Groen! vraagt verduidelijking over afvalverbrandingsoven

Kampenhout - Leen Van Aken, provincieraadslid en voorzitter van Groen! Vlaams-Brabant en Erik Torbeyns, gemeenteraadslid voor Groen! in Kampenhout vragen verduidelijking bij het standpunt van de bestendige deputatie Vlaams-Brabant inzake de plannen voor een afval-energiecentrale aan Kampenhout-Sas.

Leen Van Aken: 'Het werd stilaan tijd dat de deputatie zich uitsprak over de plannen van Recover Energy voor de bouw van een afvalverbrandingsoven. Blijkbaar wil de deputatie deze plannen verhinderen wat we een goede zaak vinden. De Vlaamse Regering bepaalde bij de goedkeuring van de herziening van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV), dat er geen plaats is voor afvalverwerking in het nieuwe economische knooppunt aan Kampenhout-Sas. Dat knooppunt zal ontwikkeld worden ten Noorden van het kanaal Leuven-Mechelen, terwijl de plannen van Recover Energy zich situeren ten zuiden van dat kanaal. Een slag in het kanaal dus.'

'De provincie wil nu haar duit in het zakje doen door de aanpassing van het provinciaal ruimtelijk structuurplan en dezelfde voorwaarden op te leggen voor de oude bedrijvenzone als voor de nieuw te ontwikkelen zones. Dat wil zeggen dat er geen ontwikkelingen mogen gebeuren met negatieve impact op het milieu.'

Erik Torbeyns en Leen Van Aken zijn blij dat dit initiatief er nu eindelijk komt. Maar ze vragen de provincie hierin zeer duidelijk te zijn en effectief geen achterpoortjes open te laten.

'Erik Torbeyns vraagt zich af wat er wordt bedoeld met de oude industriezone: ‘Gaat dit dan over de hele industriezone langs het kanaal op grondgebied van Kampenhout?’ Kan de deputatie bijkomende regels opleggen? Wat dan met de bestaande afvalverwerking? Ik denk hierbij aan Van Gansewinckel, de containerdienst die zich in de Kampenhoutse bedrijvenzone bevindt.’

Van Aken en Torbeyns vragen snel duidelijkheid van de deputatie. ‘Kampenhout-Sas leeft al veel te lang in onzekerheid. De ontwikkeling van het net goedgekeurde economische knooppunt zal deze streek al hard genoeg treffen door de exponentiële toename van het vrachtvervoer en de ontwikkeling van industriële activiteiten. De provincie vond die ontwikkeling noodzakelijk voor de regio. Het lijkt alsof de deputatie iets wil goedmaken door zich -alvast in woorden- te verzetten tegen de plannen van Recover-Energy. De inwoners wachten nu op de daden.'
 

Corrigeer

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio