Iedere inwoner krijgt gratis voor 25 euro waardebonnen

Relanceplan gemeentebestuur moet voor inwoners, lokale handelaars, verenigingen en scholen, coronapandemie verzachten

Relanceplan gemeentebestuur moet voor inwoners, lokale handelaars, verenigingen en scholen, coronapandemie verzachten

De voltallige gemeenteraad keurde tijdens de laatste gemeenteraadszitting in De Balluchon ondersteunende maatregelen goed die moeten helpen om de pijn die het duivelse coronavirus al enkele maanden veroorzaakt, voor alle inwoners, lokale handelaars, scholen en verenigingen te verzachten. Foto: Eric Vanhooren

Koekelare - Over alle politieke fracties heen, keurde de gemeenteraad in de Fransmansgemeente Koekelare, eenparig enkele maatregelen om de pijn van de coronapandemie voor draaglijker te maken voor inwoners, handelaars, scholen en verenigingen. Het pakket genomen lokale maatregelen moet iedereen een duwtje in de rug geven, nu het duivelse coronavirus iedereen al maanden in zijn wurggreep houdt.

De gemeenteraad vond ook deze keer plaats in cultuurzaal De Balluchon en zonder publiek, maar deze keer had raadslid Jolien Lootens (N-VA) geen opmerking omtrent de beslissing van burgemeester Lansens (SP.A) om geen publiek toe te laten op de gemeenteraadszitting wegens gevaar op besmetting door het coronavirus.

Pandemie hoofdmoot gemeenteraad

“We gaan niet gaan concurreren met andere gemeenten of aan opbod doen, maar het coronavirus treft iedereen, vandaar dat wij zonder naar onze buurgemeenten te kijken en na rijp beraad het noodzakelijk vonden om enkele lokale maatregelen, die de pijn dat het coronavirus nu al enkele maanden bij iedereen veroorzaakt, noodgedwongen moeten nemen. Maatregelen die gerechtvaardigd en betaalbaar zijn en die in overleg met alle fracties van meerderheid en oppositie en de gemeenteraadsvoorzitter worden genomen”, steekt burgemeester Patrick Lansens (SP.A) van wal. “Het is makkelijk om Sinterklaas te spelen en met honderdduizenden euro’s te gooien, maar iemand moet achteraf wel het gelag betalen. Onze financiën zijn gezond en wat aan maatregelen voorgesteld wordt dat kunnen wij aan.”

“Ons relanceplan om de inwoners en onze lokale ondernemingen en zelfstandigen een duwtje in de rug te geven, steunt op drie pijlers”, vervolgt burgemeester Lansens. “Een eerste pijler is de ondersteuning van de lokale handelaars en alle inwoners van Koekelare”, pikt schepen Jan Lievens (Open VLD), bevoegd voor lokale economie, in. “Zo komt er in het najaar, ten vroegste in september - als alle zaken weer open zijn en op voorwaarde dat tante corona niet opnieuw zijn duivels ontbindt, een actie ‘Koop lokaal’. Alle Koekelarenaars zullen daarbij opgeroepen worden om maximaal lokaal te consumeren bij winkels, cafés, restaurants, kapsalons, enz. Om deze actie kracht bij te zetten, zullen al onze inwoners waardebonnen krijgen voor een bedrag van 25 euro. Bonnen die enkel besteed kunnen worden bij Koekelaarse handelszaken die verplicht moesten sluiten tijdens de crisis en die genieten van de hinderpremie van de overheid.”

De actie zal kort en krachtig zijn en twee maanden duren. Deze actie werd  vooraf overlegd met de lokale werkgeversorganisatie Unizo. Er zal samengewerkt worden met een externe firma om de waardebonnen met een digitaal systeem te ondersteunen zodat de handelaars snel en automatisch hun centen ontvangen. Voor deze actie is er een budget voorzien van 100.000 euro.

Verenigingen en scholen

Een tweede pijler is ter ondersteuning van de Koekelaarse verenigingen en de scholen. “Op geen enkel ander niveau werd dergelijke maatregel al genomen om  verenigingen en scholen een duwtje in de rug te geven. Immers alle verenigingen hebben wel een of andere activiteit moeten annuleren door het coronavirus, die normaal de clubkas spijst. En het bedrijfsleven heeft het in het huidige economische klimaat ook niet makkelijk, zodat de verenigingen ook daar vermoedelijk hun inkomsten zullen zien slinken”, benadrukt Patrick Lansens. “Vandaar dat de verenigingen en scholen gans 2021 geen huurgeld moeten betalen voor het gebruik van de gemeentelijke infrastructuur! Het betreft hier het gebruik van de sporthallen en buitenterreinen, cultuurzaal de Balluchon, Huis Proot en gemeenschapszalen d’ Oude Schole in Bovekerke, d’ Oude Pastorie in Zande en De Mokkernaere op het gehucht De Mokker.”

Het budget voor de gemeente wordt hiervoor geraamd op 45.000 euro aan minder inkomsten. 

Kwetsbare gezinnen

Een derde pijler van het relanceplan die de lokale economie moet helpen opnieuw op gang te trekken is de ondersteuning van de sociaal kwetsbaren in de gemeente. “Een aantal alleenstaanden en gezinnen zullen ook in onze gemeente negatief getroffen worden op vlak van financiën en welzijn, en kunnen in ademnood komen”, onderstreept schepen van Sociale Zaken Stijn Ramboer (SP.A). “Wij zullen deze mensen helpen en hen sensibiliseren om zich te melden bij het Sociaal Huis, dit via laagdrempelige en gepaste communicatie, bijvoorbeeld een flyer. Daar kan een hulpvraag ingediend worden die op een objectieve manier zal onderzocht worden met respect voor de privacy. Elke aanvraag zal geval per geval bekeken en beoordeeld worden door het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst. We gaan daarbij niet muggenziften en indien gerechtvaardigd, de nodige soepelheid aan de dag leggen. Indien nodig zullen we daarvoor het budget optrekken.”

Met deze maatregelen willen alle fracties in de gemeenteraad een signaal geven van solidariteit. “De schade die deze coronacrisis met zich meebrengt kunnen we nooit volledig vergoeden, maar het belangrijkste is dat er geholpen wordt waar het kan”, besluit burgemeester Patrick Lansens. 

Corrigeer

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio