Wel en wee van weleer: Politici in Dentergem tijdens de oorlogsperiode 1938-1944

 Wel en wee van weleer: Politici in Dentergem tijdens de oorlogsperiode 1938-1944

Het Dentergemse gemeentehuis 1873-1963 Foto: Eric Bekaert

Dentergem - Vandaag doet Eric Bekaert de Dentergemse politieke perikelen uit de doeken van rond de Tweede Wereldoorlog in de twaalfde episode van ‘Wel en wee van weleer’.

Politici in Dentergem tijdens de oorlogsperiode 1938-1944

Op 16.10.1938 hadden er gemeenteraadsverkiezingen plaats. Burgemeester Robert De Visscher, die sedert 1922 de gemeente tot veler tevredenheid leidde, kreeg na 17 jaar opnieuw een volledige lijst van 9 opposanten tegenover zich. In 1926 was er geen oppositie te bespeuren geweest (verkiezing zonder strijd) en in 1932 bestond de tegenstand uit zegge en schrijve 2 moedigen, die dan nog compleet werden weggestemd.

Van het negental dat de laatste 6 jaar de gemeente had bestuurd, hadden schepen Arthur Vanoost en raadslid Camiel Devos zich geen kandidaat meer gesteld. Ze werden vervangen door Basiel Decocker en Camiel Desmet. Op de lijst die het duel met de burgemeester aanging, stonden 9 nieuwelingen die het Vlaams-nationalistische ideeëngoed hoog in het vaandel droegen. Aangevoerd door Willem Gekiere poogden zij een bres te slaan in de solide De Visschervesting.

Ook nu bleek dat de kiezers nog lang niet uitgekeken waren op het gevoerde beleid. Alhoewel De Visscher het met 316 naamstemmen heel wat minder goed deed dan in 1932 (557 stemmen) en zelfs ruim gepasseerd werd door Cyriel Vandecasteele (451 stemmen), behaalde zijn lijst 8 van de 9 zetels. Alleen Hector Vandendriessche (raadslid sedert 1926) moest met 254 voorkeurstemmen de duimen leggen. De verkozenen op de lijst van de burgemeester waren: Robert De Visscher (burgemeester), Arthur Dauw, Gustaaf Coucke, Basiel Decocker, Camiel Desmet, Aloys Naessens, Cyriel Vanquaethem, en Cyriel Vandecasteele. Arthur Dauw werd opnieuw - en dit reeds sedert 1922 - schepen en maakte het college vol met nieuweling Aloys Naessens, raadslid sedert 1926.

De uitdagers waren dus gewogen en te licht bevonden. Enkel Willem Gekiere en Marcel Keirsebilck overschreden de kaap van de 100 naamstemmen. Het resterende zevental viel veel te zwak uit. Omer Desmet, Maurice-Jozef Vermeersch, Noë Nachtergaele, Adiel Duynslager, Jerome Vandenabeele, Jan Vanmaele en Maurice Vandewalle haalden tussen de 63 en de 19 stemmen. En dit op een totaal van 1449 kiezers… Willem Gekiere profiteerde als lijsttrekker van de uitgebrachte lijststemmen en wist hiermee als enige - en dit ten nadele van Vandendriessche - een zetel te veroveren.

In tegenstelling tot 2 decennia eerder (1914-1918) zorgde de Tweede Wereldoorlog voor een radicale kentering in het Dentergemse politieke leven. Door een besluit van de Duitse overheid van 28.05.1941 werd de bevoegdheid van de gemeenteraad overgedragen aan het schepencollege. De Visscher, Dauw en Naessens kregen nu de weinig benijdenswaardige taak het gemeentebeleid uit te stippelen. Niet voor lang echter… Op 01.09.1941 werd eerste schepen Dauw uit zijn mandaat ontzet en vervangen door Willem Gekiere bij besluit van de Heer Secretaris Generaal, verschenen in het Belgisch Staatsblad van 7 november 1941.

Ook schepen Naessens en zelfs burgemeester De Visscher moesten de baan ruimen. Respectievelijk op 1 april en 24 mei 1942 werden ze bedankt voor bewezen diensten. Gekiere promoveerde tot oorlogsburgemeester en Marcel Keirsebilck en Roger Valcke werden door de Duitsers aangesteld als nieuwe schepenen. Dit drietal zal, onder het toezicht van de vijandelijke overheid, de gemeente besturen tot begin september 1944, toen Poolse soldaten Dentergem bevrijdden.

In opdracht van de Belgische regering in ballingschap werden de afgezette gemeenteraden onmiddellijk na het vertrek van de Duitsers opnieuw geïnstalleerd. Op 06.09.1944 werd Robert De Visscher dan ook door een groep enthousiastelingen stoetsgewijze naar het gemeentehuis geëscorteerd, waar hij de burgemeesterssjerp weer omgordde. Op Willem Gekiere na, die om begrijpelijke redenen de gemeenteraadszittingen moeilijk nog kon bijwonen, waren alle in 1938 gekozen raadsleden zonder kleerscheuren doorheen de oorlogsjaren gekomen. Tijdens de eerste naoorlogse zitting van 25.10.1944 namen ze hun vertouwde plaats in de raadszaal weer in…


ERIC BEKAERT

Corrigeer

Doe de stemcheck van Het Nieuwsblad en ontdek met welke partij jij het best overeenkomt.

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio