Dinsdag 23 maart 2021 om 19u30
Cultuurzaal De Balluchon, Koekelare, Moerestraat 39

Corrigeer

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio