Actiecomité verheugd over standpunt deputatie

Kampenhout - Actiecomité 'Kampenhout-Sas Ademt', dat in het voorjaar van 2010 meer dan 1.000 bezwaarschriften van bezorgde inwoners indiende om te protesteren tegen de plannen van de Vlaamse regering om via een herziening van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV) Kampenhout-Sas aan te duiden als 'bijzonder economisch knooppunt', is verheugd dat de provincie eindelijk oor heeft voor de bezwaren van de omwonenden.

Via een aanpassing van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaams-Brabant (RSVB) zou de provincie nu willen verhinderen dat er nog meer vervuilende industrie naar deze regio komt, en meer in het bijzonder dat er geen afvalverbrandingsoven kan gebouwd worden ten zuiden van het kanaal Leuven-Mechelen.

'Uiteraard verwelkomt 'Kampenhout-Sas Ademt' dit initiatief. Alleen vinden wij het jammer dat dit besluit niet genomen werd door de bevoegde Vlaamse minister van Ruimtelijke Ordening Philippe Muyters. De minister volgt over de ganse lijn het advies van de Strategische Adviesraad Ruimtelijke Ordening (SARO) voor het al dan niet weerhouden van de verschillende nieuwe economische knooppunten in Vlaanderen, behalve voor Kampenhout-Sas', zegt bert Francois. 

'Dit is onbegrijpelijk en onlogisch. Zeker als je weet dat twee derde van alle bezwaarschriften die in heel Vlaanderen ingediend werden, betrekking hadden op de situatie in Kampenhout. De Vlaamse regering had de uitbreiding van economische activiteit moeten beperken tot de bestaande industriezones aan Kampenhout-Sas en ook moeten beperken tot niet-vervuilende industrie.'

'Verder wensen wij te benadrukken dat de intentieverklaring van de provincie nog maar het begin is van een hele procedure. En daar kan nog vanalles fout lopen. Bovendien kan de afvalverbrandingsfirma nog altijd beroep aantekenen bij de minister.'

'Tenslotte hopen wij dat de provincie alle vervuilende industrie (klasse I) zal weren, niet alleen een verbrandingsoven. Kampenhout-Sas en omgeving is in de eerste plaats een woon- en leefomgeving met tal van woonwijken, scholen, sport- en speelpleinen. Wij zijn helemaal niet tegen economische groei en jobcreatie in onze regio, maar zware industrie die een gevaar inhoudt voor de gezondheid van onze kinderen hoort hier niet thuis. Zeker niet als het gaat om een totaal overbodige afvaloven die bovendien nauwelijks voor bijkomende werkgelegenheid zou zorgen', besluit Francois.

Corrigeer

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio